Gå direkt till innehållet
Europeiska medborgatinitiativet – Forum

Eleverna bakom EcoScore: Du kan påverka även om du inte når 1 miljoner underskrifter

Uppdaterades den: 29/09/2022

Det europeiska medborgarinitiativet EcoScore lanserades av en grupp universitetsstudenter och syftade till att införa en EU-omfattande obligatorisk och tillförlitlig universell märkning på alla produkter som tillverkas eller säljs på EU-marknaden, så att de europeiska konsumenterna får tydlig information om miljöpåverkan av de varor som de säljer. Organisatörerna anser att detta skulle uppmuntra konsumtion som bidrar till att bekämpa klimatförändringarna.

Initiativet lyckades inte samla in det nödvändiga antalet stödförklaringar, men de personer som lanserade och drev det ansåg att insatsen var värd det. och att den önskade effekten i stor utsträckning redan har uppnåtts.

Dessa intervjuer med två av ungdomsorganisatörerna bakom initiativet hjälper till att förklara varför.

ECI Organiser Antoine

Antoine Thill är 23-årig studerande i juridik och statsvetenskap.

 

Q: Hur engagerade du dig i EcoScore och varför anser du att detta initiativ är viktigt?

Antoine:  De flesta av oss deltog i klimatattackerna, men då trodde vi vid ett tillfälle ”nej, det är dags att agera, mycket mer än att tala” och därför beslutade vi att göra något mycket konkret som vi trodde skulle kunna ha en positiv inverkan på miljön.

Jag anser att en europeisk miljöpoäng är mycket viktig av olika skäl: för det första är det viktigt att alla konsumenter får mycket tydlig information om vad de faktiskt köper, eftersom vi just nu har många olika märken med många olika metoder och människor blir förvirrade. Vårt projekt inför en obligatorisk märkning med bokstäver från A till F som anger om produkten är bra eller dålig för miljön.

Vi är mycket glada över att kommissionen har meddelat att de kommer att harmonisera sättet att inkludera produkters miljöavtryck. Detta är i själva verket ett fantastiskt steg, men det vi frågar oss går lite längre eftersom vi skulle vilja ha en obligatorisk märkning på alla typer av produkter som anger positiv information: produkten är bra, men också negativ: produkten kan vara skadlig för miljön.

Q: Hur har du stött på idén om att använda det europeiska medborgarinitiativet?

Antoine: Jag följer kursen i europeisk juridik vid Saint-Louis Bryssels universitet och där fick jag en professor som berättade om detta verktyg. Jag minns att jag trodde ”Oh, wow, kanske en dag, jag skulle vilja lansera något som det och försöka påverka den europeiska politiken!” Jag är fast övertygad om att alla medborgare bör ha ett inflytande i Europeiska unionen och jag tror verkligen på deltagandedemokrati.

Och ett år senare när jag pratade med en vän om kaffe trodde vi: ”Varför inte lansera någonting?” För det första kontaktade vi några vänner från Belgien och skapade sedan ett internationellt nätverk. Just nu är vi 80 ungdomar i 10 länder.

 

Q: Vilka var de största svårigheterna på vägen?

Antoine: Jag anser att det finns två huvudsakliga utmaningar. Det första är att hålla människor motiverade på lång sikt. Det är något av en paradox, eftersom å ena sidan ett år är ett mycket kort år att samla in så många underskrifter, men å andra sidan är det så länge, särskilt för ungdomar som vi, eftersom våra liv ständigt förändras från ett halvår till ett annat. Du kan bo och bo i en annan stad, gå till Erasmus eller göra något mycket annorlunda. Att få en miljon underskrifter är naturligtvis en mycket stor utmaning. ibland kan det vara en liten del av motivationen att inte se detta antal öka så snabbt som vi skulle älskas.

Det är mycket viktigt att binda samman människor redan från starten av ditt initiativ, organisera gruppbyggnader och tala med varandra i så stor utsträckning som möjligt. och om möjligt möts ansikte mot ansikte, eftersom det gör skillnad i de relationer som du bygger samman.

När vi inledde detta initiativ visste vi inte exakt vad vi började engagera oss i, eftersom det är ett massivt projekt som kräver enorm tid. Den lanserar inte bara en idé och skickar sedan vissa e-postmeddelanden, nej för mig, är det mer än 20 timmar i veckan att samordna människor på europeisk nivå, kontakta organisationer, svara på e-postmeddelanden och så vidare, så det tar mycket tid.

