Direct naar de inhoud
Forum voor het Europees burgerinitiatief

De leerlingen achter EcoScore: U kunt ook een impact hebben als u niet 1 miljoen handtekeningen haalt

Bijgewerkt op: 29/09/2022

Het Europees burgerinitiatief „EcoScore” werd gelanceerd door een groep universiteitsstudenten en had tot doel een EU-breed verplicht en betrouwbaar universeel etiket in te voeren voor alle producten die op de markt van de Europese Unie worden vervaardigd of verkocht, zodat de Europese consumenten transparante informatie krijgen over de milieueffecten van de producten die zij verkopen. De organisatoren zijn van mening dat dit een stimulans zou zijn voor consumptie die bijdraagt aan de bestrijding van klimaatverandering.

Hoewel het initiatief er niet in slaagde het vereiste aantal steunbetuigingen te verzamelen, zijn de mensen die het initiatief hebben gelanceerd en geleid van mening dat de inspanning de moeite waard was; en dat het gewenste effect grotendeels reeds is bereikt.

Deze interviews met twee jongerenorganisatoren achter het initiatief helpen uitleggen waarom.

ECI Organiser Antoine

Antoine Thill is 23-jarige student rechten en politieke wetenschappen.

 

Q: Hoe bent u betrokken geweest bij EcoScore en waarom vindt u dit initiatief belangrijk?

Antoine:  De meesten van ons namen inderdaad deel aan de klimaatstakingen, maar op één moment dachten we: „Nee, het is tijd om op te treden, veel meer dan spreken”. Daarom besloten we iets heel concreet te doen dat volgens ons een impact zou kunnen hebben, een positieve impact op het milieu.

Ik denk dat een Europese EcoScore om verschillende redenen van groot belang is: in de eerste plaats is het belangrijk dat alle consumenten zeer duidelijke informatie krijgen over wat zij daadwerkelijk kopen, omdat we nu veel verschillende labels hebben met veel verschillende methoden en mensen met elkaar in verwarring worden gebracht. Ons project introduceert een verplicht etiket met de letters A tot en met F om aan te geven of het product goed of slecht is voor het milieu.

Wij zijn zeer blij dat de Commissie heeft aangekondigd dat zij de manier waarop de milieuvoetafdruk van producten wordt meegenomen, zal harmoniseren. Dit is eigenlijk een geweldige stap, maar wat we vragen, gaat iets verder, want we willen een verplicht etiket op allerlei soorten producten met positieve informatie: het product is goed, maar ook negatieve informatie: het product kan slecht zijn voor het milieu.

Q: Hoe vond u het idee om het Europees burgerinitiatief te gebruiken?

Antoine: Ik volg de cursus Europees recht aan de Universiteit Saint-Louis Brussel en daar heb ik een hoogleraar gehad die ons over deze tool vertelde. Ik herinner mij eraan: „Oh, wow, misschien op een dag zou ik graag iets willen lanceren en proberen invloed uit te oefenen op de Europese politiek!” Ik ben ervan overtuigd dat alle burgers een stem moeten hebben in de Europese Unie en ik geloof echt in participerende democratie.

En vervolgens een jaar later, toen ik met een vriend over koffie sprak: „Waarom we niet iets lanceren?” Ten eerste hebben we contact opgenomen met een aantal vrienden uit heel België en vervolgens een internationaal netwerk opgezet. Op dit moment zijn we 80 jongeren in 10 landen.

 

Q: Wat waren de grootste problemen waarmee u onderweg te kampen had?

Antoine: Ik denk dat er twee grote uitdagingen zijn. De eerste is om mensen op lange termijn gemotiveerd te houden. Het is een beetje van een paradox, omdat enerzijds de tijd ligt — een jaar is heel kort om zoveel handtekeningen te verzamelen — maar anderzijds zo lang is, en vooral voor jongeren zoals wij, omdat ons leven voortdurend verandert, van het ene halfjaar naar het andere. Je kunt in een andere stad gaan wonen, naar Erasmus gaan of iets heel anders doen. En natuurlijk is het verkrijgen van een miljoen handtekeningen een zeer grote uitdaging. en soms kan het een beetje demotivering zijn dat dit aantal niet zo snel toeneemt als we liefde.

Het is van groot belang om mensen vanaf het allereerste begin van uw initiatief met elkaar te verbinden, teamgebouwen te organiseren en zoveel mogelijk met elkaar te praten; en indien mogelijk persoonlijk te ontmoeten, omdat dit een verschil maakt in de relaties die u samen opbouwen.

Toen we dit initiatief startten, wisten we niet precies waar we bij betrokken waren, omdat het een enorm project is dat enorm veel tijd vergt. Het is niet alleen een idee te lanceren en vervolgens enkele e-mails te versturen, nee. Voor mij is het meer dan 20 uur per week om mensen op Europees niveau te coördineren, contact op te nemen met verenigingen, te reageren op e-mails enz., dus het kost veel tijd.

Maar onze belangrijkste hulpbron als studenten is niet geld, maar motivatie. Wij hebben deze passie, we geloven in dit project, en ik denk dat als u deze motivatie hebt, als u rond uzelf gemotiveerde en inspirerende mensen samenkomt, het u kan helpen de tijd te vinden, zelfs in een zeer drukke planning.

