Prejsť na hlavný obsah
Fórum európskej iniciatívy občanov

Používatelia

Vedieme databázu používateľov registrovaných na tomto webovom sídle. Ak ste sa zaregistrovali a ste prihlásení, túto stránku môžete využiť na vyhľadávanie v databáze podľa krajiny a oblasti záujmu a na odosielanie správ používateľom, s ktorými chcete nadviazať kontakt ako s potenciálnymi spoluorganizátormi svojej iniciatívy alebo s ktorými sa chcete poradiť. Používatelia, na ktorých sa obrátite cez túto stránku, dostanú vašu správu na e-mailovú adresu, ktorú použili pri registrácii. Môžete si sami organizovať svoje kontakty a rozdeliť ich do rôznych skupín podľa oblastí svojho záujmu.

Ak chcete využívať funkcie tejto stránky, musíte sa prihlásiť alebozaregistrovať.

Vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti: Názory vyjadrené na Fóre európskej iniciatívy občanov odrážajú výlučne stanovisko ich autorov a v žiadnom prípade ich nemožno považovať za názory odrážajúce stanovisko Európskej komisie alebo Európskej únie.
Ste pripravení zaregistrovať svoju iniciatívu? Chcete niektorú z iniciatív podporiť? Potrebujete viac informácií o súčasných alebo minulých iniciatívach?