Przejdź do treści głównej
Europejska inicjatywa obywatelska

Podcast CitizenCentral

Wprowadzenie

W podcaście CitizenCentral przybliżamy słuchaczom europejskie inicjatywy obywatelskie. W każdym odcinku organizatorzy i promotorzy inicjatyw opowiadają, dlaczego ich inicjatywa jest ważna, i dzielą się swoim doświadczeniem w podnoszeniu świadomości na poziomie UE.

Aby jeszcze dogłębniej wyjaśnić problematykę poruszaną w tych inicjatywach, prowadząca podcast dziennikarka Méabh Mc Mahon rozmawia z ekspertami i wykładowcami o różnych specjalizacjach.

graphic image of microphone and headphones

Z każdym kolejnym odcinkiem dowiadujemy się więcej o procesie realizacji europejskiej inicjatywy obywatelskiej i zdobywamy cenne wskazówki z punktu widzenia organizatorów.

Dzięki CitizenCentral dowiesz się, czym jest Europejska inicjatywa obywatelska i jak za pomocą tego narzędzia możesz w większym stopniu decydować o polityce, która ma wpływ na Twoje życie.

Podcasty CitizenCentral są dostępne na platformach Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts i SoundCloud.

Opinie wyrażone w podcastach odzwierciedlają wyłącznie punkt widzenia ich twórców i w żaden sposób nie mogą być utożsamiane ze stanowiskiem Komisji Europejskiej ani Unii Europejskiej.

Podsumowania poszczególnych odcinków

Poznaj osoby, które stoją za dotychczasowymi europejskimi inicjatywami obywatelskimi.

Europejska inicjatywa obywatelska @10: nowe inicjatywy i wspomnienia

Podcast poświęcony europejskim inicjatywom obywatelskim: „Save Cruelty Free Cosmetics” (Za kosmetykami bez okrucieństwa wobec zwierząt), „Stop Global Warming – a price for carbon to fight climate change” (Opłata za emisje CO2 – walka ze zmianą klimatu) oraz „Fraternité 2020 – Mobility. Progress. Europe” (Fraternité 2020 – Mobilność. Postęp. Europa).

W 2022 r. obchodzimy 10. rocznicę europejskiej inicjatywy obywatelskiej, dlatego w tym odcinku poznamy organizatorki inicjatyw realizowanych w przeszłości, obecnie i (być może) w przyszłości: Simonę Pronckutė, dr Julię Baines i Virginię Fiume.

Za kosmetykami bez okrucieństwa wobec zwierząt to realizowana obecnie inicjatywa na rzecz całkowitego zakazu testowania na zwierzętach składników stosowanych w kosmetykach, a także modernizacji nauki bez wykorzystywania zwierząt. Organizatorzy inicjatywy chcą w rekordowym czasie zdobyć wymagany milion podpisów. Po dwóch latach kampanii i zakończeniu zbierania podpisów latem 2021 r. Virginia Fiume dzieli się swoimi refleksjami z organizacji inicjatywy Opłata za emisje CO2 – walka ze zmianą klimatu. Wraz z kolegami Virginia wykorzystała doświadczenie zdobyte w ramach europejskiej inicjatywy obywatelskiej, tworząc projekt EUMANS.eu, i obiecuje, że jeszcze nie powiedziała ostatniego słowa!

Na koniec wysłuchamy organizatorki pierwszej w historii europejskiej inicjatywy obywatelskiej o nazwie „Fraternité 2020 – Mobilność. Postęp. Europa”. Jak Simona wspomina pracę nad inicjatywą 10 lat temu i jak udział w europejskiej inicjatywie obywatelskiej zmienił jej życie?

Uwaga: odpowiedź Europejskiej Agencji Chemikaliów na badania na zwierzętach oraz kampanię PETA: https://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/animal_en.htm

6: Szczepionki a prawo autorskie: poznajcie Europejczyków, którzy domagają się zmian w polityce UE

Podcast poświęcony europejskim inicjatywom obywatelskim: „Freedom to Share” (Wolność wymiany) i „Right to Cure” (Prawo do terapii).

