Αποτελέσματα αναζήτησης (4)

Εμφάνιση αποτελεσμάτων 1/4

Idea | Virginia Fiume | Signature collection | Thursday, April 15, 2021 - 12:56

Θα ήθελα να σας προσκαλέσω σε αυτή την παρουσίαση που θα πραγματοποιήσουμε στις 15 Απριλίου (αλλά αν διαβάσετε το κείμενο θα δείτε ότι μπορείτε να

Idea | Virginia Fiume | Regulatory framework, Signature collection | Wednesday, February 24, 2021 - 11:26

Στις 19 Φεβρουαρίου 2021, οι φορείς προώθησης των Ευρωπαϊκών Πρωτοβουλιών Πολιτών έλαβαν την ανακοίνωση της τρίτης παράτασης των όρων συγκέντρωσης

Idea | Daniela Vancic | Regulatory framework, Signature collection, Examination of initiatives | Friday, April 3, 2020 - 10:27

Ποια είναι τα διδάγματα από την τοπική και/ή εθνική πρωτοβουλία συμμετοχικής δημοκρατίας των πολιτών, η οποία μπορεί να ενημερώνει, να βοηθά και να