Direct naar de inhoud
Europees burgerinitiatief

Podcast CitizenCentral

CitizenCentral puts a spotlight on European citizens’ initiatives. In each episode, initiative organisers and supporters tell us why their initiative is important, how they experience raising awareness at EU level, and share tips as they aim to have a greater say in polices that affect our lives.

Interviews with different policy experts and academics further explore the issues put forward by these citizen initiatives.

You can listen on Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts and SoundCloud.

The opinions expressed in the podcasts reflect solely the point of view of the speakers and can in no way be taken to reflect the position of the European Commission or of the European Union.

Meet the people behind European citizens' initiatives in the episode show notes below. 

2.1: Recycling and VAT rates: Meet Europeans in search of sustainable solutions

Overzicht afleveringen

Maak kennis met de mensen achter de Europese burgerinitiatieven.

Europees burgerinitiatief @10: nieuwe initiatieven en warme herinneringen

Met de Europese burgerinitiatieven “Voor cosmetica zonder dierenleed – Maak Europa dierproefvrij”, “De opwarming van de aarde tegengaan – Koolstof beprijzen om de klimaatverandering te bestrijden” en “Fraternité 2020 – Mobiliteit. Vooruitgang. Europa.”

In 2022 vieren we de tiende verjaardag van het Europese burgerinitiatief. In dit hoofdstuk maken we kennis met organisatoren uit het verleden, het heden en (mogelijk) de toekomst – Simona Pronckutė, dr. Julia Baines en Virginia Fiume.

Voor cosmetica zonder dierenleed is een lopend initiatief met als doel een volledig verbod op dierproeven voor ingrediënten van cosmetische producten en de modernisering van een dierproefvrije wetenschap. En een ander doel is om het burgerinitiatief te zijn dat het snelst 1 miljoen handtekeningen verzamelt! Na twee jaar campagne voeren en de afsluiting van de periode van het verzamelen van handtekeningen in de zomer van 2021, deelt Virginia Fiume interessante ideeën over het initiatief De opwarming van de aarde tegengaan. Zij en haar collega’s hebben hun ervaring met het Europese burgerinitiatief samengebracht in het EUMANS.eu-project, en zij beloven terug te komen!

Tot slot horen we de bijdrage van een organisator van het allereerste geregistreerde Europese burgerinitiatief “Fraternité 2020 – Mobiliteit. Vooruitgang. Europa.” Wat was de ervaring van Simona tien jaar geleden – en welke invloed had haar deelname aan een Europees burgerinitiatief op haar leven?

Opmerking: reactie van het Europees Agentschap voor chemische stoffen op dierproeven en de PETA-campagne: https://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/animal_en.htm

6: Vaccins en auteursrecht – maak kennis met de Europeanen die vechten voor verandering in EU-beleidsmaatregelen

Met de Europese burgerinitiatieven “Vrijheid om te delen” en “Recht op behandeling”

In dit hoofdstuk van CitizenCentral gaan we dieper in op auteursrechten en intellectuele-eigendomsrechten. Gregory Engels, die het initiatief Vrijheid om te delen vertegenwoordigt, wil de Europese wetgeving inzake auteursrecht beïnvloeden en het delen van bestanden via digitale netwerken legaliseren. Julie Steendam op haar beurt vertegenwoordigt het initiatief Recht op behandeling (ook “Geen winst op een pandemie” genoemd), dat de Europese Commissie oproept om ervoor te zorgen dat alle vaccins en behandelingen voor het coronavirus gratis beschikbaar zijn voor iedereen wereldwijd. In beide initiatieven worden ingewikkelde onderwerpen over de impact van wetten inzake auteursrecht en intellectuele eigendom, onze vrijheid en de prijs die we daarvoor betalen helder uitgelegd.

5: Bewuste consumenten – maak kennis met Europeanen die de klimaatverandering op een creatieve manier bestrijden

Met de Europese burgerinitiatieven “Verbod op reclame en sponsoring voor fossiele brandstoffen” en “Europese eco-score”

In het vijfde hoofdstuk van CitizenCentral horen we Silvia Pastorelli en Antoine Thill – twee organisatoren die ondernemingen verantwoordelijk willen stellen en consumenten willen helpen duurzame keuzes te maken – elk op hun eigen manier. Het initiatief Verbod op reclame en sponsoring voor fossiele brandstoffen zet in op de vaststelling van een EU-wetgevingshandeling die reclame voor fossiele brandstoffen en voor fossiel aangedreven vervoer over de weg en over water verbiedt. Dit initiatief is geïnspireerd op het verbod op tabaksreclame dat al in de hele EU van kracht is en wil systemische verandering tot stand brengen met het oog op de klimaatcrisis. Intussen willen de organisatoren van het initiatief Europese eco-score een verplicht etiket dat Europese consumenten transparante informatie geeft over de milieueffecten van producten die op de Europese markt worden gemaakt of verkocht.

