Przejdź do treści głównej
Europejska inicjatywa obywatelska

Podcast CitizenCentral

CitizenCentral puts a spotlight on European citizens’ initiatives. In each episode, initiative organisers and supporters tell us why their initiative is important and how they experience awareness raising at EU level, and share tips as they aim to have a greater say in polices that affect our lives.

Interviews with different policy experts and academics further explore the issues put forward by these citizen initiatives.

You can listen on Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts and SoundCloud.

The opinions expressed in the podcasts reflect solely the point of view of the speakers and can in no way be taken to reflect the position of the European Commission or of the European Union.

Meet the people behind European citizens' initiatives in the episode show notes below.

2.4: For animals, people and planet! Hear the voices of people proposing new solutions to old practices

In this episode of CitizenCentral, animal products are up for discussion with two European citizens’ initiative organisers. They believe modern technologies offer solutions to what they consider old and unsustainable practices, and that the technology can benefit animals, people and planet. 

Filippo Borsellino, organiser of the ‘End the Slaughter Age’ initiative, focuses on transferring EU subsidies from livestock farming to cell- and plant-based alternatives. We also hear from a guest running a Spanish start-up that produces cultivated meat alternatives.  

Elise Fleury is the representative of the ‘Fur Free Europe’ initiative, which aims to ban fur farms and farmed fur products from the European market. In addition to discussing this issue, she shares insights on how to run a successful ECI campaign.

2.3: Fair pay and fair play: Meet Europeans campaigning for transparency

Join us in a conversation with 3 citizens’ initiative organisers from the Netherlands, France and Denmark. Kirsten Kossen, organiser of ‘Good Clothes, Fair Pay’ initiative asks for legislation on a living wage for workers in the garment and footwear sectors. The initiative asks for more transparency and accountability in the supply chain, aiming to reduce poverty and combat child labour.   

We also hear from Ronan Evain, executive director of Football Supporters Europe and representative of the ‘Win it on the Pitch’ initiative. This group of organisers want to protect the European model of sport and prevent any more ‘super-league-style' breakaway attempts. They aim to officially recognise the social value of sport in European society and involve fans in discussions about the long-term future of European sport.  

Finally, we visit Pernille Schriver in Demark who is a representative of the ‘Stop 5G – Stay Connected but Protected’ initiative. This initiative combines concerns from many groups and aims to address alleged radiation, environmental, data collection and surveillance issues associated with wireless connectivity.  

Disclaimer: The Commission does not in any way confirm the factual correctness of the content of the ‘Stop 5G’ initiative, which is the sole responsibility of the group of organisers. In fact, a number of the claims made in this initiative run contrary to the body of scientific evidence available to the Commission, and to the assessments made by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), the body mandated by the World Health Organisation to assess the risks for health. 

2.2: Citizen lobbyists and future leaders: Hear the voices of young Europeans

In this chapter, we hear from a group of young Europeans (26 and under) from 9 different EU countries as they share ideas on voting, EU policymaking, citizen activism and the European Citizens’ Initiative. They also tell us what ideas they would like to see turned into citizens’ initiatives.

We also hear from Daniela Vancic from Democracy International, and Paco Camas of public opinion research company Ipsos. Daniela argues that the ECI and other participatory tools help young people engage with the issues they care about, and Paco gives us facts and figures on young people’s participation in the EU today.

Finally, we hear from two organisers of the citizens’ initiative “Ending the aviation fuel tax exemption in Europe” (also called ‘Fairosene’). These two young citizen lobbyists reflect upon their campaign and why it ended on a high note.

2.1: Recycling and VAT rates: Meet Europeans in search of sustainable solutions

Podsumowania poszczególnych odcinków

Poznaj osoby, które stoją za dotychczasowymi europejskimi inicjatywami obywatelskimi.

Europejska inicjatywa obywatelska @10: nowe inicjatywy i wspomnienia

Podcast poświęcony europejskim inicjatywom obywatelskim: „Save Cruelty Free Cosmetics” (Za kosmetykami bez okrucieństwa wobec zwierząt), „Stop Global Warming – a price for carbon to fight climate change” (Opłata za emisje CO2 – walka ze zmianą klimatu) oraz „Fraternité 2020 – Mobility. Progress. Europe” (Fraternité 2020 – Mobilność. Postęp. Europa).

W 2022 r. obchodzimy 10. rocznicę europejskiej inicjatywy obywatelskiej, dlatego w tym odcinku poznamy organizatorki inicjatyw realizowanych w przeszłości, obecnie i (być może) w przyszłości: Simonę Pronckutė, dr Julię Baines i Virginię Fiume.

