Kuidas saada mõjutajaks?

Kodanikualgatuste arvu ning kodanike osalemise ja kaasatuse suurendamiseks tuleb Euroopa kodanikualgatuse ideed tutvustada kõigile eurooplastele.

Võite osaleda Euroopa kodanikualgatuse tutvustamises, hakates mõjutajaks ning kasutades oma häält kodanikualgatuse edendamiseks oma võrgustikus.

Sihtotstarbeline teabematerjalide komplekt on kättesaadav kõigis ELi keeltes ning seda võib kohe kasutama hakata või vastavalt vajadusele kohandada. Komplekt sisaldab materjale veebi, sotsiaalmeedia, ürituste ja üldise teavitustegevuse jaoks.

Suunised

Kuidas saada mõjutajaks?

Mulitplier guide_ET
Inglise keel
(145.86 KB - PDF)
Allalaadimine 

 

Teabematerjalide komplekt

Teabevahendid

 • Artikkel

News item
eesti
(12.4 KB - DOCX)
Allalaadimine 

 

 • Veebibännerid

Web banners
eesti
(89.53 KB - ZIP)
Allalaadimine 

 

 • Oma liikmetele saadetav e-kirja tekst

Email to constituencies
eesti
(77.42 KB - DOCX)
Allalaadimine 

 

 • Kampaania lühitutvustus

Campaign brief
eesti
(97.51 KB - DOCX)
Allalaadimine 

 

Vahendid ürituse korraldamiseks

 • Infograafikud

Infographic 1
eesti
(77.16 KB - PDF)
Allalaadimine 
Infographic 2
eesti
(550.38 KB - PDF)
Allalaadimine 
Infographic 3
eesti
(88.11 KB - PDF)
Allalaadimine 
Infographic 4
Inglise keel
(579.32 KB - PDF)
Allalaadimine 
Infographic 4
Inglise keel
(593.67 KB - PDF)
Allalaadimine 
Infographic 5
eesti
(60.21 KB - PDF)
Allalaadimine 
Infographic 7
eesti
(169.22 KB - PDF)
Allalaadimine 

 

 • Teabeleht

FS Myth breaker
eesti
(81.02 KB - PDF)
Allalaadimine 

 

 • Voldik

Leaflet
eesti
(1.12 MB - PDF)
Allalaadimine 

 

 • Postkaart

Postcard
eesti
(81.53 KB - PDF)
Allalaadimine 

 

Sotsiaalmeedia vahendid

 • Sotsiaalmeedia postitused

SoM posts
eesti
(18.11 KB - DOCX)
Allalaadimine 
 • Sotsiaalmeedia teabemapp 
Social media kit
Inglise keel
(197.35 KB - PDF)
Allalaadimine 
 • Sotsiaalmeedia visuaalmaterjalid
SoM visuals
Inglise keel
(664.3 KB - ZIP)
Allalaadimine 

 

GIFs
eesti
(940.58 KB - ZIP)
Allalaadimine 
 • Videod

What is the European Citizens' Initiative  

How much power do you have? 

European Citizens' Initiative - Connecting Citizens

European Citizens' Initiative - Connecting Ideas 

European Citizens' Initiative - Connecting Actions 

What causes do you care about? 

What causes do you care about? - voiceover