Men vår viktigaste resurs som studenter är inte pengar utan motivation. Vi har denna passion, vi tror på det här projektet, och jag tror att om du har denna motivation, och om du samlas kring dig själv motiverade och inspirerande människor, kan det hjälpa dig att hitta tiden även i ett mycket intensivt schema.

ECI Organiser Antoine

Antione Till: Det är ibland svårt, men ändå värt att göra.

Ibland måste jag naturligtvis tänka på följande: ”Väl, nej, jag kommer att lägga bort detta initiativ nu och jag kommer att fokusera på mina studier”.

Jag anser att när du inleder ett europeiskt medborgarinitiativ måste du vara medveten om vad du skulle kunna uppnå. Det främsta målet är naturligtvis att få 1 miljoner underskrifter, men vi var också inriktade på det när vi startade, men mycket snart insåg vi att det är extremt svårt att nå detta antal, särskilt när du inte har pengarna och när du inte kan avsätta 100 % av din tid till projektet under ett helt år. När du startar ett initiativ kommer du naturligtvis att försöka nå en miljon underskrifter, men du bör också komma ihåg att din idé kommer att höras på hela kontinenten och att du kan påverka även om du inte når de 1 miljoner underskrifterna.

Ett mycket bra exempel är det europeiska medborgarinitiativet Fairosene, som vi använde som inspiration eftersom det också leddes av ungdomar, samlade in 60 000 eller 70 000 underskrifter (som kan nås) och hördes av Europeiska kommissionen! Jag anser att det är viktigt att inspirera dig av dessa exempel.

 

Q: Hur lyckades du driva initiativet under covid-19-krisen?

Antoine: Vi hade varit nedstängda i så många veckor att vi alla fick hjälp med teknik och möten på nätet, så vi trodde att ”Nej, det är dags att knyta direkt kontakt med människor. Vi gjorde en lång cykelresa ända från Bryssel till Luxemburg för att kunna träffa människor – medborgare på gatorna, icke-statliga organisationer, företag, politiker osv. Det var ytterst intressant för oss att bygga upp nätverket, men också för att få vår första erfarenhet som kampanjledare. Ingen av oss hade tidigare erfarenhet av kampanjer, vi började alla från början. Jag måste säga att första gången jag gick på gatan för att övertyga människor om att underteckna vårt initiativ var det ganska minnesvärt, eftersom det är en annan nivå av engagemang.

Den största utmaningen är att få människor att skriva under. Många av dem är intresserade av ditt projekt, de lyssnar på dig, vi får många ord och uppmuntran och så vidare, men det är svårare att göra det här steget med undertecknande, först och främst för att det tar lite tid.

Jag skulle säga att det är ganska lätt för den yngre generationen att skriva på nätet, men det är något svårare för de äldre generationerna eller för dem som inte känner till processen. Jag vet att många av mina föräldrars vänner verkligen var intresserade av projektet, men det tog dem mycket tid att underteckna.

 

Q: Vad är ditt personliga intryck av hela upplevelsen?

Antoine: Det europeiska medborgarinitiativet är förvisso ett mycket intressant verktyg och jag är mycket glad över att ha startat ett initiativ, eftersom det hjälper dig att få så många kontakter och skapar verkliga vänskap med människor i ditt land och i hela Europa. För mig var det ett mycket bra sätt att växa som person, för att stärka mitt engagemang som medborgare, som aktivist. Du lär dig så mycket och lär dig att tala med olika typer av människor. Beroende på om det är en icke-statlig organisation, ett företag eller en medborgare måste du tala något annorlunda. Det europeiska medborgarinitiativet är också ett mycket utmärkt verktyg för att främja en idé på EU-nivå, engagera sig som medborgare och lära sig. Jag har gjort många mycket goda vänner.

Det är mycket viktigt att inse att du är en del av något större än bara ditt land, att du är europé i ädelns mening.

ECI Organiser Severin

Séverin Berthet studerar juridik vid KU Leuven och ingår i gruppen för det europeiska medborgarinitiativet EcoScore.

Q: Hur lärde du dig om det europeiska medborgarinitiativet och hur bestämde du dig för att engagera dig?

Séverin: Jag har hört talas om det i klass, jag är juridikstudent. Jag går kurser i EU-rätt. Första gången de talade om det trodde jag: ”WOW, det är omöjligt, det verkar så långt borta”. I klassrummet nämns det europeiska medborgarinitiativet mycket kortfattat, t.ex. ”det finns också denna möjlighet för medborgarna att samla en miljon underskrifter, men det är inte så mycket som används”. Detta är åtminstone tanken att vi får som studenter från professorerna. Jag tror att jag inte heller skulle vara medveten om denna möjlighet utan mina studier i juridik. Men när du går djupare in i projektet och vill starta ett initiativ kan du se att det verkligen är tämligen lugnt.

