Gå til hovedindholdet
Det europæiske borgerinitiativ

Podcastserien CitizenCentral

CitizenCentral puts a spotlight on European citizens’ initiatives. In each episode, initiative organisers and supporters tell us why their initiative is important, how they experience raising awareness at EU level, and share tips as they aim to have a greater say in polices that affect our lives.

Interviews with different policy experts and academics further explore the issues put forward by these citizen initiatives.

You can listen on Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts and SoundCloud.

The opinions expressed in the podcasts reflect solely the point of view of the speakers and can in no way be taken to reflect the position of the European Commission or of the European Union.

Meet the people behind European citizens' initiatives in the episode show notes below. 

2.1: Recycling and VAT rates: Meet Europeans in search of sustainable solutions

Noter til enkelte episoder

Mød folkene bag de europæiske borgerinitiativer nedenfor.

Det europæiske borgerinitiativ efter 10 år: nye initiativer og gode minder

Borgerinitiativerne "Bevar dyremishandlingsfri kosmetik", "Stop global opvarmning – Prissæt CO2 for at bekæmpe klimaforandringer" og "Fraternité 2020 – Mobilitet. Fremgang. Europa." Borgerinitiativer

I 2022 fejrer vi det europæiske borgerinitiativs 10-årsjubilæum, og i dette kapitel møder vi Simona Pronckutė, Julia Baines og Virginia Fiume, som er initiativtagere bag tidligere, nuværende og (potentielle) fremtidige borgerinitiativer.

Bevar dyremishandlingsfri kosmetik er et aktuelt borgerinitiativ, der sigter mod helt at forbyde, at kosmetikingredienser testes på dyr, og som vil modernisere videnskaben ved at udfase brugen af dyreforsøg. Initiativet har i øvrigt som mål at blive det europæiske borgerinitiativ, som hurtigst når op på 1 million underskrifter! Efter en to-årig lang kampagne og afslutningen af underskriftsindsamlingsperioden i sommeren 2021 deler Virginia Fiume indsigtsfulde overvejelser fra initiativet Stop global opvarmning. Hun og hendes kolleger har gjort brug af deres erfaringer med europæiske borgerinitiativer i EUMANS.eu-projektet og lover at vende tilbage!

Endelig hører vi fra en initiativtager til det første registrerede borgerinitiativ Fraternité 2020 – Mobilitet. Fremgang. Europa. Hvad var Simonas oplevelse for 10 år siden, og hvordan har deltagelsen i et europæisk borgerinitiativ påvirket hendes liv?

Note: Det Europæiske Kemikalieagenturs reaktion på dyreforsøg og PETA-kampagnen: https://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/animal_en.htm

6: Vacciner og ophavsret – mød de europæere, der kæmper for at ændre EU's politik

Borgerinitiativerne "Frihed til at dele" og "Ret til behandling"

I dette kapitel af CitizenCentral belyses ophavsret og intellektuelle ejendomsrettigheder (IP). Gregory Engels, der repræsenterer borgerinitiativet Frihed til at dele, vil ændre den europæiske ophavsretslovgivning og lovliggøre fildeling via digitale netværk. Julie Steendam repræsenterer borgerinitiativet Ret til behandling (også kaldet "No profit on pandemic" – ingen profit på pandemien), som opfordrer Kommissionen til at sikre, at alle vacciner og behandlinger mod coronavirusset er tilgængelige for alle verden over og uden omkostninger. På en letspiselig måde forklarer de begge komplicerede emner som konsekvenserne af lovgivningen om ophavsret og intellektuel ejendomsret, vores frihed og de omkostninger, vi betaler.

5: Bevidste forbrugere – mød europæere, der bekæmper klimaændringerne på kreative måder

Borgerinitiativerne "Forbud mod reklame og sponsorater i forbindelse med brug af fossile brændstoffer" og "Europæisk miljøscore (European EcoScore)"

I femte kapitel af CitizenCentral hører vi fra Silvia Pastorelli og Antoine Thill – to initiativtagere, der stræber efter at holde virksomhederne ansvarlige for deres handlinger og hjælpe forbrugerne med at træffe bæredygtige valg – og det gør de på forskellige måder. Initiativet Forbud mod reklame og sponsorater i forbindelse med brug af fossile brændstoffer sigter mod, at der vedtages en EU-retsakt, som forbyder reklamer for fossile brændstoffer, herunder for vej- og vandvejstransport, der drives af fossile brændstoffer. Det er inspireret af det forbud mod tobaksreklamer, der allerede gælder i hele EU, og sigter mod at foretage omfattende, systemiske ændringer på baggrund af klimakrisen. I mellemtiden ønsker initiativtagerne bag borgerinitiativet Europæisk miljøscore at indføre et obligatorisk mærke, der giver de europæiske forbrugere gennemsigtige oplysninger om miljøpåvirkningen fra produkter, der fremstilles eller sælges i EU.