W tym odcinku CitizenCentral przybliżymy słuchaczom tematykę prawa autorskiego i praw własności intelektualnej. Gregory Engels, przedstawiciel inicjatywy Wolność wymiany, dąży do zmiany europejskiego prawa autorskiego i zalegalizowania udostępniania plików za pośrednictwem sieci cyfrowych. Z kolei Julie Steendam opowie o inicjatywie Prawo do terapii (również pod nazwą „No profit on pandemic” (Żadnych zysków z pandemii)), której organizatorzy wzywają Komisję Europejską do zapewnienia dostępności wszystkich szczepionek przeciwko COVID-19 i możliwości leczenia tej choroby nieodpłatnie dla każdego, w każdym zakątku świata. W podcaście poruszymy skomplikowane tematy związane z wpływem prawa autorskiego i praw własności intelektualnej na naszą rzeczywistość, a także porozmawiamy o naszej wolności i cenie, jaką za nią płacimy.

5: Świadomi konsumenci: poznaj kreatywnych Europejczyków, którzy walczą ze zmianą klimatu

Podcast poświęcony europejskim inicjatywom obywatelskim: „Ban Fossil Fuel Advertising and Sponsorship” (Zakaz reklamy paliw kopalnych oraz powiązanego sponsoringu) oraz „European EcoScore” (Europejskie ekooznakowanie).

W piątym odcinku CitizenCentral rozmawiamy z Silvią Pastorelli i Antoinem Thillem, którzy chcą pociągnąć firmy do odpowiedzialności i pomóc konsumentom w dokonywaniu wyborów zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju – a każde z nich robi to na swój sposób. Autorzy inicjatywy Zakaz reklamy paliw kopalnych wzywają Unię do wprowadzenia aktu prawnego UE zakazującego reklamy paliw kopalnych, a także reklamy transportu drogowego i wodnego napędzanego paliwami kopalnymi. Inspiracją dla tej inicjatywy jest zakaz reklamy wyrobów tytoniowych, który już obowiązuje w całej UE, a jej realizatorzy chcą wprowadzić zmiany systemowe w odpowiedzi na kryzys klimatyczny. Z kolei organizatorzy inicjatywy Europejskie ekooznakowanie chcą wprowadzić obowiązkowe oznakowanie zapewniające europejskim konsumentom przejrzyste informacje o wpływie na środowisko produktów wytwarzanych lub sprzedawanych w UE.

Obie inicjatywy zostały zarejestrowane w połowie 2021 r., a obecnie trwa zbieranie podpisów. Posłuchaj, jak im idzie!

4: Poznaj Europejczyków, którzy w naszym imieniu walczą o zmniejszenie inwigilacji i ubóstwa w całej Europie 

Podcast poświęcony europejskim inicjatywom obywatelskim: „Reclaim Your Face” (Odzyskaj swoją twarz) i „Start Unconditional Basic Income (UBI) throughout the EU” (Wprowadzenie bezwarunkowych dochodów podstawowych w całej UE).

W czwartym odcinku CitizenCentral rozmawiamy z Ellą Jakubowską i Catariną Neves o różnych sposobach zapewniania ochrony praw podstawowych i zmniejszania nierówności w UE. Organizatorzy Reclaim your face – inicjatywy społeczeństwa obywatelskiego na rzecz zakazu praktyk masowej inwigilacji biometrycznej chcą ścisłego uregulowania kwestii wykorzystania technologii biometrycznych, aby uniknąć niepotrzebnej ingerencji w prawa podstawowe. W tym odcinku poznamy różne aspekty związane z wykorzystywaniem technologii przez ludzi, przedsiębiorstwa i rządy. Dowiemy się, jak to robią, w jakim celu i jaki to ma wpływ na nasze życie. Organizatorzy inicjatywy Wprowadzenie bezwarunkowych dochodów podstawowych w całej UE chcą, by Komisja Europejska przedstawiła wniosek dotyczący bezwarunkowych dochodów podstawowych w całej UE, które przyczynią się do poprawy dobrobytu obywateli Unii we wszystkich państwach członkowskich.

