Prejsť na hlavný obsah
Fórum európskej iniciatívy občanov

Politika moderácie

1. Kto prevádzkuje toto sídlo?

Tiet stránky prevádzkuje v mene Európskej komisie a na základe zmluvy s ňou Európska občianska akčná skupina (ECAS).

2. Moderácia:

Naši moderátori sa usilujú o maximalizovanie hodnoty sídla pre všetkých jeho používateľov.

Posudzujú obsah predkladaný registrovanými používateľmi na uverejnenie a buď ho uverejnia, alebo zamietnu (s odôvodnením).

Môžu zasiahnuť s cieľom zlúčiť, rozdeliť, premiestniť alebo uzavrieť diskusné vlákna alebo nasmerovať pozornosť účastníkov na iný relevantný obsah. Zasiahnu aj s cieľom zabrániť neprijateľnému používaniu sídla.

3. Prijateľné používanie sídla:

Vítame a podporujeme otvorenú a úprimnú diskusiu týkajúcu sa európskej iniciatívy občanov a/alebo konkrétnych iniciatív.

Sídlo by sa nemalo používať na propagovanie konkrétnych politických, obchodných alebo náboženských názorov, ani na diskusie o iných irelevantných alebo nesúvisiacich témach.

Používatelia by nemali používať hanlivé ani potenciálne urážlivé vyjadrenia.

Moderátori si vyhradzujú právo na odstránenie príspevkov, ktoré porušujú tieto usmernenia, a/alebo na zrušenie registrácie každého používateľa, ktorý ich hrubo alebo neustále porušuje.

 

Ste pripravení zaregistrovať svoju iniciatívu? Chcete niektorú z iniciatív podporiť? Potrebujete viac informácií o súčasných alebo minulých iniciatívach?