Chuig an bpríomhábhar
Fóram an Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh

Cuardach

Torthaí cuardaigh (32)

Na torthaí atá le feiceáil 1/20

  • Idea
  • Virginia Fiume
  • Signature collection
  • Thursday, April 15, 2021 - 12:56

Lá SIGN AE – Invite le bheith páirteach

Ba mhaith liom cuireadh a thabhairt duit chuig an gcur i láthair seo a bheidh ar siúl ar an 15 Aibreán (ach má léigh tú an téacs is féidir leat

Séanadh: Na tuairimí atá curtha in iúl ar Fhóram an Tionscnaimh Eorpaigh ó na Saoránaigh, is é dearcadh a n-údar amháin a léiríonn siad agus ní féidir a thuiscint in aon chor go léiríonn siad seasamh an Choimisiúin Eorpaigh nó an Aontais Eorpaigh.
Réidh le do thionscnamh a chlárú? Ag iarraidh tacú le tionscnamh? Tuilleadh eolais ag teastáil uait faoi thionscnaimh reatha nó faoi thionscnaimh a bhí ann cheana?