Príomhphrionsabail

Agus ráitis tacaíochta dá dtionscnamh á mbailiú ag na heagraithe, déanann siad sonraí pearsanta na sínitheoirí a phróiseáil ar scála a d’fhéadfadh a bheith an-mhór. Tá ionadaí an ghrúpa d’eagraithe (nó an t-eintiteas dlíthiúil a cruthaíodh go sonrach chun an tionscnamh a bhainistiú, más ann dó) freagrach as na sonraí pearsanta sin a phróiseáil agus is é atá ina 'rialaitheoir sonraí'.

I gcás ina ndéantar na ráitis tacaíochta a bhailiú agus/nó ráitis tacaíochta atá bailithe a aistriú tríd anlárchóras bailithe ar líne, maolóidh an Coimisiún Eorpach an fhreagracht atá ar na heagraithe trí fheidhmiú mar chomhrialaitheoir sonraí ar na hoibríochtaí próiseála sin.

I gcás ina mbíonn an líon ráiteas tacaíochta bailithe ag an ngrúpa d'eagraithe, ní mór na ráitis sin a thíolacadh chuig na húdaráis náisiúnta inniúla chun iad a fhíorú agus a dheimhniú. Measfar gurb iad na húdaráis náisiúnta na rialaitheoirí sonraí maidir leis na hoibríochtaí próiseála seo.

Cad iad na rialacha atá le comhlíonadh agus sonraí pearsanta á bpróiseáil?

Teagmhálaithe ar an leibhéal náisiúnta

  • Tá sonraí teagmhála na n-údarás náisiúnta atá freagrach as ráitis tacaíochta a fhíorú agus a dheimhniú le fáil anseo.
  • Tá sonraí teagmhála na n-údarás náisiúnta cosanta sonraí le fáil anseo.

Tabhair do d'aire nach gcuirtear ar fáil ar an suíomh gréasáin ach eolas teoranta, ní chumhdaítear rialacha a bhaineann le próiseáil sonraí pearsanta i gcomhthéacs bhailiú seoltaí ríomhphoist na sínitheoirí, urraí an tionscnaimh, comhoibrithe deonacha tionscnaimh, etc.