Chuig an bpríomhábhar
Fóram an Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh

Iodálaigh Óga Triail an Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh mar uirlis chun gluaiseacht ar son na haeráide

Arna nuashonrú an: 14/06/2022

An 30 Aibreán 2022, tháinig 55 duine óg le chéile sa Róimh chun foghlaim ó thaithí a chéile maidir le gníomhaíochas aeráide agus chun féachaint ar conas a d’fhéadfadh an Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh a bheith ina uirlis éifeachtúil chun an t-athrú aeráide a chosc. Bhí an ócáid mar chuid d' fheachtas #TheGreenTrack, a sheol an Coimisiún Eorpach in 2022 chun guth na hóige agus rannpháirtíocht na hóige a mhéadú maidir le saincheisteanna comhshaoil, agus a d’eagraigh Ambasadóirí Óga na hEorpa.

An cheardlann "Get active! D’eagraigh Ambasadóirí Óga Eorpacha na hIodáile Rannpháirtíocht na nÓg agus an Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh chun gníomhú in aghaidh athrú aeráide”. Is líonra cumarsáide neamhpholaitiúil agus deonach é Ambasadóirí Eorpacha Óga (YEA) lena nasctar agus lena dtógtar naisc chairdeais i measc daoine óga ó Bhallstáit an Aontais, ón Ríocht Aontaithe agus ón Airméin, ón Asarbaiseáin, ón mBealarúis, ón tSeoirsia, ón Moldóiv agus ón Úcráin.

Déanann Yeas obair ar go leor ábhar, ar ábhair tosaíochta iad rannpháirtíocht na hóige agus an t-athrú aeráide ina measc.

Tugadh aghaidh sa cheardlann sa Róimh ar an dá ábhar, rinneadh iniúchadh ar uirlisí agus ar chláir chun tionscadail tionchair a chruthú do phobail áitiúla a d’fhéadfadh grúpaí óige agus eagraíochtaí óige a úsáid agus a bheadh úsáideach dóibh.

Presentation

Teideal: Eagraithe óige ag comhroinnt taithí agus ag plé smaointe maidir le conas dul i ngleic leis an athrú aeráide 

Creidmheas grianghraf: YEAsxRome 

 

Le linn an chéad leath den imeacht, roinn trí eagraíocht déag don óige a dtaithí ar ghníomhaíochtaí a eagrú chun gníomhú in aghaidh éifeachtaí an athraithe aeráide. Samplaí de na gníomhaíochtaí a chuirtear i láthair is ea glantacháin, cláir oideachais, cuairteanna scoile, feachtais agus go leor eile.

Le linn an dara cuid den ócáid, bhí deis ag na rannpháirtithe foghlaim faoin Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh agus conas is féidir é a úsáid chun beartais chomhshaoil a athrú agus guth a thabhairt do shaoránaigh.

Tar éis chéad chleachtadh comhoibritheach chun na céimeanna éagsúla a fhoghlaim i bhforbairt Tionscnaimh, Lorenzo Mineo, gníomhaí ar son na stopgbalwarming.eu (críochnaithe) ón tionscnamh ó na saoránaigh, roinn sé a thaithí maidir le bailiú sínithe a eagrú, an feachtas cumarsáide a ullmhú, agus nascadh le heagraíochtaí éagsúla a bhfuil cuspóirí agus luachanna comhchosúla acu. Chomh maith leis sin, d’athchomhair sé an tionchar diúltach a bhí ag an bpaindéim ar a gcuid oibre: An dodhéanta gníomhaíochtaí abhcóideachta a dhéanamh ar an tsráid, na deacrachtaí a bhaineann lena smaointe a mhargú ar líne agus baill foirne a spreagadh. Leag sé béim freisin ar roinnt iarmhairtí dearfacha, amhail an deis níos mó ama a bheith aige sínithe a bhailiú agus dul i gcomhar go héasca le comhghleacaithe ó thíortha eile.

Tar éis comhrá a dhéanamh leis, roinneadh na rannpháirtithe i bhfoirne agus bhí sé mar chúram orthu smaoineamh nua a fhorbairt maidir le TES, lena n-áirítear straitéis chun sínithe a bhailiú agus a gcuid smaointe a chur chun cinn. Forbraíodh cúig mhionthionscadal, ina raibh na hábhair idir gníomhaíochtaí éigeantacha amuigh faoin aer a thabhairt isteach do scoileanna agus pailneoirí a chosaint, ag díriú ar fhuinneamh in-athnuaite agus toirmeasc ar tháirgí truaillitheacha.

Presentation

Teideal: Cur i láthair ar straitéisí chun smaointe a chur chun cinn agus sínithe a bhailiú 

Creidmheas grianghraf: YEAsxRome 

 

An bhfuil spéis agat i samplaí de thionscnaimh Eorpacha ó na saoránaigh ar éirigh leo tacaíocht a thabhairt do thionscnaimh chomhshaoil? Tuilleadh eolais anseo:

 

Ambasadóirí Óga Eorpacha: https://euneighbourseast.eu

An Rian Glas: https://on-the-green-track.campaign.europa.eu/index_en

 

 

Photo of the author Maria

Rannchuiditheoirí

Maria Pia Napoletano

Is gairmí óige í Maria Pia Napoletano, comhordaitheoir ar Thionscnamh Ambasadóirí Óga na hEorpa san Aontas Eorpach agus sa Ríocht Aontaithe do thionscadal AE NEIGHBOURS Thoir. Tá sí an-díocasach faoin obair don óige, faoin rannpháirtíocht dhaonlathach agus faoin gcomhionannas.

Fág do thuairim

Le go mbeidh tú in ann nótaí tráchta a fhágáil, ní mór duit fíordheimhniúclárú.

Tuairimí

emrah ahmed | 19/06/2022

Ar https://www.stopglobalwarming.eu/ níl an córas síntiús ag obair.

Le go mbeidh tú in ann nótaí tráchta a fhágáil, ní mór duit fíordheimhniúclárú.
Séanadh: Na tuairimí atá curtha in iúl ar Fhóram an Tionscnaimh Eorpaigh ó na Saoránaigh, is é dearcadh a n-údar amháin a léiríonn siad agus ní féidir a thuiscint in aon chor go léiríonn siad seasamh an Choimisiúin Eorpaigh nó an Aontais Eorpaigh.
Réidh le do thionscnamh a chlárú? Ag iarraidh tacú le tionscnamh? Tuilleadh eolais ag teastáil uait faoi thionscnaimh reatha nó faoi thionscnaimh a bhí ann cheana?