Přejít na hlavní obsah
Fórum evropské občanské iniciativy

Webinář: „Jak shromažďovat podpisy pro vaší evropskou občanskou iniciativu“, 2021

Začátek: 07/10/2021
Konec: 07/10/2021
Aktuální stav: Uzavřeno
Datum aktualizace: 13/10/2021

Záznam webináře je k dispozici níže.

Hosté:

Flavio Grazian, vedoucím úseku Participativní demokracie, ECAS

Attila Dabis, organizátor iniciativy „Politika soudržnosti pro rovnost regionů a udržitelnost regionálních kultur“

Helmut Burtscher-Schaden, organizátor iniciativy "Zachraňte včely a zemědělce! Začněme se zemědělstvím, které je šetrné ke včelám a nenarušuje zdravé životní prostředí“

Moderátorka:

Elisa Lironiová, vedoucí úseku Evropská demokracie, ECAS

Jazyk: angličtina

Pro ty, kteří webinář nemohli sledovat živě, je k dispozici videozáznam (v angličtině). Dozvíte se o jednotlivých krocích evropské občanské iniciativy, zejména jak shromažďovat podpisy. Akce se aktivně zúčastnili organizátoři dvou úspěšných iniciativ a odborníci na problematiku.

Dr. Attila Dabis je politolog a veřejný činitel působící v Budapešti. Od roku 2012 působí jako komisař pro zahraniční věci Sikulské národní rady. Od roku 2016 je mezinárodním koordinátorem Institutu pro ochranu práv menšin. Od roku 2019 je spoluzakladatelem a šéfredaktorem vědeckého časopisu „Kisebbségvédelem/Minority Protection“. K tomuto fóru přispěl jako zástupce–náhradník evropské občanské iniciativy s názvem „Politika soudržnosti pro rovnost regionů a udržitelnost regionálních kultur“.

Helmut Burtscher-Schaden je biochemik, který se již téměř dvě desetiletí zabývá účinky chemických látek na životní prostředí a zdraví v rámci nevládní organizace Global 2000 (Friends of the Earth Austria). Je autorem různých publikací o probíhajících polemikách v souvislosti se schválením glyfosátu ze strany EU a souvisejících vědeckých hodnoceních. Díky této práci byl zvolen „komunikátorem roku 2017“, což je cena, kterou každoročně uděluje Rakouské sdružení pro styk s veřejností (PRVA). Helmut Burtscher-Schaden byl jedním z iniciátorů evropské občanské iniciativy „Zakažte glyfosát“ a také stále probíhající evropské občanské iniciativy „Zachraňte včely a zemědělce“.

Flavio Grazian je ředitelem úseku pro participativní demokracii Evropské služby pro občanskou akci (ECAS). Věnuje se přípravě a realizaci projektů EU, zejména evropské občanské iniciativě a participativním demokratickým procesům na evropské úrovni. Je koordinátorem Fóra evropské občanské iniciativy.

Elisa Lironiová je vedoucí úseku Evropské demokracie a v Evropské službě pro občanskou akci (ECAS) pracuje od roku 2015. Vede sekci zaměřenou na evropskou demokracii, konkrétně realizuje projekty a studie EU související s digitální demokracií, občanskou účastí a sledováním populismu. Koordinuje několik projektů z různých programů EU. V současné době stojí v čele „CODE Europe“ - projektu týkajícího se crowdsourcingu nápadů občanů v oblasti kvality ovzduší (granty EHP) a nedávno zveřejnila nejnovější kapitolu své knihy "Crowdsourcing EU Legislation: Harnessing the Power of Digital Democracy" (ECPR Press, 2021). Od roku 2018 je odborníkem na evropskou občanskou iniciativu pro Fórum evropské občanské iniciativy a je součástí týmu, který spolupracuje s generálním sekretariátem Evropské komise na vývoji a provádění této online platformy pro spolupráci.

Program webináře

1. Úvod: Elisa Lironiová [minuta 1–6]

2. Prezentace Flavia Graziana o evropské občanské iniciativě, jejích jednotlivých krocích a způsobech shromažďování podpisů [minuta 6-19]

3. Vystoupení Attily Dabise na téma „Politika soudržnosti pro rovnost regionů a udržitelnost regionálních kultur“ [minuta 19–22]

4. Prezentace Helmuta Burtscher-Schadena k inicaitivě "Zachraňte včely a zemědělce! Začněme se zemědělstvím, které je šetrné ke včelám a nenarušuje zdravé životní prostředí“ [minute 22–25]

5. Attila Dabis k různým strategiím a aspektům úspěšného sběru podpisů pro občanské iniciativy [minuta 25–37]

6. Helmut Burtscher-Schaden o zkušenostech a faktorech úspěchu při shromažďování podpisů pro dvě občanské iniciativy [min. 37 až 47]

7. Otázky a odpovědi [minuta 47–1h15]

 

Hosté odpovídali na následující otázky:

– Co je evropská občanská iniciativa a jak pro ni zajistit dostatek podpisů?

– Jaké jsou jednotlivé procedurální kroky evropské občanské iniciativy?

– Kde najdu další pokyny k evropské občanské iniciativě?

– Které strategie vám pomohou shromáždit 1 milion podpisů?

– S jakými hlavními problémy se organizátoři při sběru podpisů setkali a jak je řešili?

Klíčové poznatky z webináře:

– Formální postup tvoří 6 fází: 1. Zahájení 2. Registrace evropské občanské iniciativy 3. Sběr podpisů4. Ověřování podpisů 5. Předložení iniciativy 6. Reakce Komise na iniciativu

– Důležitá je příprava s dostatečným předstihem před zahájením iniciativy. Pokud jde o sběr podpisů, tento krok kampaně provázejí vzestupy i pády. Pro ten případ je třeba mít záložní pohotovostní plány a nepolevovat po celou dobu kampaně.

– Potenciál podpory z různých zdrojů je třeba vyhodnotit ještě před zahájením sběru podpisů.

– Bez dobré sítě partnerů sběr podpisů v různých členských státech provádět nelze. Takovou síť musíte začít budovat ještě před zahájením sběru podpisů.

– Shromážděte více než jeden milion podpisů, neboť po kontrole vnitrostátními orgány budou některá prohlášení o podpoře prohlášena za neplatná.

– Velmi účinná při oslovení potenciálních signatářů v různých členských státech jsou komunikační sdělení přizpůsobená místní cílové skupině. Je rovněž nezbytné zvolit si pro oslovení cílového publika co nejvhodnější platformu.

– Poslední dny kampaně jsou vždy z hlediska sběru podpisů nejdůležitější a během nich budete muset maximálně napnout síly. 

Webinar: 'The European Citizens’ Initiative and how to collect signatures'
Prohlášení o vyloučení odpovědnosti: Vyjádření uvedená na Fóru evropské občanské iniciativy odrážejí pouze názory jejich autorů a nelze je v žádném případě považovat za vyslovení postoje Evropské komise nebo Evropské unie.
Jste připraveni zaregistrovat vlastní iniciativu? Chcete některou z iniciativ podpořit? Potřebujete více informací o probíhajících nebo uzavřených iniciativách?