Prejsť na hlavný obsah
Fórum európskej iniciatívy občanov

Ako vypracovať a predložiť iniciatívu

Pokyny

Ako navrhnúť iniciatívu: Právne požiadavky a praktické poradenstvo
slovenčina
(321.8 KB - PDF)
Stiahnuť

Webináre

Hlavné body webinára. Návrh európskej iniciatívy občanov
slovenčina
(144.3 KB - PDF)
Stiahnuť
Vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti: Názory vyjadrené na Fóre európskej iniciatívy občanov odrážajú výlučne stanovisko ich autorov a v žiadnom prípade ich nemožno považovať za názory odrážajúce stanovisko Európskej komisie alebo Európskej únie.
Ste pripravení zaregistrovať svoju iniciatívu? Chcete niektorú z iniciatív podporiť? Potrebujete viac informácií o súčasných alebo minulých iniciatívach?