Nõudke oma elu mõjutava poliitika puhul rohkem sõnaõigust. Euroopa kodanikualgatus on ainulaadne viis ELi kujundamises kaasa löömiseks, kutsudes Euroopa Komisjoni üles esitama uusi õigusakte. Kui algatus on saanud miljon allkirja, otsustab komisjon, millist meedet võtta

Euroopa kodanikualgatuse etapid
Euroopa kodanikualgatuse video.
101 registreerimis- taotlust
76 algatust registreeritud
6 edukat algatust

Viimased uudised

Avalik kuulamine „Lõpp puuriajastule“

Euroopa Parlament korraldab 15. aprillil kell 9.00–12.00 avaliku kuulamise kuuenda eduka Euroopa kodanikualgatuse „Lõpp puuriajastule“ teemal. Praeguste COVID-19 piirangute tõttu toimub kuulamine osaliselt kaugkoosolekuna ning kohapeal viibib vaid piiratud arv inimesi, kuid see kantakse veebis täielikult üle.


Veebiseminar „Allkirjade kogumine kodanikualgatusele“

Jälgige 30. märtsi 2021. aasta veebiseminari, milles antakse praktilisi juhiseid selle kohta, kuidas Euroopa kodanikualgatusele edukalt toetusavaldusi koguda. 


Euroopa kodanikualgatuse otsene poliitiline mõju

Tänasest hakatakse kohaldama määrust, mis käsitleb toiduahela ELi tasandi riskihindamise läbipaistvust ja kestlikkust. Kõnealust määrust käsitlev komisjoni ettepanek võeti vastu 2019. aastal pärast Euroopa kodanikualgatust „Keelustada glüfosaat ning kaitsta inimesi ja keskkonda toksiliste pestitsiidide eest“. Selle tähistamiseks toimub 30. märtsil Euroopa kodanikualgatuse korraldajate osavõtul veebiüritus

Ürituste kalender

Tutvuge Euroopa kodanikualgatusega seotud eelseisvate üritustega. Samuti saate vaadata varasemate ürituste loetelu – mõnede ürituste puhul on kättesaadavad ka salvestised.

Vaadake kalendrit!