Přejít na hlavní obsah
Fórum evropské občanské iniciativy

Mladí Italové testují evropskou občanskou iniciativu jako nástroj k mobilizaci v oblasti klimatu

Datum aktualizace: 14/06/2022

Dne 30. dubna 2022 se v Římě sešlo 55 mladých lidí, aby se poučili ze svých zkušeností v oblasti klimatického aktivismu a prozkoumali, jak by evropská občanská iniciativa mohla být účinným nástrojem, který by pomohl předcházet změně klimatu. Tato akce byla součástí kampaně #TheGreenTrack, kterou v roce 2022 zahájila Evropská komise s cílem posílit hlas mládeže a účast mládeže v souvislosti s otázkami životního prostředí a kterou uspořádali mladí evropští vyslanci.

Workshop „Zapojte se! Účast mladých lidí a evropská občanská iniciativa pro boj proti změně klimatu“ uspořádali Mladí evropští vyslanci v Itálii. Mladí evropští velvyslanci (YEA) jsou nepolitická a dobrovolná komunikační síť, která propojuje a buduje přátelské mosty mezi mladými lidmi z členských států EU, Spojeného království a Arménie, Ázerbájdžánu, Běloruska, Gruzie, Moldavska a Ukrajiny.

Yeas se zabývá mnoha tématy, mezi něž patří účast mladých lidí a změna klimatu.

Seminář v Římě se zabýval oběma tématy a zkoumal nástroje a programy k vytvoření účinných projektů pro místní komunity, které mohou být využity mládežnickými skupinami a mládežnickými organizacemi a užitečné pro ně.

Presentation

Popisek: Organizátoři mládeže sdílejí zkušenosti a diskutují o tom, jak bojovat proti změně klimatu 

Kredit fotografie: YEAsxRome 

 

V první polovině této akce se třináct mládežnických organizací podělilo o své zkušenosti s organizací akcí zaměřených na boj proti dopadům změny klimatu. Příklady prezentovaných aktivit jsou úklidové práce, vzdělávací programy, návštěvy škol, kampaně a mnohem více.

Během druhé části akce měli účastníci příležitost dozvědět se o evropské občanské iniciativě a o tom, jak ji lze využít ke změně politik v oblasti životního prostředí a k tomu, aby se občané mohli vyjádřit.

Lorenzo Mineo, aktivista pro (dokončenou) občanskou iniciativu stopglobalwarming.eu, se podělil o své zkušenosti s organizací sběru podpisů, přípravou komunikační kampaně a propojováním různých organizací s podobnými cíli a hodnotami. Rovněž připomněl, jak pandemie negativně ovlivnila jejich práci: nemožnost jednat na ulici zastánců práv, potíže s uváděním jejich nápadů na trh on-line a s motivací členů týmu. Zdůraznil rovněž některé pozitivní důsledky, jako je příležitost mít více času na shromáždění podpisů a snadnou koordinaci s kolegy z jiných zemí.

Po rozhovoru s ním byli účastníci rozděleni do týmů a byli pověřeni vypracováním nové myšlenky evropské občanské iniciativy, včetně strategie shromažďování podpisů a propagace jejich myšlenek. Bylo vypracováno pět miniprojektů, jejichž témata sahají od zavedení povinných venkovních aktivit pro školy až po ochranu opylovačů, se zaměřením na obnovitelné zdroje energie a zákaz znečišťujících výrobků.

Presentation

Popisek: Prezentace strategií na podporu nápadů a shromažďování podpisů 

Kredit fotografie: YEAsxRome 

 

Zajímáte se o příklady evropských občanských iniciativ, které úspěšně získaly podporu iniciativ v oblasti životního prostředí? Další informace naleznete zde:

 

Mladí evropští vyslanci: https://euneighbourseast.eu

Zelená trať: https://on-the-green-track.campaign.europa.eu/index_en

 

 

Photo of the author Maria

Přispěvatelé

Maria Pia Napoletanová

Maria Pia Napoletanová je profesionálka v oblasti mládeže, koordinátorka iniciativy Mladí evropští velvyslanci v EU a ve Spojeném království pro projekt EU NEIGHBOURS East. Je nadšením, pokud jde o práci s mládeží, demokratickou účast a rovnost.

Připojit komentář

Chcete-li vkládat připomínky, musíte provést ověření identity nebo se zaregistrovat.

Komentáře

emrah ahmed | 19/06/2022

na adrese https://www.stopglobalwarming.eu/ systém darování nefunguje.

Chcete-li vkládat připomínky, musíte provést ověření identity nebo se zaregistrovat.
Prohlášení o vyloučení odpovědnosti: Vyjádření uvedená na Fóru evropské občanské iniciativy odrážejí pouze názory jejich autorů a nelze je v žádném případě považovat za vyslovení postoje Evropské komise nebo Evropské unie.
Jste připraveni zaregistrovat vlastní iniciativu? Chcete některou z iniciativ podpořit? Potřebujete více informací o probíhajících nebo uzavřených iniciativách?