Přejít na hlavní obsah
Evropská občanská iniciativa

Podcast CitizenCentral

CitizenCentral puts a spotlight on European citizens’ initiatives. In each episode, initiative organisers and supporters tell us why their initiative is important and how they experience awareness raising at EU level, and share tips as they aim to have a greater say in polices that affect our lives.

Interviews with different policy experts and academics further explore the issues put forward by these citizen initiatives.

You can listen on Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts and SoundCloud.

The opinions expressed in the podcasts reflect solely the point of view of the speakers and can in no way be taken to reflect the position of the European Commission or of the European Union.

Meet the people behind European citizens' initiatives in the episode show notes below.

2.4: For animals, people and planet! Hear the voices of people proposing new solutions to old practices

In this episode of CitizenCentral, animal products are up for discussion with two European citizens’ initiative organisers. They believe modern technologies offer solutions to what they consider old and unsustainable practices, and that the technology can benefit animals, people and planet. 

Filippo Borsellino, organiser of the ‘End the Slaughter Age’ initiative, focuses on transferring EU subsidies from livestock farming to cell- and plant-based alternatives. We also hear from a guest running a Spanish start-up that produces cultivated meat alternatives.  

Elise Fleury is the representative of the ‘Fur Free Europe’ initiative, which aims to ban fur farms and farmed fur products from the European market. In addition to discussing this issue, she shares insights on how to run a successful ECI campaign.

2.3: Fair pay and fair play: Meet Europeans campaigning for transparency

Join us in a conversation with 3 citizens’ initiative organisers from the Netherlands, France and Denmark. Kirsten Kossen, organiser of ‘Good Clothes, Fair Pay’ initiative asks for legislation on a living wage for workers in the garment and footwear sectors. The initiative asks for more transparency and accountability in the supply chain, aiming to reduce poverty and combat child labour.   

We also hear from Ronan Evain, executive director of Football Supporters Europe and representative of the ‘Win it on the Pitch’ initiative. This group of organisers want to protect the European model of sport and prevent any more ‘super-league-style' breakaway attempts. They aim to officially recognise the social value of sport in European society and involve fans in discussions about the long-term future of European sport.  

Finally, we visit Pernille Schriver in Demark who is a representative of the ‘Stop 5G – Stay Connected but Protected’ initiative. This initiative combines concerns from many groups and aims to address alleged radiation, environmental, data collection and surveillance issues associated with wireless connectivity.  

Disclaimer: The Commission does not in any way confirm the factual correctness of the content of the ‘Stop 5G’ initiative, which is the sole responsibility of the group of organisers. In fact, a number of the claims made in this initiative run contrary to the body of scientific evidence available to the Commission, and to the assessments made by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), the body mandated by the World Health Organisation to assess the risks for health. 

2.2: Citizen lobbyists and future leaders: Hear the voices of young Europeans

In this chapter, we hear from a group of young Europeans (26 and under) from 9 different EU countries as they share ideas on voting, EU policymaking, citizen activism and the European Citizens’ Initiative. They also tell us what ideas they would like to see turned into citizens’ initiatives.

We also hear from Daniela Vancic from Democracy International, and Paco Camas of public opinion research company Ipsos. Daniela argues that the ECI and other participatory tools help young people engage with the issues they care about, and Paco gives us facts and figures on young people’s participation in the EU today.

Finally, we hear from two organisers of the citizens’ initiative “Ending the aviation fuel tax exemption in Europe” (also called ‘Fairosene’). These two young citizen lobbyists reflect upon their campaign and why it ended on a high note.

2.1: Recycling and VAT rates: Meet Europeans in search of sustainable solutions

O této epizodě

Seznamte se s těmi, kdo stojí za jednotlivými evropskými občanskými iniciativami!

Evropská občanská iniciativa slaví 10 let: Nové iniciativy a to nejlepší z poslední dekády

Představíme vám iniciativy „Zachraňte kosmetiku bez krutosti“, „Stop Global Warming – Bojujme proti změně klimatu stanovením ceny uhlíkových emisí“ a „Fraternité 2020 – Mobility. Progress. Europe.“ .

