Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Φόρουμ της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών

Αναζήτηση

Αποτελέσματα αναζήτησης (32)

Εμφάνιση αποτελεσμάτων 1/20

 • Blog article
 • Good practices, Signature collection
 • Monday, November 21, 2022 - 13:09

Save Cruelty-Free Cosmetics (Αποθήκευση καλλυντικών χωρίς κανάλια): Επιλέξαμε μια ΕΠΠ επειδή έχει νόημα και δύναμη!

Ο Kerry Postlewhite είναι ο Διευθυντής Δημοσίων Υποθέσεων της Cruelty Free Europe, ενός δικτύου οργανώσεων προστασίας των ζώων από περισσότερα από

 • Blog article
 • Good practices, Signature collection, Examination of initiatives
 • Thursday, November 17, 2022 - 11:40

Οι εθνικές αρχές αναλαμβάνουν την πρωτοβουλία «Πώς να διασφαλίσετε την επαλήθευση των υπογραφών σας»

Το έργο της συγκέντρωσης 1 εκατομμυρίων υπογραφών δεν είναι εύκολο και δεν αποτελεί την τελική γραμμή για την ΕΠΠ σας.

 • Blog article
 • Good practices, Participatory democracy, Signature collection
 • Thursday, September 29, 2022 - 16:22

Οι μαθητές πίσω από την EcoScore: Μπορείτε να έχετε αντίκτυπο ακόμη και αν δεν έχετε συγκεντρώσει 1 εκατομμύριο υπογραφές

Η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών «EcoScore» δρομολογήθηκε από μια ομάδα φοιτητών πανεπιστημίου και αποσκοπούσε στην καθιέρωση ενός πανευρωπαϊκού υπο

 • Blog article
 • Events and awareness raising, Good practices, Signature collection
 • Tuesday, June 28, 2022 - 17:08

Εξασφάλιση αξιόπιστου και αποτελεσματικού επιγραμμικού συστήματος συγκέντρωσης για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών

Η επιγραμμική συγκέντρωση υπογραφών για μια Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (ΕΠΠ) αποκτά διαρκώς αυξανόμενη σημασία, όπως κατέδειξε σαφώς η πανδημία

 • Idea
 • io po
 • Education, youth and sport, Registration of initiatives, Signature collection
 • Monday, November 8, 2021 - 11:14

Μετατροπή του σχολείου σε εφαλτήριο επιστημονικών ανακαλύψεων στη βιομηχανία/οικονομία

Προτείνω να εργάζονται οι μαθητές καθ’ όλη τη διάρκεια των σχολικών ετών σε σχέδια παρόμοια με τα σχέδια αποφοίτησης που συμφωνούνται, για παράδειγ

 • Idea
 • io po
 • New initiatives and milestones, Registration of initiatives, Signature collection
 • Monday, October 18, 2021 - 11:17

Τα θύματα της παρενοχλητικής παρακολούθησης στον κυβερνοχώρο θα πρέπει να λαμβάνουν πραγματική βοήθεια και όχι μόνο να συμβουλεύονται ψυχολόγους

Η κυβερνοκαταδίωξη μπορεί να έχει διάφορα επίπεδα έντασης και μπορεί να προκαλέσει διάφορα επίπεδα ζημίας στο θύμα.

 • Idea
 • io po
 • New initiatives and milestones, Registration of initiatives, Signature collection
 • Monday, October 18, 2021 - 10:46

Η ψηφιοποίηση θα πρέπει να επιτρέπει στους ανθρώπους να ζουν κανονικά χωρίς να παρέχουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τεχνολογικούς κολοσσούς

Η εύρεση εργασίας, η ενοικίαση ενός διαμερίσματος, η αγορά αεροσκάφους, τρένων, εισιτηρίων λεωφορείου, η κράτηση δωματίου ξενοδοχείου, η υπογραφή σ

 • Blog article
 • New initiatives and milestones, Registration of initiatives, Signature collection
 • Thursday, October 14, 2021 - 15:59

Το πρόγραμμα ανταλλαγών δημοσίων υπαλλήλων: μια νέα Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών επιδιώκει ένα πρόγραμμα τύπου «Erasmus» για τους δημόσιους υπαλλήλους

Εμείς, μια ομάδα ευρωπαίων πολιτών, δρομολογούμε το πρόγραμμα ανταλλαγών πολιτών της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών.

 • Idea
 • Virginia Fiume
 • Signature collection
 • Thursday, April 15, 2021 - 12:56

EU SIGN DAY — Πρόσκληση για συμμετοχή

Θα ήθελα να σας προσκαλέσω σε αυτή την παρουσίαση που θα πραγματοποιήσουμε στις 15 Απριλίου (αλλά αν διαβάσετε το κείμενο θα δείτε ότι μπορείτε να

Δήλωση αποποίησης ευθύνης: Τα σχόλια που διατυπώνονται στο φόρουμ της ΕΠΠ αντανακλούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ότι αντανακλούν τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Είστε έτοιμοι να καταχωρίσετε την πρωτοβουλία σας; Θέλετε να υποστηρίξετε μια πρωτοβουλία; Θέλετε να μάθετε περισσότερα για τρέχουσες ή παλαιότερες πρωτοβουλίες;