Za kosmetykami bez okrucieństwa wobec zwierząt to realizowana obecnie inicjatywa na rzecz całkowitego zakazu testowania na zwierzętach składników stosowanych w kosmetykach, a także modernizacji nauki bez wykorzystywania zwierząt. Organizatorzy inicjatywy chcą w rekordowym czasie zdobyć wymagany milion podpisów. Po dwóch latach kampanii i zakończeniu zbierania podpisów latem 2021 r. Virginia Fiume dzieli się swoimi refleksjami z organizacji inicjatywy Opłata za emisje CO2 – walka ze zmianą klimatu. Wraz z kolegami Virginia wykorzystała doświadczenie zdobyte w ramach europejskiej inicjatywy obywatelskiej, tworząc projekt EUMANS.eu, i obiecuje, że jeszcze nie powiedziała ostatniego słowa!

Na koniec wysłuchamy organizatorki pierwszej w historii europejskiej inicjatywy obywatelskiej o nazwie „Fraternité 2020 – Mobilność. Postęp. Europa”. Jak Simona wspomina pracę nad inicjatywą 10 lat temu i jak udział w europejskiej inicjatywie obywatelskiej zmienił jej życie?

Uwaga: odpowiedź Europejskiej Agencji Chemikaliów na badania na zwierzętach oraz kampanię PETA: https://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/animal_en.htm

6: Szczepionki a prawo autorskie: poznajcie Europejczyków, którzy domagają się zmian w polityce UE

Podcast poświęcony europejskim inicjatywom obywatelskim: „Freedom to Share” (Wolność wymiany) i „Right to Cure” (Prawo do terapii).

W tym odcinku CitizenCentral przybliżymy słuchaczom tematykę prawa autorskiego i praw własności intelektualnej. Gregory Engels, przedstawiciel inicjatywy Wolność wymiany, dąży do zmiany europejskiego prawa autorskiego i zalegalizowania udostępniania plików za pośrednictwem sieci cyfrowych. Z kolei Julie Steendam opowie o inicjatywie Prawo do terapii (również pod nazwą „No profit on pandemic” (Żadnych zysków z pandemii)), której organizatorzy wzywają Komisję Europejską do zapewnienia dostępności wszystkich szczepionek przeciwko COVID-19 i możliwości leczenia tej choroby nieodpłatnie dla każdego, w każdym zakątku świata. W podcaście poruszymy skomplikowane tematy związane z wpływem prawa autorskiego i praw własności intelektualnej na naszą rzeczywistość, a także porozmawiamy o naszej wolności i cenie, jaką za nią płacimy.

5: Świadomi konsumenci: poznaj kreatywnych Europejczyków, którzy walczą ze zmianą klimatu

Podcast poświęcony europejskim inicjatywom obywatelskim: „Ban Fossil Fuel Advertising and Sponsorship” (Zakaz reklamy paliw kopalnych oraz powiązanego sponsoringu) oraz „European EcoScore” (Europejskie ekooznakowanie).

W piątym odcinku CitizenCentral rozmawiamy z Silvią Pastorelli i Antoinem Thillem, którzy chcą pociągnąć firmy do odpowiedzialności i pomóc konsumentom w dokonywaniu wyborów zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju – a każde z nich robi to na swój sposób. Autorzy inicjatywy Zakaz reklamy paliw kopalnych wzywają Unię do wprowadzenia aktu prawnego UE zakazującego reklamy paliw kopalnych, a także reklamy transportu drogowego i wodnego napędzanego paliwami kopalnymi. Inspiracją dla tej inicjatywy jest zakaz reklamy wyrobów tytoniowych, który już obowiązuje w całej UE, a jej realizatorzy chcą wprowadzić zmiany systemowe w odpowiedzi na kryzys klimatyczny. Z kolei organizatorzy inicjatywy Europejskie ekooznakowanie chcą wprowadzić obowiązkowe oznakowanie zapewniające europejskim konsumentom przejrzyste informacje o wpływie na środowisko produktów wytwarzanych lub sprzedawanych w UE.

Obie inicjatywy zostały zarejestrowane w połowie 2021 r., a obecnie trwa zbieranie podpisów. Posłuchaj, jak im idzie!

4: Poznaj Europejczyków, którzy w naszym imieniu walczą o zmniejszenie inwigilacji i ubóstwa w całej Europie 

Podcast poświęcony europejskim inicjatywom obywatelskim: „Reclaim Your Face” (Odzyskaj swoją twarz) i „Start Unconditional Basic Income (UBI) throughout the EU” (Wprowadzenie bezwarunkowych dochodów podstawowych w całej UE).