Begge borgerinitiativer blev registreret og begyndte at indsamle underskrifter i midten af 2021 – lyt til, hvad der er sket siden da.

4: Mød de europæere, der forsøger at forbyde ansigtsgenkendelse og afhjælpe fattigdom på tværs af kontinentet 

Borgerinitiativerne "Civilsamfundsinitiativet om et forbud mod biometrisk masseovervågning" og "Indfør ubetingede basisindkomster (UBI) i hele EU"

I fjerde kapitel af CitizenCentral hører vi fra Ella Jakubowska og Catarina Neves, der drøfter forskellige fremgangsmåder til at beskytte vores grundlæggende rettigheder og nedbringe ulighed i hele EU. Civilsamfundsinitiativet om et forbud mod biometrisk masseovervågning forsøger at indføre strengere krav til brugen af biometriske teknologier for at undgå, at vores grundlæggende rettigheder overtrædes uden grund. Denne episode dækker nuancerne i, hvordan mennesker, virksomheder og regeringer bruger teknologi, til hvilke formål, og hvordan det påvirker vores dagligdag. Initiativtagerne bag Indfør ubetingede basisindkomster (UBI) i hele EU ønsker, at Europa-Kommissionen fremsætter et forslag om en universel basisindkomst i hele EU for at forbedre velfærden for europæiske borgere i alle medlemslandene.

3: Lyt til folkene bag den europæiske grønne bølge

Borgerinitiativerne "Stop finning – stop handelen", "Grønne taghaver" og "Dyrk videnskabelige fremskridt – afgrøderne gør en forskel!"

I tredje kapitel af CitizenCentral hører vi fra Nils Kluger, Almog Sade og Martina Helmlinger om miljøspørgsmål på land og i havet. Formålet med borgerinitiativet Stop finning – stop handelen er at sætte en stopper for handelen med hajfinner i EU. Initiativet Grønne taghaver – iværksat af to søskende og en gruppe af venner – ønsker at omdanne de tomme overflader på virksomhedernes tage til grønne områder. Vi hører også fra initiativtagerne bag borgerinitiativet Dyrk videnskabelige fremskridt – afgrøderne gør en forskel!. Initiativet blev afsluttet i sommeren 2021, men hendes overvejelser indeholder mange gode råd til personer, som vil arbejde med et europæisk borgerinitiativ.

2: Magt til folket – lyt til dem, som ønsker at nedbryde Europas grænser

Borgerinitiativerne "Udvekslingsprogram for offentligt ansatte (CSEP)" og "Vælgere uden grænser – Fulde politiske rettigheder til EU-borgerne"

I det andet kapitel af CitizenCentral hører vi Adam Mazoyer og Rosalie van den Brink diskutere to europæiske borgerinitiativer, som handler om at styrke borgernes engagement i vores lokalsamfund. Udvekslingsprogrammet for offentligt ansatte (CSEP) har til formål at hjælpe embedsmænd med at lære af hinanden og gøre dem bedre til at håndtere problemer som naturkatastrofer, cybersikkerhed og mange andre ting på tværs af landegrænserne. I borgerinitiativet Vælgere uden grænser argumenteres der for at øge de demokratiske rettigheder for EU-borgere, der ønsker at stemme ved nationale valg i de lande, de bor i.

1: Velkommen til CitizenCentral

Borgerinitiativerne "Indsats til afhjælpning af klimakrisen" og "Red bier og landmænd! Mod et bivenligt landbrug for et sundt miljø"

I det første kapitel af CitizenCentral kan du lytte til Paula Reyes og Helmut Burtscher, når de drøfter to europæiske borgerinitiativer, hvis underskriftsindsamlingsperioder sluttede i slutningen af september 2021. Indsats til afhjælpning af klimakrisen (sluttede den 23. september 2021) og Red bier og landmænd! Mod et bivenligt landbrug for et sundt miljø (sluttede den 30. september 2021) er blot to af de mange borgerinitiativer om klimaændringer og biodiversitet i årenes løb.

Vil du lære nyt og samarbejde med andre?