Prejsť na hlavný obsah
Európska iniciatíva občanov

Podcast CitizenCentral

CitizenCentral puts a spotlight on European citizens’ initiatives. In each episode, initiative organisers and supporters tell us why their initiative is important, how they experience raising awareness at EU level, and share tips as they aim to have a greater say in polices that affect our lives.

Interviews with different policy experts and academics further explore the issues put forward by these citizen initiatives.

You can listen on Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts and SoundCloud.

The opinions expressed in the podcasts reflect solely the point of view of the speakers and can in no way be taken to reflect the position of the European Commission or of the European Union.

Meet the people behind European citizens' initiatives in the episode show notes below. 

2.1: Recycling and VAT rates: Meet Europeans in search of sustainable solutions

Poznámky k epizóde

Spoznajte ľudí, ktorí stoja za ďalej uvedenými európskymi iniciatívami občanov.

Európska iniciatíva občanov @10: nové iniciatívy a príjemné spomienky

O európskych iniciatívach občanov „Za kozmetické výrobky netestované na zvieratách – Európa bez pokusov na zvieratách“, „Stop globálnemu otepľovaniu – cena uhlíka na boj proti zmene klímy“ a „Fraternité 2020 – Mobilita. Pokrok. Európa.“

V roku 2022 oslavujeme 10. výročie európskej iniciatívy občanov a v tejto kapitole sa stretávame s bývalými, súčasnými a (potenciálne) budúcimi organizátorkami, ktorými sú Simona Pronckutėová, Dr. Julia Bainesová a Virginia Fiumeová.

Za kozmetické výrobky netestované na zvieratách – Európa bez pokusov na zvieratách je súčasná iniciatíva, ktorej cieľom je úplný zákaz testovania kozmetických zložiek na zvieratách a modernizácia vedy bez zvierat. Organizátori sa chcú stať najrýchlejšou európskou iniciatívou občanov, ktorá dosiahne jeden milión podpisov! Po dvoch rokoch organizovania kampaní a po období zberu podpisov, ktoré sa skončilo v lete 2021, sa Virginia Fiumeová podelí o podnetné postrehy z iniciatívy Stop globálnemu otepľovaniu – cena uhlíka na boj proti zmene klímy. Ona a jej kolegovia využili svoje skúsenosti s touto európskou iniciatívou občanov v rámci projektu EUMANS.eu a sľubujú, že sa vrátia!

Nakoniec si vypočujeme organizátorku vôbec prvej zaregistrovanej európskej iniciatívy občanov „Fraternité 2020 – Mobilita. Pokrok. Európa.“ Aká bola Simonina skúsenosť pred 10 rokmi – a ako účasť na európskej iniciatíve občanov ovplyvnila jej život?

Poznámka: Reakcia Európskej chemickej agentúry na testovanie na zvieratách a kampaň PETA: https://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/animal_en.htm

6: Vakcíny a autorské právo – spoznajte Európanov, ktorí bojujú za zmeny v politikách EÚ

O európskych iniciatívach občanov „Sloboda zdieľania“ a „Právo na liečbu“

V tejto kapitole podcastu CitizenCentral sa objasňuje autorské právo a práva duševného vlastníctva. Cieľom Gregoryho Engela, ktorý zastupuje iniciatívu Sloboda zdieľania, je ovplyvniť európske autorské právo a legalizovať spoločné využívanie súborov prostredníctvom digitálnych sietí. Julie Steendamová na druhej strane zastupuje iniciatívu „Právo na liečbu“ (nazývanú aj „Žiadny zisk z pandémie“), ktorá vyzýva Európsku komisiu, aby zabezpečila, že všetky vakcíny a liečby koronavírusu budú dostupné pre každého na celom svete a zadarmo. Obe iniciatívy analyzujú komplikované témy súvisiace s vplyvom autorského práva a práv duševného vlastníctva, našou slobodou a nákladmi, ktoré platíme.

5: Uvedomelí spotrebitelia – spoznajte Európanov, ktorí bojujú proti zmene klímy kreatívnymi spôsobmi

O európskych iniciatívach občanov „Zákaz reklamy na fosílne palivá a sponzorstva v oblasti fosílnych palív“ a „Európske ekoskóre“

V piatej kapitole podcastu CitizenCentral si vypočujeme Silviu Pastorelliovú a Antoina Thilla – dvoch organizátorov, ktorí sa každy svojím spôsobom snažia zabezpečiť, aby spoločnosti niesli zodpovednosť, a pomáhať spotrebiteľom prijímať udržateľné rozhodnutia. Cieľom iniciatívy Zákaz reklamy na fosílne palivá a sponzorstva v oblasti fosílnych palív je legislatívny akt EÚ zakazujúci reklamy na fosílne palivá, a to aj v prípade cestnej a vodnej dopravy, ktoré využívajú fosílne palivá. Inšpiruje sa zákazom reklamy na tabak, ktorý už platí v celej EÚ, a usiluje sa o dosiahnutie systémovej zmeny v oblasti klimatickej krízy. Organizátori iniciatívy Európske ekoskóre chcú presadiť povinné označenie, ktoré by európskym spotrebiteľom poskytovalo transparentné informácie o vplyve výrobkov vyrábaných alebo predávaných v EÚ na životné prostredie.

