Få større indflydelse på de politikker, der påvirker din hverdag. Det europæiske borgerinitiativ giver dig en enestående mulighed for at være med til at forme EU ved at opfordre Europa-Kommissionen til at foreslå ny lovgivning. Når der er indsamlet 1 million underskrifter til støtte for et initiativ, vil Kommissionen beslutte, hvilke initiativer der skal tages.

Se, hvordan det fungerer trin for trin

98 registreringsanmodninger 75 Registrerede borgerinitiativer   5 vellykkede initiativer

Video om det europæiske borgerinitiativ

Seneste nyt

Et nyt borgerinitiativ er blevet registreret: Ret til behandling

Kommissionen har den 21. august registreret et nyt borgerinitiativ: Ret til behandling. Initiativtagerne til dette borgerinitiativ har nu 6 måneder til at starte indsamlingen af underskrifter fra borgere i hele Europa.


COVID-19: nye regler for det europæiske borgerinitiativ vedtaget:

Den 15. juli 2020 vedtog Europa-Parlamentet og Rådet midlertidige foranstaltninger til håndtering af covid-19-pandemiens virkninger for gennemførelsen af det europæiske borgerinitiativ.

Få mere at vide


Covid-19: Kommissionens forslag om frister for europæiske borgerinitiativer

Europa-Kommissionen har i dag vedtaget et forslag til forordning om forlængelse af fristerne for indsamling, kontrol og behandling af europæiske borgerinitiativer.

Med hensyn til indsamlingsfasen foreslår Kommissionen en forlængelse på 6 måneder af den nuværende 12-månedersperiode for initiativer, hvor indsamlingen af underskrifter var i gang på den dag, covid-19 blev erklæret for en pandemi af WHO (11. marts 2020).

Den endelige tekst til denne forordning træder i kraft, når den er vedtaget af Europa-Parlamentet og Rådet.