Ugrás a fő tartalomra
Európai polgári kezdeményezés

Adatvédelmi iránymutatás – 12. kérdés

Vissza a szervezőknek szóló adatvédelmi iránymutatás főoldalára

 

Adatvédelmi iránymutatás – 12. kérdés

Milyen felelősség terheli adatkezelői minőségében a képviselőt? 

 

A 2. forgatókönyv szerinti esetekre alkalmazandó, kivéve a Bizottság fájlcserélő szolgáltatásának igénybevétele tekintetében

Előfordulhat, hogy a szervezői csoport képviselőjének kárpótolnia kell az aláírókat, ha vagyoni (közvetlen költségek) vagy nem vagyoni kárt (jóhírnév, imázs) szenvednek az adatkezelés miatt, ha az kimeríti az általános adatvédelmi rendeletmegsértésének fogalmát.

Példák:

  • Ha a képviselő (szándékosan vagy gondatlanságból) nyilvánosságra hozza, hogy a vegyiparban vezetői beosztású alkalmazottként dolgozó J. Smith támogatja a munkáltatója által előállított növényvédő szerek használatának betiltását kérő kezdeményezést, ez vagyoni kárt okozhat neki, például elveszítheti a munkahelyét, illetve nem vagyoni kárt, például hírnévvesztést vagy munkalehetőségektől való elesést eredményezhet.
  • Ha az összegyűjtött adatokat egy másik kezdeményezés szervezői csoportja vagy egy olyan szervezet rendelkezésére bocsátja, amely azokat politikai elemzéshez, profilalkotáshoz vagy lobbitevékenységhez használja fel: ez nem vagyoni kárt okozhat.

Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be az általános adatvédelmi rendeletben meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el.

Ön is és az adatfeldolgozó is mentesül az adatkezeléssel okozott kárért való felelősség alól, ha bizonyítani tudja, hogy a kárt okozó eseményért semmilyen módon nem felelős.

Képviselői felelősségének sérelme nélkül a szervezői csoport tagjai az alkalmazandó nemzeti jog szerint egyetemlegesen felelősek a kezdeményezés szervezése során szándékosan vagy súlyos gondatlanságból elkövetett jogellenes cselekményekkel okozott károkért.

Ha a szervezői csoport jogi személyt hoz létre a kezdeményezés kezelésére, a felelősség az adatkezelői funkcióval együtt a jogi személyre hárul.

FIGYELEM:

Az 1. forgatókönyv szerinti esetekben az Ön felelőssége lényegesen csökken, mivel az aláírók adatainak kezelésével kapcsolatos legfontosabb felelősségi körök átkerülnek a Bizottsághoz.

Hivatkozások:

Szeretne többet megtudni vagy közreműködni?