Siirry pääsisältöön
EU:n kansalaisaloitefoorumi

Yksittäiset energiansäästöideat kerätty ja analysoitu

Laatija: Thom Pitsch |
Päivitetty: 25/10/2022 |
Näyttökertojen määrä: 263

Haluan luoda keskustelun ja ratkaisun löytämispisteen, joka liittyy EU:n
nykyisiin energiahaasteisiin, jotka johtuvat Ukrainan sodasta ja siihen liittyvästä
markkinahintojen noususta.

Tämä on lähes samanlainen kuin [1], mutta tässä keskitytään ratkaisuihin, joita
yksittäiset henkilöt tai paikalliset yhteisöt voivat toteuttaa paikallistasolla. Sitä vastoin
[1] näyttää siltä, että siinä keskitytään strategisiin keskusteluihin.

Vastauksena sotaan EU on tiedottanut REPowerEU:n strategisesta muistiosta.
Yhtenä pilarina mainitaan kysymys tosiasiallisesti energian säästämisestä kuluttajien tasolla.

Minusta vaikuttaa asianmukaiselta perustaa keskustelupaikka, jossa voidaan
esitellä, käsitellä, analysoida ja priorisoida erilaisia
käytettävissä olevia vaihtoehtoja, jotka voidaan ihannetapauksessa toteuttaa laajasti koko taloudessa.

Esim.: Onko se parempi katkaista kaupunkivalot yöllä vai säästää lämpöenergiaa
pesemällä käsiä kylmällä vedellä toimistossa? (viimeksi mainittu on ollut yksi suositus DE:n yrityksille)

Tämän paikan ”tuotos” on kolmiosainen: 

* paikka, jossa voidaan kerätä (uusia) energiansäästöideoita
* kerätä määrällinen analyysi esitetyistä toimenpiteistä
* antaa mahdollisuus ilmaista mieltymykset rajoittavan toimenpiteen hyväksyttävyydestä.

Ajatukseni tämän toteuttamiseksi on seuraava: 

Uusia energiansäästöideoita ja huomioita mieltymyksistä voidaan esittää kommentteina tähän keskustelulankaan.
Mitä tulee analyysiin, johon voi liittyä pidempiä tekstejä tai jopa julkaisuja, ehdotan, että tämä tehdään
ulkoisille verkkosivustoille ja että kommenteissa on vain linkki niihin. Tämän jälkeen lukijat voivat kommentoida ulkoisesti näkyviä sisältöjä.

Esimerkkejä analysoitavista toimenpiteistä ovat seuraavat:
Kuinka paljon energiaa säästyy valitussa EU-maassa, jos lämmitys käännetään tavoitelämpötilasta 21 celsiusasteeseen 19 celsiusasteeseen?
Kuinka paljon energiaa säästyy, jos ihmiset nousevat suihkuun vain joka toinen päivä, jos he yleensä käyttävät suihkua kerran päivässä?
Kuinka paljon energiaa säästyy kuljettamalla linja-auto auton sijasta työpaikalle 5 km:n matkalla työskentelevää työntekijää kohti?
— Jne.     

Analyysin tarkoituksena on mahdollistaa näiden lukujen vertailu ja antaa myöhemmin tietoa priorisoinnista,

[1]

[2]
 

0
Piste

Lisää kommentti

Jos haluat lisätä kommentteja, kirjaudu sisään tai rekisteröidy.

Kommentit

Thom Pitsch | 28/10/2022

Tämä on edellä kuvattua luokkaa ”analyysi” koskeva huomautus. Kommentit/oikaisut ovat tervetulleita.

Tämä on tilassa ”luonnos”/”alustava analyysi”.

MUOKKAA (2022–10–28): ”Näyttöä” koskevia parametreja mukautettiin, jotta saataisiin varovaisempi
arvio mahdollisista säästöistä. Aiemmat keston ja läpijuoksun arvot olivat
vastaavasti 5 min ja 10 l minuutissa. Tavoitelämpötila oli aiemmin 38 astetta C.

Kotitalouksien lämpimän vedenkäytön vähentämisestä saatavan energiansäästöpotentiaalin laskenta: suihkutus
========================================

1. Lasketaan käytetyn lämpimän veden määrä (V_ww) suihkukertaa kohti ja energiaekvivalentti:

Ennakko-oletukset:
keskimääräinen suihkulaitteisto, jossa veden tilavuus on 10 litraa minuutissa
– lämpötila paikallisen lämpimän vesikattilan ulostulossa: T_bwo = 60 astetta C [1]
- lämpötila suihkuvedensekoittimen sisääntulossa: 55 astetta C = T_mwi [1]
- talon sisäisen kylmän veden lämpötila: 12 astetta C = T_mci [avg.,
est] – suihkun ulostulon kohdelämpötila: 35 astetta C =
T_tgt – vedenjakelu aktiivisessa suihkussa: 8 litraa minuutissa = v
– suihkun kesto: 3 minuuttia =
T_dur – lämpökapasiteetti: c_V = 4,2 kJ/(kg K), ks. [3]

