Ακολουθήστε την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

The discussion continues on Twitter, LinkedIn and Facebook. We are active on these platforms, using the #EUTakeTheInitiative hashtag.

Ακολουθήστε μας!