Neuvontapalvelu voi vastata esimerkiksi seuraavanlaisiin juridisiin kysymyksiin:

  • onko aloite-ehdotuksen aiheesta jo annettu EU-lainsäädäntöä

  • täyttääkö aloite-ehdotus rekisteröintivaatimukset, esimerkiksi kuuluuko sen aihe komission toimivaltaan, ja jos kuuluu, mihin perussopimusten kohtiin toimivalta perustuu

  • ovatko muut jo pyytäneet vastaavanlaisten kansalaisaloitteiden rekisteröintiä, ja rekisteröitiinkö kyseiset aloitteet.

Kampanjointiin ja varainhankintaan liittyvät kysymykset voivat käsitellä esimerkiksi seuraavia aiheita:

  • verkostoituminen

  • vapaaehtoisten avustajien käyttö

  • tarvittavat henkilöresurssit ja rahavarat

  • tiedotusstrategia

  • rahoituslähteet.

Huom. Neuvontapalvelu ei laadi kansalaisaloiteluonnoksia järjestäjien pyynnöstä eikä auta heitä kampanjoinnissa tai varainhankinnassa.

Jos tarvitset vain yleistä tietoa eurooppalaiseen kansalaisaloitteeseen liittyvistä menettelyistä, tutustu tämän foorumin Oppia ja ohjeita -osioon ja/tai viralliseen kansalaisaloitesivustoon.

Neuvontapyyntö

Jos haluat kysyä neuvoa, käytä seuraavaa lomaketta ja vastaa muutamaan kysymykseen.

Lähetä neuvontapyyntö

Jos haluat käyttää neuvontapalvelua, kirjaudu sisään tai rekisteröidy.

Jaa tämä sivu