V roce 2022 slavíme 10. výročí vzniku evropské občanské iniciativy. V této epizodě uslyšíte organizátory minulých, aktuálních a rodících se iniciativ – Simonu Pronckutė, Dr. Julii Bainesovou a Virginii Fiumovou.

Iniciativa Zachraňte kosmetiku bez krutosti (Save Cruelty Free Cosmetics) doposud probíhá. Jejím cílem je zcela zakázat zkoušky přísad kosmetických přípravků na zvířatech a modernizovat vědecké postupy tak, aby zvířata k testování nebyla vůbec potřeba. Kromě toho mají její organizátoři ambici, aby tato iniciativa nasbírala 1 milion podpisů nejrychleji ze všech doposud realizovaných iniciativ. Virginia Fiume se dva roky věnovala vedení kampaně Zastavme globální oteplování (Stop Global Warming). Sběr podpisů ukončili v létě 2021 a nyní se s námi přišla podělit o své zkušenosti. Ona a její kolegové přenesli své zkušenosti s evropskou občanskou iniciativou do projektu EUMANS.eu – a prý od nich ještě uslyšíme!

Na závěr si poslechneme organizátora vůbec první registrované evropské občanské iniciativy „Fraternité 2020 – Mobility. Progress. Europe.“ Jak hodnotí Simona organizování iniciativy zpětně a jak hodnotí situaci před 10 lety? Jak účast na evropské občanské iniciativě ovlivnila její život?

Pozn.: Reakce Evropské agentury pro chemické látky na zkoušky na zvířatech a kampaň PETA: https://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/animal_en.htm

6: Vakcíny a autorská práva – poslechněte si Evropany, kteří bojují za změny v politikách EU

Představujeme vám evropské občanské iniciativy „Svobodné sdílení“ a „Právo na léčbu“

V této epizodě podcastu CitizenCentral se hovoří o autorském právu a právech duševního vlastnictví. Gregory Engels, který zastupuje iniciativu Svobodné sdílení (Freedom to Share), má za cíl ovlivnit evropské autorské právo a legalizovat sdílení souborů prostřednictvím digitálních sítí. Julie Steendamová vám představí iniciativu Právo na léčbu (anglicky „Right to Cure“ někdy uváděnou jako „Nevydělávejte na pandemii“), která vyzývá Evropskou komisi, aby zajistila, že všechny očkovací látky a léčba koronaviru budou dostupné všem na celém světě a bezplatně. V obou případech se během diskuse rozebírají komplikovaná témata související s dopadem právních předpisů v oblasti autorského práva a duševního vlastnictví, s naší svobodou a také náklady, které platíme.

5: Uvědomělí spotřebitele – poslechněte si Evropany, kteří kreativním způsobem bojují proti změně klimatu

Představujeme vám evropské občanské iniciativy „Zákaz reklamy a sponzorství na fosilní paliva“ a „Evropské ekoskóre“

V páté epizodě podcastu CitizenCentral si poslechneme Silvii Pastorelliovou a Antoina Thilla – dva organizátory iniciativ, kteří usilují o to, aby obchodní společnosti nesly odpovědnost a aby spotřebitelé mohli činit udržitelná rozhodnutí – každý z nich různými způsoby. Cílem iniciativy Zákaz reklamy a sponzorství na fosilní paliva (Ban Fossil Fuel Ads) je legislativní akt EU, který zakáže reklamu na fosilní paliva, včetně silniční a vodní dopravy poháněné fosilními palivy. Inspiruje se zákazem reklamy na tabákové výrobky, který již platí v celé EU, a usiluje o systémové změny v zájmu řešení klimatické krize. Organizátoři evropské iniciativy Evropské ekoskóre (European EcoScore) zase požadují povinné označení, které by evropským spotřebitelům poskytovalo transparentní informace o dopadu výrobků vyráběných nebo prodávaných v EU na životní prostředí.

Obě iniciativy byly zaregistrovány a jejich organizátoři začali sbírat podpisy v polovině roku 2021 – poslechněte si, jak si zatím vedou.

