Gå til hovedindholdet
Forum for det europæiske borgerinitiativ

Unge italienere tester det europæiske borgerinitiativ som et redskab til at mobilisere klimaet

Opdateret den: 14/06/2022

Den 30. april 2022 mødtes 55 unge i Rom for at lære af hinandens erfaringer med klimaaktivisme og undersøge, hvordan det europæiske borgerinitiativ kan være et effektivt redskab til at forebygge klimaændringer. Arrangementet var en del af #TheGreenTrack-kampagnen, som Europa-Kommissionen lancerede i 2022 for at øge unges stemme og unges deltagelse i miljøspørgsmål, og som var tilrettelagt af unge europæiske ambassadører.

Workshoppen "Get aktivt! Unges deltagelse i det europæiske borgerinitiativ til bekæmpelse af klimaændringer "blev organiseret af de unge europæiske ambassadører i Italien. Unge europæiske ambassadører (YEA) er et ikke-politisk og frivilligt kommunikationsnetværk, der forbinder og bygger venskabsbroer blandt unge fra EU-medlemsstaterne, Det Forenede Kongerige og Armenien, Aserbajdsjan, Hviderusland, Georgien, Moldova og Ukraine.

Yeasarbejde med mange emner, herunder unges deltagelse og klimaændringer.

Workshoppen i Rom behandlede begge emner og udforskede værktøjer og programmer til at skabe virkningsfulde projekter for lokalsamfund, som kan anvendes af og være nyttige for ungdomsgrupper og ungdomsorganisationer.

Presentation

Caption: Ungdomsarrangører udveksler erfaringer og drøfter idéer til, hvordan klimaændringer kan tackles 

Fotokredit: YEAsxRom 

 

I løbet af den første halvdel af arrangementet delte 13 ungdomsorganisationer deres erfaringer med at tilrettelægge tiltag for at modvirke virkningerne af klimaændringerne. Eksempler på de aktiviteter, der præsenteres, er oprydning, uddannelsesprogrammer, skolebesøg, kampagner og meget mere.

Under anden del af arrangementet havde deltagerne mulighed for at lære om det europæiske borgerinitiativ, og hvordan det kan bruges til at ændre miljøpolitikker og give borgerne en stemme.

Efter en første samarbejdsproces for at lære de forskellige trin i udviklingen af et initiativ delte Lorenzo Mineo, en aktivist for det (færdige) borgerinitiativ Stopglobalwarming.eu, sin erfaring med at organisere indsamlingen af underskrifter, forberede kommunikationskampagnen og skabe kontakt til forskellige organisationer med lignende mål og værdier. Han genså også, hvordan pandemien påvirkede deres arbejde negativt: den manglende mulighed for at gøre fortalervirksomhed på gaden, vanskelighederne med at markedsføre deres idéer online og motivere teammedlemmerne. Han fremhævede også nogle positive konsekvenser, f.eks. muligheden for at have mere tid til at indsamle underskrifter og nemt at koordinere med kolleger fra andre lande.

Efter en samtale med ham blev deltagerne delt i hold og fik til opgave at udvikle en ny idé om et europæisk borgerinitiativ, herunder en strategi for indsamling af underskrifter og fremme af deres idéer. Der blev udviklet fem miniprojekter, hvor emnerne spænder fra indførelse af obligatoriske udendørsaktiviteter for skoler til beskyttelse af bestøvere med fokus på vedvarende energi og et forbud mod forurenende produkter.

Presentation

Caption: Præsentation af strategier til fremme af idéer og indsamling af underskrifter 

Fotokredit: YEAsxRom 

 

Er du interesseret i eksempler på europæiske borgerinitiativer, der har opnået støtte til miljøinitiativer? Læs mere her:

 

Unge europæiske ambassadører: https://euneighbourseast.eu

Det grønne spor: https://on-the-green-track.campaign.europa.eu/index_en

 

 

Photo of the author Maria

Blogartikelforfattere

Maria Pia Napoletano

Maria Pia Napoletano er ungdomsprofessionel og koordinator for det unge europæiske ambassadørinitiativ i EU og Det Forenede Kongerige for projektet EU NEIGHBOURS Øst. Hun er passioneret over for ungdomsarbejde, demokratisk deltagelse og ligestilling.

Skriv en kommentar

For at tilføje kommentarer, skal du logge ind eller registrere dig.

Kommentarer

emrah ahmed | 19/06/2022

https://www.stopglobalwarming.eu/ donationssystemet fungerer ikke.

For at tilføje kommentarer, skal du logge ind eller registrere dig.
Ansvarsfraskrivelse: De holdninger, der gives udtryk for i forummet for det europæiske borgerinitiativ, er alene udtryk for forfatternes synspunkter og kan ikke på nogen måde anses for at afspejle Europa-Kommissionens eller EU's holdning.
Er du klar til at registrere dit borgerinitiativ? Vil du skrive under på et borgerinitiativ? Vil du gerne vide mere om nuværende eller tidligere borgerinitiativer?