Chuig an bpríomhábhar
An Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh
Bíodh ról níos mó agat i gceapadh na mbeartas a imríonn tionchar ar do shaol. Is deis ar leith duitse an Tionscnamh Eorpach ó na saoránaigh chun cuidiú a thabhairt an tAontas Eorpach a mhúnlú trí thathant ar an gCoimisiún Eorpach dlíthe nua a mholadh. Ar 1 mhilliún síniú a bheith bailithe le haghaidh tionscnaimh, cinnfidh an Coimisiún cé na bearta is gá a dhéanamh. Féach conas a n-oibríonn an Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh, céim ar chéim
Má smaoiníonn tú ar thionscnamh a thosú, téigh i gcomhairle le Fóram an Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh chun comhairle dlí agus phraiticiúil a fháil.
Físeán faoin dTionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh.

An scéala is déanaí

Fri, 20/05/2022

The ECI Day on 2 June 2022 to mark the 10th anniversary of the European Citizens' Initiative

 

The 2022 edition of the ECI Day, organised by the European Economic and Social Committee and its partners, will focus on the theme "European Citizens' Initiative 10 years on: ready for the future?". It will be attended by the Vice-President of the European Commission for Democracy and Demography, Dubravka Šuica.

As part of the event, a workshop on the Central Online Collection System (COCS) will be organised by the European Commission with the support of the ECI Forum. It aims to collect feedback from users and stakeholders for the continuous improvement of the system.

The event will be hybrid, with participation in person in Brussels or online. Registration is open until 25 May

 

Tue, 03/05/2022

'Discover the European Citizens’ Initiative' webinar - 3 May 2022

Taking the initiative matters! Discover how to make a difference with the European Citizens’ Initiative.

Watch the recording of the webinar to find out about this unique participatory democracy tool and listen to people who have started initiatives and experts.

Staff from the European Commission and the ECI Forum gave an overview of the European Citizens’ Initiative, focusing on recent improvements and the different ways people can get involved. People who have decided to start European citizens’ initiatives shared their experience and explained why they chose to use the ECI for their cause and what impact they have reached so far.  

The webinar was organised on 3 May 2022. Follow the link below to watch it.

Wed, 27/04/2022

Tionscnamh nua cláraithe: ‘Cuirtear Deireadh le Ré an Mharaithe’

An 27 Aibreán 2022 chinn an Coimisiún an tríú Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh a chlárú in 2022, is é sin ‘Cuirtear Deireadh le Ré an Mharaithe’.

Iarrann an tionscnamh ar an gCoimisiún feirmeoireacht bheostoic a eisiamh ó ghníomhaíochtaí atá incháilithe le haghaidh fóirdheontais talmhaíochta agus roghanna malartacha eiticiúla éiceolaíocha a chur san áireamh, amhail feirmeoireacht cheallach agus próitéiní plandaí, sin agus dreasachtaí a thabhairt isteach chun táirgí talmhaíochta atá bunaithe ar phlandaí agus ar an feirmeoireacht cheallach a tháirgeadh agus a dhíol.

Tá sé mhí anois ag eagraithe an tionscnaimh an t-am a roghnú a chuirfidh siad tús le bailiú na tacaíochta.

 

Féilire na n-imeachtaí

Féach na himeachtaí atá ar na bacáin a bhaineann leis an Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh. Féadfaidh tú freisin féachaint ar liosta na n-imeachtaí a reáchtáladh cheana; tá taifeadtaí de chuid acu ar fáil.

Féach an féilire!
Ar mhaith leat foghlaim agus comhoibriú?