4: Poslechněte si Evropany, kterým není lhostejný rozmach biometrických technologií a kteří chtějí na celém kontinentu zmírnit chudobu 

Představíme vám evropské občanské iniciativy „Vraťte nám naše tváře“ a „Zaveďte v celé EU bezpodmínečné základní příjmy“

Ve čtvrté kapitole CitizenCentral si poslechnete Ellu Jakubowskou a Catarinu Nevesovou, které diskutovaly o různých způsobech, jak chránit základní práva a snížit nerovnost v rámci EU. „Vraťte nám naše tváře“ je iniciativou občanské společnosti, jejímž cílem je zákaz postupů hromadného biometrického sledování. Cílem organizátorů je zavést přísnou regulaci biometrických technologií, aby se zabránilo neoprávněnému zasahování do základních práv. V podcastu se hovoří o tom, jak důležité je rozlišovat, jak přesně jednotlivci, podniky a vlády technologie využívají – pro jaké účely a jak to ovlivňuje náš život. Organizátoři iniciativy Zaveďte v celé EU bezpodmínečné základní příjmy si přejí, aby Evropská komise předložila návrh všeobecného základního příjmu v celé EU a pomohla tak zlepšit životní standard evropských občanů ve všech členských státech.

3: Poslechněte si hlasy evropského zeleného hnutí

Představíme vám iniciativy „Zastavme odstraňování žraločích ploutví – zastavme obchodování s nimi“, „Zelené střešní zahrady“ a „Pěstujme vědecký pokrok: Na plodinách záleží!“

Ve třetí epizodě CitizenCentral, hovoří Nils Kluger, Almog Sade a Martina Helmlingerová o environmentálních tématech týkajících se pevniny i na moří. Cílem občanské iniciativy Zastavme odstraňování žraločích ploutví – zastavme obchodování s nimi je ukončit v rámci EU obchodování se žraločími ploutvemi. Iniciativa Zelené střešní zahrady (Green Garden Roof Tops), kterou zahájili dva sourozenci a skupina přátel, chce využít nevyužité střechy podniků a přeměnit je na zelené plochy. Uslyšíte také organizátorku iniciativy Pěstujme vědecký pokrok. Na plodinách záleží!. Iniciativa byla uzavřena v létě 2021, ale praktické zkušenosti jejích organizátorů mohou nyní využít ti, kteří chtějí přijít s vlastní evropskou občanskou iniciativou.

2: Participativní demokracie v Evropě – poslechněte si ty, kteří v EU pomáhají překonávat hranice

Představíme vám evropské občanské iniciativy „Výměnný program pro státní zaměstnance“ a „Voliči bez hranic“

Ve druhé epizodě CitizenCentral si poslechnete Adama Mazoyera a Rosalii van den Brink, kteří diskutovali o dvou evropských občanských iniciativách zaměřených na posílení občanské angažovanosti v našich komunitách. Cílem Výměnného programu pro státní zaměstnance (CSEP) je pomáhat úředníkům navzájem se od sebe učit a lépe řešit nadnárodní otázky – od přírodních katastrof až po kybernetickou bezpečnost. Iniciativa Voliči bez hranic obhajuje posílení demokratických práv občanů EU, kteří chtějí volit ve vnitrostátních volbách tam, kde žijí.

1: Vítejte na stránkách CitizenCentral

Představujeme vám evropské občanské iniciativy „Pátky pro budoucnost“ a „Zachraňme včely a farmáře!“

V první epizodě podcastu CitizenCentral si poslechnete Paulu Reyesovou a Helmuta Burtschera, kteří přišli diskutovat o dvou evropských občanských iniciativách, jež ukončili shromažďování podpisů na konci září 2021. Opatření řešící klimatickou krizi (uzávěrka 23. září 2021) a Zachraňme včely a farmáře! Začněme se zemědělstvím, které je šetrné ke včelám a nenarušuje zdravé životní prostředí (uzávěrka 30. září 2021) jsou dvě z řady občanských iniciativ za poslední roky, které se zaměřují na změnu klimatu a biologickou rozmanitost.

Hledáte poradenství a kontakty?