Obe iniciatívy boli zaregistrované a v polovici roku 2021 sa začalo so zberom podpisov – vypočujte si, ako sa im zatiaľ darí.

4: Spoznajte Európanov, ktorí sa snažia získať späť naše tváre a zmierniť chudobu na celom kontinente 

O európskych iniciatívach občanov „Vráťte nám tvár“ a „Zavedenie nepodmienených základných príjmov v celej EÚ“

Vo štvrtej kapitole podcastu CitizenCentral si vypočujeme Ellu Jakubowskú a Catarinu Nevesovú, ktoré diskutujú o rôznych spôsoboch ochrany základných práv a znižovania nerovnosti v rámci EÚ. Vráťte nám tvár – Iniciatíva občianskej spoločnosti za zákaz praktík biometrického hromadného sledovania sa snaží prísne regulovať používanie biometrických technológií s cieľom predísť neoprávnenému zasahovaniu do základných práv. V tejto epizóde sa budeme zaoberať odlišnosťami, pokiaľ ide o to, ako ľudia, spoločnosti a vlády využívajú technológiu – a na aké účely a ako to ovplyvňuje naše životy. Organizátori iniciatívy Zavedenie nepodmienených základných príjmov v celej EÚ chcú, aby Európska komisia predložila návrh na všeobecný základný príjem v celej EÚ s cieľom zlepšiť blahobyt európskych občanov vo všetkých členských štátoch.

3: Vypočujte si hlasy, ktoré stoja za Európskou zelenou vlnou

O európskych iniciatívach občanov „Zastavte odstraňovanie plutiev – zastavte obchod“, „Zelené strešné záhrady“ a „Pestujme vedecký pokrok: na plodinách záleží!“

V tretej kapitole podcastu CitizenCentral si vypočujeme Nilsa Klugera, Almog Sadeovú a Martinu Helmlingerovú, ktorí sa zaoberajú témami týkajúcimi životného prostredia na pevnine a v mori. Cieľom iniciatívy občanov Zastavte odstraňovanie plutiev – zastavte obchod je ukončiť obchodovanie s plutvami žralokov v rámci EÚ. Iniciatíva Zelené strešné záhrady, ktorú začali dvaja súrodenci a skupina priateľov, chce využiť existujúce prázdne miesta na strechách spoločností s cieľom premeniť ich na zelené plochy. Vypočujeme si aj organizátorku iniciatívy Pestujme vedecký pokrok: na plodinách záleží!. Iniciatíva sa skončila v lete 2021, no postrehy, ktoré prináša, zahŕňajú viacero rád pre ľudí, ktorí chcú pracovať na európskej iniciatíve občanov.

2: Moc pre ľudí – vypočujte si hlasy, ktoré chcú zbúrať hranice v Európe

O európskych iniciatívach občanov „Výmenný program pre štátnych zamestnancov“ a „Voliči bez hraníc“

V druhej kapitole podcastu CitizenCentral si vypočujeme Adama Mazoyera a Rosalie van den Brinkovú, ako diskutujú o dvoch európskych iniciatívach občanov zameraných na posilnenie občianskej angažovanosti v našich komunitách. Cieľom iniciatívy Výmenný program pre štátnych zamestnancov (CSEP) je pomôcť štátnym zamestnancom učiť sa jeden od druhého a lepšie riešiť nadnárodné problémy – od prírodných katastrof až po kybernetickú bezpečnosť a ďalšie. Iniciatíva Voliči bez hraníc presadzuje posilnenie demokratických práv občanov EÚ, ktorí chcú voliť v národných voľbách tam, kde žijú.

1: Vitajte na CitizenCentral

Obsahuje európske iniciatívy občanov „Piatky za budúcnosť“ a „Zachráňme včely a poľnohospodárov“

Nalaďte si prvú kapitolu podcastu CitizenCentral a vypočujte si Paulu Reyesovú a Helmuta Burtschera, ako diskutujú o dvoch európskych iniciatívach občanov, ktorých obdobia na zber podpisov boli ukončené koncom septembra 2021. „Opatrenia na riešenie naliehavých problémov v oblasti klímy“ (zber podpisov ukončený 23. septembra 2021) a „Zachráňme včely a poľnohospodárov! Za poľnohospodárstvo šetrné voči včelám pre zdravé životné prostredie“ (zber podpisov ukončený 30. septembra 2021) sú dve z mnohých iniciatív občanov súvisiacich so zmenou klímy a s biodiverzitou v uplynulých rokoch.

Chcete sa vzdelávať a spolupracovať?