3: Wsłuchaj się w głosy tych, którzy działają na rzecz zielonej Europy

Podcast poświęcony europejskim inicjatywom obywatelskim: „Stop Finning – Stop the Trade” (Nie dla obcinania płetw rekinom i handlu nimi), „Green Garden Roof Tops” (Zielone dachy) i „Grow scientific progress: crops matter” (Zadbajmy o postęp naukowy: uprawy mają znaczenie!).

W trzecim odcinku CitizenCentral w rozmowie z Nilsem Klugerem, Almog Sade i Martiną Helmlinger poruszymy tematykę ochrony środowiska na lądzie i morzu. Twórcy inicjatywy obywatelskiej Nie dla obcinania płetw rekinom i handlu nimi chcą położyć kres handlowi płetwami rekinów w UE. Zielone dachy to inicjatywa opracowana przez rodzeństwo: siostrę i brata, przy wsparciu grupy znajomych, którzy chcą wykorzystać istniejącą niezagospodarowaną przestrzeń na dachach biurowców i przekształcić ją w zielone ogrody. Posłuchamy również wypowiedzi organizatorki inicjatywy „Zadbajmy o postęp naukowy: uprawy mają znaczenie!”. Choć inicjatywa zakończyła się latem 2021 r., jej organizatorka dzieli się ze słuchaczami refleksjami i wskazówkami, które mogą okazać się pomocne dla osób zainteresowanych organizacją europejskiej inicjatywy obywatelskiej.

2: Moc w rękach obywateli: posłuchaj tych, którzy chcą działać ponad granicami w Europie

Podcast poświęcony europejskim inicjatywom obywatelskim: „Civil Servant Exchange Program” (Program wymiany urzędników służby cywilnej) i „Voters Without Borders” (Głosowanie bez granic).

W drugim odcinku CitizenCentral rozmawiamy z Adamem Mazoyerem i Rosalie van den Brink, którzy opowiedzą o dwóch europejskich inicjatywach obywatelskich ukierunkowanych na promowanie uczestnictwa obywatelskiego w naszych społecznościach. Program wymiany urzędników służby cywilnej ma zapewnić urzędnikom służby cywilnej możliwość uczenia się od kolegów z innych krajów, aby pomóc im lepiej rozwiązywać problemy o charakterze ponadnarodowym – od klęsk żywiołowych po cyberzagrożenia i wiele innych. Z kolei inicjatywa Głosowanie bez granic powstała z myślą o rozszerzaniu demokratycznych praw obywateli Unii, którzy chcą głosować w wyborach krajowych w swoim miejscu zamieszkania.

1: Witajcie w CitizenCentral

Podcast poświęcony europejskim inicjatywom obywatelskim: „Fridays for Future” (Piątki dla przyszłości) oraz „Save Bees and Farmers” (Ratujmy pszczoły i rolników).

Posłuchaj pierwszego odcinka podcastu CitizenCentral, w którym Paula Reyes i Helmut Burtscher przedstawią dwie europejskie inicjatywy obywatelskie, dla których terminy zbierania podpisów upłynęły pod koniec września 2021 r. .„Actions on Climate Emergency” (Działania w obliczu kryzysu klimatycznego) (data zakończenia 23 września 2021 r.) oraz „Save bees and Farmers! Towards a bee-friendly agriculture for a healthy environment” (Ratujmy pszczoły i rolników! W kierunku przyjaznego dla pszczół rolnictwa służącego zdrowemu środowisku) (data zakończenia 30 września 2021 r.) to dwie z wielu realizowanych w ostatnich latach inicjatyw obywatelskich związanych ze zmianą klimatu i bioróżnorodnością.

Chcesz wiedzieć więcej i współpracować z innymi?