Obserwuj europejską inicjatywę obywatelską w mediach społecznościowych

The discussion continues on Twitter, LinkedIn and Facebook. We are active on these platforms, using the #EUTakeTheInitiative hashtag.

Obserwuj nasze konta w serwisach społecznościowych!