Přejít na hlavní obsah
Fórum evropské občanské iniciativy

Webinář „Evropská občanská iniciativa krok za krokem“, 2021

Začátek: 18/05/2021
Konec: 18/05/2021
Aktuální stav: Uzavřeno
Datum aktualizace: 27/05/2021

Záznam webináře je k dispozici níže.

Hosté:

Olga Kurpisz, referentka pro evropskou občanskou iniciativu, Evropská komise

Olga Kikou, vedoucí kanceláře pro EU organizace Compassion in World Farming

Hendrik Nahr, koordinátor propagace evropské demokracie (ECAS)

Jazyk: EN

Pro ty, kteří webinář nemohli sledovat živě, je k dispozici videozáznam (v angličtině). Dozvíte se o jednotlivých krocích evropské občanské iniciativy. Akce se aktivně zúčastnila organizátorka a členka týmu Evropské komise pro evropskou občanskou iniciativu.

 

Olga Kurpisz, referentka pro evropskou občanskou iniciativu, Evropská komise. Olga Kurpisz odpovídá v Evropské komisi za vznik a provádění politik Komise týkajících se evropské občanské iniciativy. Stará se například o postupy registrace iniciativ, včetně právních analýz, vypracovávání následných rozhodnutí Komise a postupů přijímání příslušných aktů. Několik let se evropské občanské iniciativě věnovala a má o tomto nástroji podrobný přehled na teoretické i praktické úrovni.

Olga Kikou, vedoucí kanceláře pro EU organizace Compassion in World Farming. Olga je jedním z organizátorů evropské občanské iniciativy End the Cage Age. Iniciativou Konec doby klecové vyzvali organizátoři Evropskou komisi, aby ukončila nelidské zacházení s hospodářskými zvířaty a upozornila na současnou situaci, kdy jsou stovky milionů hospodářských zvířat v EU po většinu svého života chovány v klecích, což způsobuje značné utrpení. Pro iniciativu Konec doby klecové se podařilo shromáždit téměř 1,4 milionu ověřených signatářů a iniciativa se tak stala jednou z nejúspěšnějších.

Hendrik Nahr, koordinátor propagace evropské demokracie, Evropská služba pro občanskou akci (ECAS). Hendrik v současné době pracuje na různých projektech týkajících se občanské angažovanosti v Evropě. V ECAS je rovněž odpovědný za informační a propagační strategii zaměřenou na evropskou demokracii. Hendrik je velmi dobře obeznámen s evropskou občanskou iniciativou jakožto nástrojem díky účasti na řízení Fóra evropské občanské iniciativy, což je online prostor, který evropským občanům umožňuje získat praktické informace a rady ohledně jednotlivých evropských občanských iniciativ.

 

Program webináře

1. Úvod: Hendrik Nahr [minuta 1–4]

2. Vystoupení Olgy Kurpiszové, oficiální procesní kroky evropské občanské iniciativy [minuta 4–20]

3. Prezentace Hendrika Nahra, podpora od Fóra během přípravné fáze evropské občanské iniciativy [minuta 20–28]

4. Prezentace: Postupy evropské občanské iniciativy očima organizátora, Olga Kikou [minuta 28–41]

5. Vstup Olgy Kurpisz k pravidlům evropské občanské iniciativy podle revidovaného nařízení. [minuta 41–48]

6. Prezentace, Podpora organizátorům ze strany Fóra během sběru podpisů, Hendrik Nahr [minuty 48–52]

7. Prezentace: Předložení shromážděných podpisů podle revidovaného právního rámce, Olga Kikou [minuty 52–58]

8. Otázky a odpovědi [minuta 58–1h15]

 

Hosté odpovídali na následující otázky:

– Jaké procedurální kroky obnáší organizování evropské občanské iniciativy a jak nové nařízení celý proces zdokonalilo?

– Jak vidí různé fáze postupu organizátor úspěšné iniciativy?

– Na jaké klíčové faktory by se měli organizátoři v různých fázích zaměřit?

– K čemu slouží Fórum evropské občanské iniciativy a jaké druhy podpory organizátorům v různých fázích poskytuje?

 

Klíčové poznatky z webináře:

– Formální postup tvoří 6 fází: 1. Zahájení 2. Registrace evropské občanské iniciativy 3. Sběr podpisů4. Ověřování podpisů 5. Předložení iniciativy 6. Reakce Komise na iniciativu

– Z pohledu pořadatele jsou různé fáze spojeny s různými výzvami. Důležitá je příprava s dostatečným předstihem před zahájením iniciativy. Pokud jde o sběr podpisů, tento krok kampaně provázejí vzestupy i pády. Je důležité mít plán B a být kreativní. Nezbytné je být ve všech fázích proaktivní a dobře informovaný.

– Ve všech fázích iniciativy je organizátorům k dispozici odborná pomoc. Důrazně se doporučuje navázat dobré pracovní vztahy s týmem Komise pro evropskou občanskou iniciativu a s týmem Fóra.

– Fórum evropské občanské iniciativy je platforma, která je k dispozici zdarma. Může organizátorům poskytnout důležitou pomoc během různých procedurálních kroků iniciativy. Můžete se vzdělávat prostřednictvím webinářů, pokynů a úspěšných příkladů. Fórum rovněž umožňuje diskutovat a navazovat kontakty. Můžete také požádat o radu a zaslat podrobnější otázky právním expertům a odborníkům na vedení kampaní a získat poradenství šité na míru.

Webinar 'The ECI step by step’, 2021 Recording

Prezentace

Presentation Olga Kurpisz
angličtina
(1.76 MB - PDF)
Stáhnout
Presentation Hendrik Nahr
angličtina
(1.29 MB - PDF)
Stáhnout
Presentation Olga Kikou
angličtina
(942.94 KB - PDF)
Stáhnout
Prohlášení o vyloučení odpovědnosti: Vyjádření uvedená na Fóru evropské občanské iniciativy odrážejí pouze názory jejich autorů a nelze je v žádném případě považovat za vyslovení postoje Evropské komise nebo Evropské unie.
Jste připraveni zaregistrovat vlastní iniciativu? Chcete některou z iniciativ podpořit? Potřebujete více informací o probíhajících nebo uzavřených iniciativách?