Направо към основното съдържание
Форум на Европейската гражданска инициатива

Млади италианци Изпитват Европейската гражданска инициатива като инструмент за мобилизиране на средства за климата

Актуализирано на: 14/06/2022

На 30 април 2022 г. 55 млади хора се срещнаха в Рим, за да се учат взаимно от опита си в областта на действията в областта на климата и да проучат как Европейската гражданска инициатива би могла да бъде ефективен инструмент за предотвратяване на изменението на климата. Проявата беше част от кампанията #TheGreenTrack, стартирана през 2022 г. от Европейската комисия с цел увеличаване на гласовете на младите хора и участието на младите хора във връзка с въпроси, свързани с околната среда, и организирана от млади европейски посланици.

Семинарът „Постигнете активност!“ Младежко участие — Европейска гражданска инициатива за противодействие на изменението на климата“ беше организирана от младите европейски посланици в Италия. Младите европейски посланици (YEA) са неполитическа и доброволна комуникационна мрежа, свързваща и изграждаща мостове на приятелство сред младите хора от държавите — членки на ЕС, Обединеното кралство и Армения, Азербайджан, Беларус, Грузия, Молдова и Украйна.

Да се работи по много теми, сред които участието на младите хора и изменението на климата са приоритетни въпроси.

На семинара в Рим бяха разгледани и двете теми, като бяха проучени инструменти и програми за създаване на значими проекти за местните общности, които могат да бъдат използвани и полезни за младежките групи и младежките организации.

Presentation

Надпис: Младежки организатори споделят опит и обсъждат идеи за справяне с изменението на климата 

Фотооткъс: YEAsxRome 

 

През първата половина на проявата тринадесет младежки организации споделиха своя опит в организирането на действия за противодействие на последиците от изменението на климата. Примери за представените дейности са почистването, образователните програми, училищните посещения, кампаниите и много други.

По време на втората част на проявата участниците имаха възможност да научат повече за Европейската гражданска инициатива и как тя може да се използва за промяна на политиките в областта на околната среда и за даване на гласност на гражданите.

След първото съвместно учение за запознаване с различните стъпки в разработването на инициатива, Лоренцо Минео, активист на (завършената) гражданска инициатива Stopglobalwarming.eu, сподели своя опит в организирането на събирането на подписи, подготовката на комуникационната кампания и свързването с различни организации със сходни цели и ценности. Той спомена също така как пандемията е оказала отрицателно въздействие върху тяхната работа: невъзможността да се предприемат действия за застъпничество на улицата, трудностите при рекламирането на техните идеи онлайн и при мотивирането на членовете на екипа. Той подчерта и някои положителни последици, като например възможността за повече време за събиране на подписи и за лесна координация с колеги от други държави.

След разговор с него участниците бяха разделени на екипи и им беше възложено да разработят нова идея за ЕГИ, включително стратегия за събиране на подписи и популяризиране на техните идеи. Разработени са пет минипроекта, като темите варират от въвеждането на задължителни дейности на открито за училищата до опазването на опрашителите, с акцент върху енергията от възобновяеми източници и забраната на замърсяващите продукти.

Presentation

Надпис: Представяне на стратегии за насърчаване на идеи и събиране на подписи 

Фотооткъс: YEAsxRome 

 

Проявяватели интерес към примери за европейски граждански инициативи, които успешно са събрали подкрепа за инициативи в областта на околната среда? Прочетете повече тук:

 

Млади европейски посланици: https://euneighbourseast.eu

Зелената траектория: https://on-the-green-track.campaign.europa.eu/index_en

 

 

Photo of the author Maria

Автори

Maria Pia Napoletano

Maria Pia Napoletano е млад специалист, координатор на Инициативата за млади европейски посланици в ЕС и Обединеното кралство за проекта NEIGHBOURS на ЕС на изток. Тя се интересува от работата с младежта, демократичното участие и равенството.

Оставете коментар

За да можете да добавяте коментари, трябва да влезете в системата или да се регистрирате.

Коментари

emrah ahmed | 19/06/2022

на https://www.stopglobalwarming.eu/ системата за даряване не функционира.

За да можете да добавяте коментари, трябва да влезете в системата или да се регистрирате.
Отказ от отговорност: мненията, споделени във Форума на ЕГИ, изразяват единствено гледната точка на техните автори и по никакъв начин не може да се смята, че изразяват позицията на Европейската комисия или Европейския съюз.
Готови сте да регистрирате вашата инициатива? Искате да подкрепите инициатива? Искате да научите повече за текущи и минали инициативи?