Jag ville på något sätt engagera mig i klimatet. En av mina vänner deltog i det europeiska medborgarinitiativet European EcoScore, så jag bestämde mig för att ansluta mig. Vi hoppas att kommissionen kommer att införa en obligatorisk miljömärkning överallt i EU för varje produkt. Vi efterlyste också en mycket tydlig metod för denna miljöpoäng, eftersom det för närvarande är mycket svårt att beräkna produkters ekologiska effekter. Många olika varumärken gör egna beräkningar och vi föreslår en omfattande harmonisering på EU-nivå.

 

Q: Vad tycker du om det europeiska medborgarinitiativet?

Séverin: I dag, särskilt i Belgien, har vi en stor debatt om demokrati och hur vi kan få medborgarna att delta i den demokratiska processen, och de europeiska medborgarinitiativen är ett utmärkt sätt för medborgarna att engagera sig i demokratin och föreslå lagstiftning. Det europeiska medborgarinitiativet är ett bra verktyg eftersom du kan engagera dig som medborgare utan att behöva vända dig till politiker i Belgien eller med dina ledamöter av Europaparlamentet. Många tror att Europeiska unionen är distanserad från oss och att allt är långt ifrån oss ”i Bryssel”, men nu kan vi föreslå lagstiftning bara genom att starta ett initiativ. Det är möjligt och vi gör det!

 

Q: Vad anser du vara den största utmaningen?

Séverin: Den största utmaningen är att få människor att skriva på nätet. Det är ibland svårt att lita på medborgarna när de undertecknar det europeiska medborgarinitiativet på nätet, eftersom de måste lämna mycket personlig information, och även om de är redo att underteckna, när de ser att de måste ge personlig information som de inte längre vill skriva under. Du måste få dem att lita på dig, vilket kan vara svårt. Du måste vara mycket övertygande. Det är ganska enkelt att arbeta med ungdomar, eftersom de är mindre tveksamma till att dela med sig av sin information än till exempel mina föräldrar. Det bästa sättet att få människors förtroende är att underteckna med dem, att vara med dem medan de undertecknar och att säga: ”Först anger du ditt land, sedan gör du det på det här sättet eller på det sättet, men du kan använda ditt e-id. och du hjälper dem bara genom processen. Du förklarar alla steg i processen och det fungerar verkligen. Om du finns där och de kan ställa frågor, som ”Oh, jag måste ange detta identifikationsnummer?” och du kan säga ”Yeah, men inte oroa sig för att det är mycket säkert, är det bara att vara säker på att det är den verkliga person som undertecknade, inte någon annan!”

ECI Organiser Severin

European EcoScore Organiser Séverin.

Q: Råd till andra organisatörer där?

Séverin: Ja, som student är det definitivt möjligt att starta ett europeiskt medborgarinitiativ. Det är möjligt, och jag är ett levande bevis på det!

 

Se hela videoklippet med Antoine och Séverin här:

European Ecoscore Interview

 

Här hittar du fler artiklar om ungdomar och det europeiska medborgarinitiativet:

Till alla potentiella organisatörer där: Gå till det, eftersom det verkligen är värt det och du kan lära dig mycket!

Gör det känt, Make it Fun, Show Them the Impact!

Studentinitiativet som gjorde det till den gröna given: ”Strider som är värda att kämpa för nästan aldrig vinner med pengar”

Modell för europeisk kritisk infrastruktur: Så här lär du dig till aktiva europeiska medborgare i praktiken

Unga italienare testar det europeiska medborgarinitiativet som ett verktyg för att styra klimatet

Sinead O’Keeffe, ”Voters utan gränser”: Det europeiska medborgarinitiativet är det bästa verktyget för ungdomar att direkt engagera sig i utformningen av EU:s politik.

Engagera studenter inom högre utbildning i det europeiska medborgarinitiativet

Kommentera

För att kunna kommentera måste du logga in eller registrera dig.
Ansvarsfriskrivning: De åsikter som uttrycks i forumet för medborgarinitiativet utgör bara författarens synpunkter och kan inte på något sätt anses spegla Europeiska kommissionens eller EU:s ståndpunkt.
Redo att registrera ditt initiativ? Vill du stödja ett initiativ? Vill du veta mer om pågående eller tidigare initiativ?