Οι νομικές συμβουλές μπορεί να αξιολογούν, μεταξύ άλλων,:

  • εάν υπάρχει ήδη νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με το θέμα του σχεδίου πρωτοβουλίας·

  • εάν το σχέδιο πρωτοβουλίας πληροί τα κριτήρια καταχώρισης, εάν εμπίπτει εμφανώς εντός του πλαισίου αρμοδιοτήτων της Επιτροπής και, εάν ναι, ποια διάταξη ή ποιες διατάξεις της Συνθήκης παρέχουν την εξουσία αυτή στην Επιτροπή·

  • εάν άλλοι διοργανωτές έχουν ζητήσει την καταχώριση παρόμοιων ή σχεδόν ίδιων πρωτοβουλιών κατά το παρελθόν και αν αυτές έχουν στεφθεί με επιτυχία ή όχι.

Οι συμβουλές σχετικά με τη διοργάνωση εκστρατειών και/ή με τη συγκέντρωση κεφαλαίων μπορεί να αξιολογήσουν:

  • τα δίκτυα που χρησιμοποιείτε·

  • τη βάση των εθελοντών σας·

  • τους ανθρώπινους και χρηματοδοτικούς πόρους·

  • τις στρατηγικές επικοινωνίας·

  • την πρόσβαση σε κεφάλαια, κ.λπ.

Πρέπει να γνωρίζετε ότι δεν συντάσσουμε πρωτοβουλίες για διοργανωτές ούτε τους στηρίζουμε κατά τη διοργάνωση των εκστρατειών τους ή τη συγκέντρωση κεφαλαίων.

Εάν απλώς αναζητάτε γενικές πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών, θα πρέπει να ανατρέξετε στην ενότητα «Ενημέρωση» αυτού του ιστότοπου ή στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών.

Αναζήτηση συμβουλών

Αν χρειάζεστε συμβουλές, στείλτε μας τις ερωτήσεις σας υποβάλλοντας το παρακάτω έντυπο. Θα σας ζητήσουμε να συμπληρώσετε ένα σύντομο ερωτηματολόγιο. Σας ευχαριστούμε.

Στείλτε το αίτημά σας

Για να μας ζητήσετε συμβουλές, πρέπει πρώτα να δώσετε τα στοιχεία ταυτοποίησής σας ή να εγγραφείτε.

Διαδώστε αυτή τη σελίδα