Põhisisu juurde
Euroopa kodanikualgatus
Nõudke oma elu mõjutava poliitika puhul rohkem sõnaõigust. Euroopa kodanikualgatus on ainulaadne viis ELi kujundamises kaasa löömiseks, kutsudes Euroopa Komisjoni üles esitama uusi õigusakte. Kui algatus on saanud miljon allkirja, otsustab komisjon, millist meedet võtta. Euroopa kodanikualgatuse etapid
Kui kaalute algatuse alustamist, tutvuge õigus- ja praktiliste nõuannete saamiseks Euroopa kodanikualgatuse foorumiga.
The European Citizens’ Initiative: Your right as an EU citizen 

Viimased uudised

Initiative submitted to the EC
  • 26/01/2023

Komisjonile esitati hindamiseks edukas Euroopa kodanikualgatus „Julmust vältiv kosmeetika“ („Save Cruelty Free Cosmetics“)

Kodanikualgatusele „Julmust vältiv kosmeetika – loomkatsetevaba Euroopa“ on ELi kodanikelt kogutud 1 217 916 kinnitatud toetusavaldust ning toetusavalduste arvu künnis on saavutatud 21 riigis. Algatus esitati komisjonile hindamiseks 25. jaanuaril 2023. See on üheksas edukas Euroopa kodanikualgatus.

Algatuses kutsutakse komisjoni üles esitama õigusakti ettepanekut, tugevdama ja laiendama kehtivaid ELi keelde, mis käsitlevad kosmeetikatoodete loomkatseid ja loomadel katsetatud koostisainete turustamist, ning võtma vastu seadusandliku ettepaneku, milles esitatakse tegevuskava kõigi loomkatsete järkjärguliseks lõpetamiseks enne komisjoni praeguse ametiaja lõppu.

Komisjon kohtub järgmiste nädalate jooksul korraldajatega, et algatust üksikasjalikult arutada. Seejärel korraldab Euroopa Parlament avaliku kuulamise. Komisjonil on kuni 25. juulini 2023 aega esitada ametlik vastus, milles kirjeldatakse meetmeid, mida ta kavatseb võtta.

Policy updates
  • 25/01/2023

Komisjon käsitleb uues tolmeldajaid käsitlevas kokkuleppes kodanikualgatusega „Päästkem mesilased ja põllumajandustootjad“ tõstatatud probleeme

24. jaanuaril esitles komisjon tolmeldajaid käsitlevat uut kokkulepet, mille eesmärk on takistada looduslike putuktolmeldajate arvu murettekitavat vähenemist Euroopas ja selleks vaadatakse läbi tolmeldajaid käsitlev 2018. aasta ELi algatus. Kodanikud nõuavad üha enam otsustavaid meetmeid tolmeldajate kadumise tõkestamiseks. Hiljuti tehti seda eduka Euroopa kodanikualgatuse „Päästkem mesilased ja põllumajandustootjad“ kaudu. 

European Parliament
  • 20/01/2023

Public hearing on ‘Save Bees and Farmers’ ECI on 24 January 2023

Uudised, mis ei ole eesti keeles kättesaadavad, kuid mida saab lehel "Viimased uudised automaatselt tõlkida lasta.

The European Parliament will hold a public hearing on the seventh successful European Citizens’ Initiative Save Bees and Farmers! Towards a bee-friendly agriculture for a healthy environment on 24 January from 2.30 to 6.30 p.m. The organisers will present the initiative's objectives and engage with Members of the European Parliament. European Commission's representatives will also participate.

The meeting is webstreamed.

Kas soovite rohkem teada ja koostööd teha?