Mur għall-kontenut ewlieni
Forum tal-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej

Iż-żgħażagħ Taljani jittestjaw l-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej bħala Għodda biex Jimmobilizzaw għall-Klima

Aġġornata fi: 14/06/2022

Fit-30 ta’ April 2022, 55 żagħżugħ u żagħżugħa ltaqgħu f’Ruma biex jitgħallmu mill-esperjenza ta’ xulxin fl-attiviżmu klimatiku u jesploraw kif l-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej tista’ tkun għodda effiċjenti biex tgħin fil-prevenzjoni tat-tibdil fil-klima. L-avveniment kien parti mill-kampanja #TheGreenTrack, imnedija fl-2022 mill-Kummissjoni Ewropea biex tamplifika l-ilħna taż-żgħażagħ u l-parteċipazzjoni taż-żgħażagħ fir-rigward ta’ kwistjonijiet ambjentali, u organizzata minn Ambaxxaturi Żgħażagħ Ewropej.

Is-sessjoni ta’ ħidma “Get active! Il-parteċipazzjoni taż-Żgħażagħ u l-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej għall-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima” ġiet organizzata mill-Ambaxxaturi Żgħażagħ Ewropej fl-Italja. L-ambaxxaturi Żgħażagħ Ewropej (YEA) huma netwerk ta’ komunikazzjoni mhux politiku u volontarju li jgħaqqad u jibni pontijiet ta’ ħbiberija fost iż-żgħażagħ mill-Istati Membri tal-UE, ir-Renju Unit u l-Armenja, l-Ażerbajġan, il-Belarussja, il-Georgia, il-Moldova u l-Ukrajna.

Yeas ħidma fuq ħafna suġġetti, fosthom il-parteċipazzjoni taż-żgħażagħ u t-tibdil fil-klima huma kwistjonijiet ta’ prijorità.

Is-sessjoni ta’ ħidma f’Ruma indirizzat iż-żewġ suġġetti, billi esplorat għodod u programmi biex jinħolqu proġetti li jħallu impatt għall-komunitajiet lokali li jistgħu jintużaw minn gruppi taż-żgħażagħ u organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ u jkunu utli għalihom.

Presentation

Caption: L-organizzaturi taż-żgħażagħ jaqsmu l-esperjenzi u jiddiskutu ideat dwar kif għandu jiġi indirizzat it-tibdil fil-klima 

Kreditu għal ritratti: YEAsxRuma 

 

Matul l-ewwel nofs tal-avveniment, tlettax-il organizzazzjoni taż-żgħażagħ qasmu l-esperjenza tagħhom fl-organizzazzjoni ta’ azzjonijiet biex jiġġieldu l-effetti tat-tibdil fil-klima. Eżempji tal-attivitajiet ippreżentati huma t-tindif, il-programmi edukattivi, iż-żjarat fl-iskejjel, il-kampanji u ħafna aktar.

Matul it-tieni parti tal-avveniment, il-parteċipanti kellhom l-opportunità li jitgħallmu dwar l-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej u kif din tista’ tintuża biex jinbidlu l-politiki ambjentali u biex iċ-ċittadini jingħataw vuċi.

Wara l-ewwel eżerċizzju kooperattiv biex jitgħallem il-passi differenti fl-iżvilupp ta’ Inizjattiva, Lorenzo Mineo, attivist għall-inizjattiva taċ-ċittadini (lesta) Stopglobalwarming.eu, qasam l-esperjenza tiegħu fl-organizzazzjoni tal-ġbir tal-firem, it-tħejjija tal-kampanja ta’ komunikazzjoni, u l-konnessjoni ma’ organizzazzjonijiet differenti b’objettivi u valuri simili. Huwa rrakkonta wkoll kif il-pandemija kellha impatt negattiv fuq xogħolhom: l-impossibbiltà li jitwettqu azzjonijiet ta’ promozzjoni fit-triq, id-diffikultajiet fil-kummerċjalizzazzjoni tal-ideat tagħhom online u l-motivazzjoni tal-membri tat-tim. Huwa enfasizza wkoll xi konsegwenzi pożittivi, bħall-opportunità li jkun hemm aktar żmien biex jinġabru l-firem u biex ikun hemm koordinazzjoni faċli ma’ kollegi minn pajjiżi oħra.

Wara konverżazzjoni miegħu, il-parteċipanti kienu maqsuma f’timijiet u kellhom l-assenjazzjoni li jiżviluppaw idea ġdida ta’ IĊE, inkluża strateġija biex jinġabru l-firem u jiġu promossi l-ideat tagħhom. Ġew żviluppati ħames proġetti żgħar, b’suġġetti li jvarjaw mill-introduzzjoni ta’ attivitajiet obbligatorji fuq barra għall-iskejjel għall-protezzjoni tad-dakkara, b’enfasi fuq l-enerġiji rinnovabbli u projbizzjoni fuq prodotti li jniġġsu.

Presentation

Caption: Preżentazzjoni dwar strateġiji għall-promozzjoni tal-ideat u l-ġbir tal-firem 

Kreditu għal ritratti: YEAsxRuma 

 

Inti interessat f’eżempji ta’ inizjattivi taċ-ċittadini Ewropej li rnexxielhom jiksbu appoġġ għal inizjattivi ambjentali? Aqra aktar hawn:

 

Ambaxxaturi Żgħażagħ Ewropej: https://euneighbourseast.eu

Il-linja l-Ħadra: https://on-the-green-track.campaign.europa.eu/index_en

 

 

Photo of the author Maria

Kontributuri

Maria Pia Napoletano

Maria Pia Napoletano hija professjonist taż-żgħażagħ, koordinatur tal-Inizjattiva tal-Ambaxxaturi Żgħażagħ Ewropej fl-UE u fir-Renju Unit għall-proġett tal-Lvant tal-UE NEIGHBOURS. Hija għandha passjoni dwar il-ħidma fost iż-żgħażagħ, il-parteċipazzjoni demokratika u l-ugwaljanza.

Ħalli kummment

Biex tkun tista’ żżid il-kummenti, għandek bżonn tawtentika jew tirreġistra.

Kummenti

emrah ahmed | 19/06/2022

fuq https://www.stopglobalwarming.eu/ is-sistema tad-donazzjoni ma taħdimx.

Biex tkun tista’ żżid il-kummenti, għandek bżonn tawtentika jew tirreġistra.
Dikjarazzjoni ta’ ċaħda ta’ responsabbiltà: L-opinjonijiet espressi dwar il-Forum tal-ECI jirriflettu biss il-fehma tal-awturi tagħhom u bl-ebda mod ma jistgħu jitqiesu li jirriflettu l-pożizzjoni tal-Kummissjoni Ewropea jew tal-Unjoni Ewropea.
Lest biex tirreġistra l-inizjattiva tiegħek? Trid tappoġġja inizjattiva? Għandek bżonn tkun taf aktar dwar inizjattivi attwali jew passati?