Chuig an bpríomhábhar
An Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh

Conas tosú

Treoir

Treoir don Tionscnamh ó na Saoránaigh

An t-eolas is gá a bheith agat

Leis an Tionscnamh Eorpach ó na saoránaigh, tugtar an deis duit dul i gcion ar cheapadh beartais an Aontais Eorpaigh. Spreagann sé díospóireacht ar na saincheisteanna a bhfuil do chroí is d’anam istigh iontu, agus ardaíonn sé feasacht maidir le húdair imní choiteanna.

Cad is gá duit a dhéanamh:

Tar éis do thionscnamh a scrúdú, tabharfaidh an Coimisiún freagraí maidir leis na bearta atá beartaithe aige a ghlacadh, más ann dá leithéid.

Agus tú ag plé le tionscnamh Eorpach ó na saoránaigh, ní mór duit roinnt nósanna imeachta a leanúint. Féadfaidh sé go mairfidh tionscnamh ó na saoránaigh míonna, nó blianta fiú!

Tá an t-ullmhúchán ríthábhachtach. Chun cabhrú leat é sin a dhéanamh:

  • tá sonraí faoin bpróiseas iomlán ar an suíomh gréasáin seo
  • cuireann Fóram an Tionscnaimh Eorpaigh ó na saoránaigh treoir agus comhairle ar fáil maidir leis na gnéithe dlíthiúla agus praiticiúla a bhaineann le tionscnamh a bhainistiú, mar atá:
    • conas tionscnamh a dhréachtú
    • conas dul i gcomhar le daoine eile agus grúpa d’eagraithe a chur le chéile
    • conas sínithe a bhailiú…

Ba cheart go mbeifeá ar an eolas freisin, i do cháil mar eagraí, beidh tú in ann an Lárchóras Bailithe Ar Líne a úsáid saor in aisce, ar lárchóras é atá á reáchtáil ag an gCoimisiún Eorpach chun ráitis tacaíochta ar líne a bhailiú.

Do thionscnamh a sheoladh

Agus do ghrúpa bunaithe agat, do thionscnamh dréachtaithe agat agus an fhaisnéis ar fad is gá bailithe agat, is gá duit iarraidh ar chlárú a thíolacadh.

Chun é seo a dhéanamh, ní mór d'ionadaí do ghrúpa d’eagraithe cuntas d’eagraithe a chur ar bun lena sheoladh ríomhphoist (a bheidh le feiceáil ar an suíomh gréasáin seo nuair a chláraítear an tionscnamh) agus na réimsí éigeantacha a líonadh isteach.

Cuntas d’eagraithe

A luaithe a bheidh do thionscnamh cláraithe, beidh ort an córas bailithe ar líne a roghnú a úsáidfidh tú chun na ráitis tacaíochta ar líne a bhailiú. Cuireann an Coimisiún an Lárchóras Bailithe Ar Líne ar fáil d’eagraithe saor in aisce. Féadfar an córas a chur ar bun go tapa don tionscnamh agus cinntíonn sé comhlíonadh iomlán leis an reachtaíocht maidir le cosaint sonraí. Suas go dtí deireadh 2022, féadfaidh eagraithe a roghnú freisin a gcóras bailithe ar líne féin a roghnú; ní mór na córais sin a bheith deimhnithe ag an údarás inniúil sa Bhallstát ina ndéanfar na sonraí a stóráil.

Ar mhaith leat foghlaim agus comhoibriú?