Külalisesinejad: Olga Kikou (algatus „End the Cage Age“), Meike Hartwig (Change.org)

Arutelu juht: Petko Georgiev (ProMedia)

Keel: EN

Kui teil jäi veebiseminar otseülekandes nägemata, vaadake videosalvestist (kättesaadav inglise keeles), et saada rohkem teada Euroopa kodanikualgatuse veebikampaania korraldamisega seotud küsimuste kohta.

Olga Kikou on organisatsiooni „Compassion in World Farming“ ELi kontori juht. See on rahvusvaheline organisatsioon, mille kontorid ja esindused on üheksas Euroopa riigis, USAs, Hiinas ja Lõuna-Aafrikas ning mille eesmärk on parandada põllumajandusloomade heaolu, lõpetada tööstuslik loomakasvatus ja saavutada kestlik toidu- ja põllumajandussüsteem. Olga on ka algatuse „End the Cage Age“ kodanike komitee asendusliige.

Meike Hartwig on platvormi Change.org kampaaniate korraldamise spetsialist. Change.org on maailma suurim veebipõhine petitsiooniplatvorm. Enne platvormiga liitumist töötas ta Saksamaa föderaaltasandi ministeeriumis. Meike on õppinud politoloogiat, soouuringuid ning rahu- ja konfliktiuuringuid. Eelkõige huvitavad teda demokraatia, feminismi, jätkusuutlikkuse ja digiülemineku sotsiaalse mõõtmega seotud küsimused. Platvormil change.org toetab ta petitsiooni algatajaid eduka kampaania elluviimisel.

Veebiseminari kava

1. Sissejuhatus: Petko Georgiev [0.–5. minut]

2. Üldteave Euroopa kodanikualgatuse kohta: Petko Georgiev [5.–15. minut]

3. Kogemus Euroopa kodanikualgatuse kampaania korraldamisest: Olga Kikou [15.–28. minut]

4. Veebikampaania korraldamine pandeemia ajal: Meike Hartwig [28.–47. minut]

5. Küsimuste ja vastuste voor osalejate ja esinejate vahel [47.–61. minut]

Selles veebiseminaris leiate vastused järgmistele küsimustele.

– Milliseid eesmärke peaksid algatuse korraldajad seadma ja kuidas kampaaniat kavandada?

– Kuidas jõuda algatuse sihtrühmani ja kuidas kampaaniat koordineerida?

– Kuidas toimub kampaania nn tavapärastel aegadel ja kuidas kohanduda COVID-19 kontekstiga?

Veebiseminari peamised järeldused on järgmised.

– Algatusse tuleks kaasata palju erinevaid organisatsioone. Mida suurem on algatusega seotud inimeste arv, seda rohkem on vaja koordineerimist. Koordineerimine on aga aeganõudev, seega on oluline leida õige tasakaal.

– Ülioluline on kohandada kampaania kohaliku kontekstiga. Kohalikud partnerid peavad tundma, et see on nende kampaania.

– Poliitikakujundajate või meedia kaasamiseks peavad korraldajad neile midagi pakkuma. Korraldajad ei tohiks otsida otsusetegijatega konflikti, vaid olema dialoogile avatud.

 

Webinar: Campaigning online for your European citizens’ initiative

Ettekande slaidid

Meike Hartwig_Presentation Change.org_Webinar_16.06.2020
English
(3.26 MB - PDF)
Allalaadimine 
Olga Kikou_Presentation_Webinar on online campaigning 16.6.2020
English
(5.95 MB - PDF)
Allalaadimine 
Petko Georgiev_Webinar on Campaigning - Presentation
English
(574.85 KB - PDF)
Allalaadimine