Beide initiatieven werden midden 2021 geregistreerd, en ook het verzamelen van handtekeningen is in die periode van start gegaan – luister hoe het tot nu toe is verlopen.

4: Maak kennis met de Europeanen die ons gezicht proberen terug te eisen en de armoede op ons continent willen terugdringen 

Met de Europese burgerinitiatieven “Reclaim Your Face” en “Voor onvoorwaardelijke basisinkomens in de hele EU”

In het vierde hoofdstuk van CitizenCentral luisteren we naar Ella Jakubowska en Catarina Neves, die met elkaar spreken over verschillende manieren om de grondrechten te beschermen en ongelijkheid in de EU te verminderen. Reclaim Your Face, het Initiatief van het maatschappelijk middenveld voor een verbod op grootschalig biometrisch toezicht, probeert het gebruik van biometrische technologieën strikt te reguleren om ongepaste inmenging in de grondrechten te voorkomen. In deze aflevering wordt gedetailleerd ingegaan op de wijze waarop mensen, ondernemingen en regeringen technologie gebruiken – en voor welke doeleinden en hoe dit een effect heeft op ons leven. De organisatoren van Voor onvoorwaardelijke basisinkomens in de hele EU willen dat de Europese Commissie een voorstel doet voor een universeel basisinkomen in de hele EU om de welvaart van de Europese burgers in alle lidstaten te verbeteren.

3: Luister naar de stemmen achter de Europese groene golf

Met de burgerinitiatieven “Stop het ontvinnen van haaien – Stop de handel”, “Groene daktuinen” en “De teelt van wetenschappelijke vooruitgang: gewassen zijn belangrijk!”

In het derde hoofdstuk van CitizenCentral luisteren we naar Nils Kluger, Almog Sade en Martina Helmlinger, die milieuproblemen op het land en in de zeeën bespreken. Het burgerinitiatief Stop het ontvinnen van haaien – Stop de handel wil een einde maken aan de handel in haaienvinnen in de EU. Met het initiatief Groene daktuinen willen de initiatiefnemers – broer en zus met een groep vrienden – groenzones creëren op de lege, onbenutte daken van bedrijven. We horen ook een organisator van het initiatief De teelt van wetenschappelijke vooruitgang: gewassen zijn belangrijk!. Het initiatief is in de zomer van 2021 afgesloten, maar haar overpeinzingen bevatten veel tips voor mensen die aan een Europees burgerinitiatief willen werken.

2: De macht aan het volk – luister naar de stemmen die de grenzen in Europa willen neerhalen

Met de Europese burgerinitiatieven “Uitwisselingsprogramma voor ambtenaren” en “Kiezers zonder grenzen”

In het tweede hoofdstuk van CitizenCentral horen we hoe Adam Mazoyer en Rosalie van den Brink twee Europese burgerinitiatieven bespreken die tot doel hebben om de burgerparticipatie in onze gemeenschappen te versterken. Het Uitwisselingsprogramma voor ambtenaren heeft tot doel om ambtenaren te helpen van elkaar te leren en transnationale kwesties beter aan te pakken – van natuurrampen tot cyberbeveiliging en meer. Het initiatief Kiezers zonder grenzen zet in op versterking van de democratische rechten van EU-burgers om te stemmen en zich verkiesbaar te stellen in hun land van verblijf.

1: Welkom bij CitizenCentral

Met de Europese burgerinitiatieven “Fridays for Future” en “Red de bijen en de boeren!”

Stem af op het eerste hoofdstuk van CitizenCentral en luister naar Paula Reyes en Helmut Burtscher, die twee Europese burgerinitiatieven bespreken waarvan de verzameltermijn eind september 2021 eindigde. “Klimaatcrisismaatregelen” (afgesloten op 23 september 2021) en “Red de bijen en de boeren! Naar een bijvriendelijke landbouw voor een gezond milieu (afgesloten op 30 september 2021) zijn twee van de vele burgerinitiatieven die verband houden met klimaatverandering en biodiversiteit.

Meer weten en samenwerken?