Glavni sadržaj
Forum europske građanske inicijative

Disciplinske mjere i sankcije protiv počinitelja nasilja nad ženama.

Autor: Marco D'Adamo |
Ažurirano: 26/01/2023 |
Broj pregleda: 247

DOPUNSKO IZVJEŠĆE

Prijedlog za dopunu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća od 8. ožujka 2022. o nasilju nad ženama i nasilju u obitelji.

TEKST PRIJEDLOGA

Svakaosoba koja počini nasilje , silovanje, femicid također se kažnjava drugim disciplinskimmjerama , kao i ukidanjem bilo kojeg oblika državne financijske pomoći na koju počinitelj ima pravo. Čim žrtva podnese pritužbu policiji, koja je utvrđena, agenciju za plaćanja obavješćuje se elektroničkim putem da je isplata subvencija, bonusa i olakšica blokirana od strane osobe koja je počinila ovo kazneno djelo.

Nasilje nad ženama mora se definirati kao nezakonito djelo i kazneno progoniti.

Ako ste krivi za femicid, morate izgubiti svaku gospodarsku korist od države članice EU-a i primijeniti europsko ograničenje kojim se definiraju granice i uhićenje.

0
Glas

Unos komentara

Da biste mogli ostaviti komentar, morate proći provjeru autentičnosti ili se registrirati.
Izjava o ograničenju odgovornosti: Mišljenja izražena na forumu europske građanske inicijative isključivo odražavaju stajalište njihovih autora i ni na koji se način ne mogu smatrati odrazom stajališta Europske komisije ili Europske unije.
Vaša je inicijativa spremna za registraciju? Željeli biste podržati određenu inicijativu? Htjeli biste saznati više o sadašnjim ili prošlim inicijativama?