Sekoitussuhde, ilmaistuna lämpimän veden osuudella gamma,

    T_tgt = gamma T_mwi + (1-gamma) T_mci = T_mci + gamma (T_mwi – T_mci)
gamma = (T_tgt – T_mci)/(T_mwi – T_mci) = 23/43

Yhden litran sekoittimen ulostulossa on vain gamma * 1 litran lämmintä vettä.
Seuraa lämpimän veden määrää suihkua kohti 

    V_ww = T_dur * v * gamma = 24 * 23/43 litraa = noin 13 litraa

Kyseisen kylmän veden määrän lämmittämiseksi, kun yksinkertaisuuden oletetaan olevan lämpötila T_sci = T_mci = 12 °g C
, arvoon T_bwo tarvitaan vähintään energia

    delta Q = V_ww * \rho * (T_bwo – T_mci) * c_V = 13 kg * 48 K * 4,2 kJ/(kg K) = noin 2,62 MJ

Tämä energia on energia, jossa ei oteta huomioon häviöitä, jotka tapahtuvat
voimalaitoksesta lämpimän veden kattilaan ja mukaan lukien. Jos arvioimme kattilan
hyötysuhteen = 80 %, talon rajalla
tarvittava energiamäärä on 2,62 MJ/0,8 = 3,275 MJ. (kukin suihkun noustessa)

(Jotta voidaan laskea tämän energian kysyntä ”tuodun kaasun” tasolla, voimalaitoksissa
syntyvät ylimääräiset häviöt on vielä otettava huomioon.)

2. Niiden henkilöiden määrä, jotka ottavat suihkua kerran päivässä esimerkillisessä EU-maassa:

Oletetaan, että 65 prosenttia väestöstä käyttää suihkua päivittäin. Maassa, jossa on
80 miljoonaa ihmistä, tämän osuuden suihkun viemiseen käyttämän energian kokonaismäärä on
päivittäin: 80 * 10/30/6 * 0,65 * 3,275 MJ/eta_pp = 170,3 * 10А6 MJ/eta_pp = 170,3 * 10А12 J/eta_pp. 
Vuosittain tämä energiaosuus on noin 62,2 * 10А15 J/eta_pp =: W_showeringA_DE. 
(Tässä eta_pp = voimalaitoksen hyötysuhde)

3. Vertailu:
Venäjältä EU:hun tuodun kaasun energiaekvivalentti, vuonna 2019:
6876 * 10А15 J [4][4b]. Tuotiin Saksaan noin kolmanneksen eli 2300 * 10″15 J vuosittain.
Näin ollen: Tuodusta määrästä noin 2,7 %/eta_pp (alustava laskelma!)
käytetään mainitun väestöosuuden näyttämiseen.

5. Varaumat ja huomautukset

— Muokkauksen jälkeen: Suihkun kestoon ja läpivirtaukseen liittyvissä määrissä oletetaan nyt, että henkilöllä on enemmän
resursseja, jotta säästöpotentiaalia ei yliarvioida.  
— Energian osuus Venäjältä tulevaan tuontiin nähden vaikuttaa suurelta. [PÄIVÄ: ristiintarkastus]
Todennäköinen syy on se, että tiettyä energiatyyppiä verrataan kaikkien primäärienergiatyyppien kulutukseen.
— Kesäkaudella kylmän veden lämpötila on todennäköisesti tässä oletettua korkeampi, mikä vähentää
laskettua energiankulutusta.
— Vertailuosiossa on ymmärrettävä, että
toisiinsa liittyvät energiamäärät ovat ainoastaan numeerisia arvoja todellisesta energiavirrasta riippumatta.
  Esimerkiksi puolet käytetystä energiasta ei vähene samalla määrällä
maakaasun käyttöä. Tämä johtuu muun muassa siitä, että suihku
suihkutetaan kodeissa eri energiapanoksista. Lisäksi tärkeimpiä tyyppejä ovat
a) sähkö (jota tuotetaan vain tietyn osuuden
maakaasusta) ja b) öljy (jonka kulutuksen väheneminen vaikuttaa vain vähän kaasunkulutukseen).
  Näin ollen ”vastaa”. Asianmukaisesti tutkittujen tekijöiden soveltaminen mahdollistaisi sen
, että tuontikaasumäärät voidaan muuntaa säästetyiksi.

6. Viittaukset

[1] https://www.umweltbundesamt.de/umwelttipps-fuer-den-alltag/haushalt-wohnen/warmwasser#gewusst-wie

[3] https://en.wikipedia.org/wiki/Specific_heat_capacity

[4] https://www.businessinsider.de/wirtschaft/handel/wenn-wir-komplett-auf-russisches-gas-verzichteten-so-viel-muesste-in-der-eu-eingespart-werden-a/

[4b] https://www.fz-juelich.de/iek/iek-3/DE/Home/home_node.html

 

Jos haluat lisätä kommentteja, kirjaudu sisään tai rekisteröidy.
Vastuuvapauslauseke: EU:n kansalaisaloitefoorumissa esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajien omia. Ne eivät millään tapaa edusta Euroopan komission tai Euroopan unionin kantaa.
Onko kansalaisaloitteesi valmis rekisteröitäväksi? Haluatko allekirjoittaa kansalaisaloitteen? Haluatko lisätietoja muista kansalaisaloitteista?