Bíodh ról níos mó agat i gceapadh na mbeartas a imríonn tionchar ar do shaol. Is deis ar leith duitse an Tionscnamh Eorpach ó na saoránaigh chun cuidiú a thabhairt an tAontas Eorpach a mhúnlú trí thathant ar an gCoimisiún Eorpach dlíthe nua a mholadh. Ar 1 mhilliún síniú a bheith bailithe le haghaidh tionscnaimh, cinnfidh an Coimisiún cé na bearta is gá a dhéanamh.

Féach conas a n-oibríonn an Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh, céim ar chéim
Físeán faoin dTionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh.
101 iarrataí ar chlárú
76 tionscnaimh a cláraíodh
6 tionscnaimh ar éirigh leo

An scéala is déanaí

Éisteacht phoiblí maidir le ‘Ná coinnímis ainmhithe i gcásanna feasta’

Reáchtálfaidh Parlaimint na hEorpa éisteacht phoiblí maidir leis an séú Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh ar éirigh leis, is é sin ‘Ná coinnímis ainmhithe i gcásanna feasta’, an 15 Aibreán ó 9.00 go 12.00. I ngeall ar shrianta COVID-19 atá ann faoi láthair, reáchtálfar an cruinniú ó chian le láithreacht fhisiceach theoranta sa seomra, ach déanfar é a shruthú ina iomláine ar líne don phobal.


Léiriú ar thionchar polaitiúil díreach de chuid tionscnaimh Eorpaigh ó na saoránaigh

Tagann an Rialachán maidir le trédhearcacht agus inbhuanaitheacht mheasúnú an Aontais ar rioscaí sa bhiashlabhra i bhfeidhm inniu. Glacadh moladh an Choimisiúin maidir leis an Rialachán seo in 2019, tar éis an tionscnaimh Eorpaigh ó na saoránaigh dar teideal ‘Ban glyphosate and protect people and the environment from toxic pesticides [Cuirtear toirmeasc ar an ngliofosáit agus cosnaítear daoine agus an comhshaol ar lotnaidicídí tocsaineacha]’. Beidh ócáid cheiliúrtha á reáchtáil ar líne an 30 Márta, a mbeidh eagraithe de chuid ECI páirteach inti. 


An seimineár gréasáin ‘Sínithe a bhailiú le haghaidh do thionscnaimh ó na saoránaigh’

Freastail ar an seimineár gréasáin a bheidh ar siúl an 30 Márta 2021 chun treoir phraiticiúil a fháil maidir leis an dóigh le ráitis tacaíochta a bhailiú go rathúil do thionscnamh Eorpach ó na saoránaigh. 

Féilire na n-imeachtaí

Féach na himeachtaí atá ar na bacáin a bhaineann leis an Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh. Féadfaidh tú freisin féachaint ar liosta na n-imeachtaí a reáchtáladh cheana; tá taifeadtaí de chuid acu ar fáil.

Féach an féilire!