Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Φόρουμ της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών

Help us improve the ECI Forum!

Use this form to share with us any problems you encountered when using the ECI Forum or your ideas for improving this platform.

Do you have a specific question about the ECI?

For general questions on the European citizens' initiative, contact Europe Direct, our central enquiry service.

  • Tel. 00 800 6 7 8 9 10 11*
  • email

You can also contact a Europe Direct centre in your country.

*Most calls are free – although some operators or hotels may charge you.

If you are looking for legal, campaigning, fundraising, or other advice for running your European citizens' initiative, you can submit a request via the Seek Advice page.

Είστε έτοιμοι να καταχωρίσετε την πρωτοβουλία σας; Θέλετε να υποστηρίξετε μια πρωτοβουλία; Θέλετε να μάθετε περισσότερα για τρέχουσες ή παλαιότερες πρωτοβουλίες;