Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών
Εκφράστε δυναμικότερα την άποψή σας για τις πολιτικές που επηρεάζουν τη ζωή σας. Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών είναι ένας μοναδικός τρόπος με τον οποίο μπορείτε να συμβάλετε στη διαμόρφωση της ΕΕ, ζητώντας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει νέους νόμους. Μόλις μια πρωτοβουλία συγκεντρώσει 1 εκατομμύριο υπογραφές, η Επιτροπή θα αποφασίσει σε ποιες ενέργειες θα προβεί. Δείτε πώς λειτουργεί βήμα βήμα
Εάν σκοπεύετε να ξεκινήσετε μια πρωτοβουλία, συμβουλευτείτε το Φόρουμ της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών για νομικές και πρακτικές συμβουλές.
The European Citizens’ Initiative: Your right as an EU citizen 

Τελευταίες ειδήσεις

Initiative submitted to the EC
  • 26/01/2023

Η επιτυχημένη ΕΠΠ με τίτλο «Save Cruelty Free Cosmetics» υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς εξέταση

Η πρωτοβουλία «Save Cruelty Free Cosmetics – Commit to a Europe without animal testing» («Ναι στα καλλυντικά που δεν δοκιμάζονται σε ζώα — Δέσμευση για μια Ευρώπη χωρίς δοκιμές σε ζώα») έφτασε τις 1 217 916 έγκυρες δηλώσεις υποστήριξης από πολίτες της ΕΕ, επιτυγχάνοντας το κατώτατο όριο σε 21 χώρες, και υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς εξέταση στις 25 Ιανουαρίου 2023. Έγινε η ένατη επιτυχημένη Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (ΕΠΠ).

Η πρωτοβουλία καλεί την Επιτροπή να αναλάβει νομοθετική πρωτοβουλία, καθώς και να ενισχύσει και να διευρύνει τις υφιστάμενες απαγορεύσεις της ΕΕ όσον αφορά τις δοκιμές σε ζώα για καλλυντικά και την εμπορία συστατικών που έχουν δοκιμαστεί σε ζώα, καθώς και να εγκρίνει νομοθετική πρόταση που θα καθορίζει χάρτη πορείας για τη σταδιακή κατάργηση όλων των δοκιμών σε ζώα πριν από τη λήξη της τρέχουσας θητείας της Επιτροπής.

Μέσα στις επόμενες εβδομάδες, η Επιτροπή θα συναντηθεί με τους διοργανωτές της για να συζητήσει λεπτομερώς την πρωτοβουλία. Στη συνέχεια θα διοργανωθεί δημόσια ακρόαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Επιτροπή έχει προθεσμία έως τις 25 Ιουλίου 2023 για να υποβάλει την επίσημη απάντησή της, περιγράφοντας τα μέτρα που προτίθεται να λάβει.

Policy updates
  • 25/01/2023

Commission addresses concerns of successful 'Save Bees and Farmers!' ECI in 'A New Deal for Pollinators'

Η είδηση δεν είναι διαθέσιμη στα ελληνικά, αλλά μπορεί να μεταφραστεί αυτόματα στη σελίδα " Τελευταίες ειδήσεις .

On 24 January, the European Commission presented 'A New Deal for Pollinators' to tackle the alarming decline in wild pollinating insects in Europe, revising the 2018 EU Pollinators Initiative. Citizens have been increasingly calling for decisive action against pollinator loss, also through the recent successful European Citizens' Initiative ‘Save Bees and Farmers'. 

European Parliament
  • 20/01/2023

Public hearing on ‘Save Bees and Farmers’ ECI on 24 January 2023

Η είδηση δεν είναι διαθέσιμη στα ελληνικά, αλλά μπορεί να μεταφραστεί αυτόματα στη σελίδα " Τελευταίες ειδήσεις .

The European Parliament will hold a public hearing on the seventh successful European Citizens’ Initiative Save Bees and Farmers! Towards a bee-friendly agriculture for a healthy environment on 24 January from 2.30 to 6.30 p.m. The organisers will present the initiative's objectives and engage with Members of the European Parliament. European Commission's representatives will also participate.

The meeting is webstreamed.

Θέλετε να μάθετε και να συνεργαστείτε;