Prejsť na hlavný obsah
Fórum európskej iniciatívy občanov

Webinár „Ako hľadať partnerov“, 2018

Dátum začiatku: 13/09/2018
Súčasný stav: Uzavreté
Dátum aktualizácie: 15/07/2021

Rečník: Maarten de Groot, kampaň EIO

Moderátor: Elisa Lironiová, Európsky útvar pre občiansku činnosť

Jazyky: EN, ES, DE, FR, IT

Ak ste sa na tomto webinári nemohli zúčastniť, pozrite si jeho videozáznam (k dispozícii v angličtine, španielčine, nemčine, francúzštine a taliančine) a powerpointovú prezentáciu. Oboznámite sa s výzvami spojenými s budovaním silnej koalície partnerov a získate praktické rady týkajúce sa hľadania tých správnych partnerov. Jazyk si môžete zvoliť v príslušnom menu prehrávača videa.

Náš rečník Maarten de Groot pracoval ako koordinátor kampane EOI a sám organizoval európsku iniciatívu občanov.

Program webinára

1. Úvodný príhovor (Elisa Lironiová) [minúta 0 až 3]

2. Čo je európska iniciatíva občanov? (Elisa Lironiová) [minúta 3 až 7]

3. Hľadanie partnerov (Elisa Lironiová) [minúta 7 až 21]

4. Čo je kampaň EIO (Maarten de Groot) [minúta 21 až 27]

5. Osobná skúsenosť s organizovaním európskej iniciatívy občanov (Maarten de Groot) [minúta 27 až 33] 

6. Tipy na hľadanie partnerov (Maarten de Groot) [minúta 33 až 44]

7. Priestor pre otázky z publika [minúta 44 až 51]

V rámci tohto webinára sa dozviete odpovede na tieto otázky:

– Ako nájsť partnerov na rozbehnutie európskej iniciatívy občanov?

– Prečo je dôležité mať dostatok partnerov?

– Prečo môže byť náročné spolupracovať s príliš veľkým počtom partnerov?

Hlavné závery tohto webinára sú:

– Na realizáciu úspešnej kampane a vyzbieranie dostatočného počtu podpisov je nevyhnutné mať dostatok partnerov. Neváhajte čo najskôr kontaktovať organizácie.

Národní partneri majú zásadný význam. Napriek pozitívam rozsiahlej európskej siete predstavujú národní partneri najväčšiu pomoc pri zhromažďovaní podpisov v teréne.

Upozornenie:

Upozorňujeme, že tento webinár bol nahraný v roku 2018. Niektoré informácie preto nie sú v súlade so súčasným právnym rámcom týkajúcim sa európskej iniciatívy občanov, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2020. Neaktuálne informácie sa týkajú týchto bodov webinára:

– 12-mesačná lehota na zber podpisov začína plynúť bezprostredne po registrácii iniciatívy.
– Európska komisia má (maximálne) 2 mesiace na to, aby registráciu danej iniciatívy posúdila.
– Organizátori budú mať vždy možnosť používať otvorený softvér európskej iniciatívy občanov.

Podľa súčasného právneho rámca sú správne tieto informácie:

– Organizátori iniciatív občanov majú šesť mesiacov na to, aby rozhodli o dátume začatia zberu podpisov po registrácii svojej iniciatívy.
– Európska komisia má 2 mesiace na to, aby posúdila žiadosť o registráciu. Ak iniciatíva jednoznačne nespadá do rámca právomocí Komisie navrhovať právne akty, organizátori dostanú možnosť preskúmať svoju pôvodnú žiadosť a zaslať aktualizovanú verziu; v tomto prípade bude celý proces trvať až 4 mesiace.
– Systémy individuálneho online zberu podpisov sa budú môcť používať len v prípade iniciatív zaregistrovaných pred 31. decembrom 2022.

Ďalšie informácie o nových pravidlách týkajúcich sa európskej iniciatívy občanov získate, ak si pozriete tento webinár alebo tento blog, ako aj na webových stránkach európskej iniciatívy občanov.

Webinar ‘How to look for partners’, 2018

Snímky prezentácie

How to Look for Partners
angličtina
(1.09 MB - PDF)
Stiahnuť
Vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti: Názory vyjadrené na Fóre európskej iniciatívy občanov odrážajú výlučne stanovisko ich autorov a v žiadnom prípade ich nemožno považovať za názory odrážajúce stanovisko Európskej komisie alebo Európskej únie.
Ste pripravení zaregistrovať svoju iniciatívu? Chcete niektorú z iniciatív podporiť? Potrebujete viac informácií o súčasných alebo minulých iniciatívach?