W czwartym odcinku CitizenCentral rozmawiamy z Ellą Jakubowską i Catariną Neves o różnych sposobach zapewniania ochrony praw podstawowych i zmniejszania nierówności w UE. Organizatorzy Reclaim your face – inicjatywy społeczeństwa obywatelskiego na rzecz zakazu praktyk masowej inwigilacji biometrycznej chcą ścisłego uregulowania kwestii wykorzystania technologii biometrycznych, aby uniknąć niepotrzebnej ingerencji w prawa podstawowe. W tym odcinku poznamy różne aspekty związane z wykorzystywaniem technologii przez ludzi, przedsiębiorstwa i rządy. Dowiemy się, jak to robią, w jakim celu i jaki to ma wpływ na nasze życie. Organizatorzy inicjatywy Wprowadzenie bezwarunkowych dochodów podstawowych w całej UE chcą, by Komisja Europejska przedstawiła wniosek dotyczący bezwarunkowych dochodów podstawowych w całej UE, które przyczynią się do poprawy dobrobytu obywateli Unii we wszystkich państwach członkowskich.

3: Wsłuchaj się w głosy tych, którzy działają na rzecz zielonej Europy

Podcast poświęcony europejskim inicjatywom obywatelskim: „Stop Finning – Stop the Trade” (Nie dla obcinania płetw rekinom i handlu nimi), „Green Garden Roof Tops” (Zielone dachy) i „Grow scientific progress: crops matter” (Zadbajmy o postęp naukowy: uprawy mają znaczenie!).

W trzecim odcinku CitizenCentral w rozmowie z Nilsem Klugerem, Almog Sade i Martiną Helmlinger poruszymy tematykę ochrony środowiska na lądzie i morzu. Twórcy inicjatywy obywatelskiej Nie dla obcinania płetw rekinom i handlu nimi chcą położyć kres handlowi płetwami rekinów w UE. Zielone dachy to inicjatywa opracowana przez rodzeństwo: siostrę i brata, przy wsparciu grupy znajomych, którzy chcą wykorzystać istniejącą niezagospodarowaną przestrzeń na dachach biurowców i przekształcić ją w zielone ogrody. Posłuchamy również wypowiedzi organizatorki inicjatywy „Zadbajmy o postęp naukowy: uprawy mają znaczenie!”. Choć inicjatywa zakończyła się latem 2021 r., jej organizatorka dzieli się ze słuchaczami refleksjami i wskazówkami, które mogą okazać się pomocne dla osób zainteresowanych organizacją europejskiej inicjatywy obywatelskiej.

2: Moc w rękach obywateli: posłuchaj tych, którzy chcą działać ponad granicami w Europie

Podcast poświęcony europejskim inicjatywom obywatelskim: „Civil Servant Exchange Program” (Program wymiany urzędników służby cywilnej) i „Voters Without Borders” (Głosowanie bez granic).

W drugim odcinku CitizenCentral rozmawiamy z Adamem Mazoyerem i Rosalie van den Brink, którzy opowiedzą o dwóch europejskich inicjatywach obywatelskich ukierunkowanych na promowanie uczestnictwa obywatelskiego w naszych społecznościach. Program wymiany urzędników służby cywilnej ma zapewnić urzędnikom służby cywilnej możliwość uczenia się od kolegów z innych krajów, aby pomóc im lepiej rozwiązywać problemy o charakterze ponadnarodowym – od klęsk żywiołowych po cyberzagrożenia i wiele innych. Z kolei inicjatywa Głosowanie bez granic powstała z myślą o rozszerzaniu demokratycznych praw obywateli Unii, którzy chcą głosować w wyborach krajowych w swoim miejscu zamieszkania.

1: Witajcie w CitizenCentral

Podcast poświęcony europejskim inicjatywom obywatelskim: „Fridays for Future” (Piątki dla przyszłości) oraz „Save Bees and Farmers” (Ratujmy pszczoły i rolników).

Posłuchaj pierwszego odcinka podcastu CitizenCentral, w którym Paula Reyes i Helmut Burtscher przedstawią dwie europejskie inicjatywy obywatelskie, dla których terminy zbierania podpisów upłynęły pod koniec września 2021 r. .„Actions on Climate Emergency” (Działania w obliczu kryzysu klimatycznego) (data zakończenia 23 września 2021 r.) oraz „Save bees and Farmers! Towards a bee-friendly agriculture for a healthy environment” (Ratujmy pszczoły i rolników! W kierunku przyjaznego dla pszczół rolnictwa służącego zdrowemu środowisku) (data zakończenia 30 września 2021 r.) to dwie z wielu realizowanych w ostatnich latach inicjatyw obywatelskich związanych ze zmianą klimatu i bioróżnorodnością.

Chcesz wiedzieć więcej i współpracować z innymi?