Pereiti prie pagrindinio turinio
Europos piliečių iniciatyvos forumas

Kreiptis patarimo

Ne vėliau kaip per aštuonias darbo dienas suteikiame Europos piliečių iniciatyvų (potencialiems) organizatoriams prie jų tikslų pritaikytas ir nepriklausomas konsultacijas bet kuria oficialiąja ES kalba, pavyzdžiui, teisines konsultacijas, konsultacijas kampanijų, lėšų rinkimo ar bet kokiomis kitomis susijusiomis temomis.

Teisinės konsultacijos. Įvertinama:

  • ar jau yra ES teisės aktų, susijusių su iniciatyvos projekto tema;

  • ar iniciatyvos projektas atitinka registracijos kriterijus, be kita ko, informuojama, jeigu iniciatyvos projektas akivaizdžiai nepriklauso Komisijos kompetencijai. Jeigu jis priklauso Komisijos kompetencijai, nurodoma (-os) atitinkama (-os) Sutarties nuostata (-os);

  • ar kiti organizatoriai yra pateikę prašymą užregistruoti panašias ar beveik identiškas iniciatyvas praeityje ir ar jiems tai pavyko.

Konsultacijos kampanijos ir (arba) lėšų rinkimo klausimais. Įvertinama:

  • Jūsų tinklai,

  • Jūsų savanorių bazė,

  • žmogiškieji ir finansiniai ištekliai;

  • komunikacijos strategijos,

  • galimybė gauti lėšų ir kt.

Atkreipkite dėmesį, kad organizatoriams nerengiame iniciatyvų projektų ir nepadedame jiems vykdyti savo kampanijų ar rinkti lėšų.

Jei Jums tiesiog reikia informacijos apie Europos piliečių iniciatyvos procesą, raginame paskaityti šios svetainės dalį „Sužinoti“ ir (arba) apsilankyti  Europos piliečių iniciatyvų svetainėje.

Kreiptis patarimo

Jei Jums reikia patarimo, savo klausimą (-us) pateikite naudodami toliau nurodytą formą. Jūsų bus paprašyta užpildyti trumpą klausimyną. Dėkojame.

Siųsti užklausą

Norint kreiptis į mus patarimo, pirmiausia reikia authenticate arba register.
Esate pasirengę užregistruoti savo iniciatyvą? Norite paremti iniciatyvą? Norite gauti daugiau informacijos apie dabartines arba ankstesnes iniciatyvas?