ECI Organiser Antoine

Antione Till: Het is soms moeilijk, maar nog altijd de moeite waard.

Natuurlijk moet ik soms nadenken over: „Goed, nee, ik zal dit initiatief nu terzijde schuiven en ik zal mij toespitsen op mijn studies”.

Ik denk dat u bij de start van een Europees burgerinitiatief op de hoogte moet zijn van wat u zou kunnen bereiken. Het belangrijkste doel is natuurlijk 1 miljoen handtekeningen te krijgen. Wij streefden er ook naar toen we van start gingen, maar we besefden zeer snel dat het uiterst moeilijk is om dat aantal te bereiken, vooral wanneer u niet over het geld beschikt en u niet 100 % van uw tijd voor het project kunt uittrekken voor een heel jaar. Bij het starten van een initiatief zult u natuurlijk proberen dat een miljoen handtekeningen te bereiken, maar u moet er ook rekening mee houden dat uw idee op het hele continent zal worden gehoord en dat je een impact kan hebben, zelfs als je de 1 miljoen handtekeningen niet bereikt.

Een zeer goed voorbeeld is het Europees burgerinitiatief Fairosene, dat we als inspiratiebron hebben gebruikt omdat het ook werd geleid door jongeren, 60 000 of 70 000 handtekeningen heeft verzameld (wat haalbaar is) en door de Europese Commissie is gehoord! Ik vind het belangrijk om uzelf uit deze voorbeelden te inspireren.

 

Q: Hoe bent u erin geslaagd het initiatief tijdens de COVID-19-crisis uit te voeren?

Antoine: We waren al zoveel weken in lockdown dat we allemaal werden gevoed met het gebruik van technologie en met onlinevergaderingen. Daarom dachten we: „Nee, het is tijd om rechtstreeks contact te leggen met mensen. We hebben een lange fietstocht van Brussel naar Luxemburg afgelegd om mensen persoonlijk te kunnen ontmoeten — burgers op straat, ngo’s, bedrijven, politici enz. Het was voor ons uitermate interessant om het netwerk op te zetten, maar ook om onze eerste ervaring als campagnevoerders te hebben. Geen van ons had al eerder ervaring met het voeren van campagnes, we begonnen allemaal van nul af aan. Ik moet zeggen dat de eerste keer dat ik op straat ben gegaan om mensen ervan te overtuigen ons initiatief te ondertekenen, het nogal vergeefs was, omdat dat een ander niveau van betrokkenheid was.

De grootste uitdaging is het ondertekenen van mensen. Veel van hen zijn geïnteresseerd in uw project, ze luisteren naar u, we krijgen veel mooie woorden en aanmoediging, enzovoort, maar het maken van deze ondertekeningsstap is veel moeilijker, in de eerste plaats omdat het een beetje tijd kost.

Ik zou zeggen dat het voor de jongere generatie vrij gemakkelijk is om online te tekenen, maar dat dit een beetje moeilijker is voor de oudere generaties of voor degenen die niet vertrouwd zijn met het proces. Ik weet dat veel vrienden van mijn ouders echt geïnteresseerd waren in het project, maar het kostte hen veel tijd om te tekenen.

 

Q: Wat is uw persoonlijke indruk over de volledige ervaring?

Antoine: Het Europees burgerinitiatief is zeker een zeer interessant instrument en ik ben zeer blij dat het een instrument is, want het helpt u zoveel contacten te leggen en creëert echte vriendschappen met mensen in jouw land en in heel Europa. Voor mij was het een zeer goede manier om ook als persoon te groeien, om mijn betrokkenheid als burger, als activist, te versterken. Je leert zo veel en je leert met verschillende soorten mensen te praten. Afhankelijk van de vraag of het een ngo, een bedrijf of een burger betreft, moet je iets anders spreken. Het Europees burgerinitiatief is ook een zeer geweldig instrument om een idee op Europees niveau te promoten, als burger te participeren en te leren. Ik heb veel zeer goede vrienden gemaakt.

Het is van groot belang te beseffen dat je deel uitmaakt van iets groter dan alleen uw land, dat je Europeaan bent in de nobele zin.

ECI Organiser Severin

Séverin Berthet studeert aan KU Leuven en maakt deel uit van het team van het Europees burgerinitiatief EcoScore.

Q: Hoe heeft u geleerd over het Europees burgerinitiatief en hoe hebt u besloten mee te doen?

Séverin: Ik heb hierover in de klas gehoord, ik ben een rechtenstudent. Ik volg cursussen Europees recht. De eerste keer dat ze hierover praten, dacht ik: „WOW, het is onmogelijk, het lijkt zo ver weg”. In de klas wordt het Europees burgerinitiatief zeer kort genoemd, zoals „er is ook deze mogelijkheid voor burgers om één miljoen handtekeningen te verzamelen, maar het is niet veel gebruikt”. Dit is ten minste het idee dat we als leerlingen van de professoren komen. Ik denk dat ik zonder mijn rechtenstudie ook niet van deze mogelijkheid op de hoogte zou zijn. Als je echter dieper ingaat op het project en het idee krijgt om een initiatief op te starten, kunt u zien dat het echt doenbaar is.

Ik wilde op een of andere manier meedoen aan het klimaat. Een van mijn vrienden was betrokken bij het Europees burgerinitiatief European EcoScore, dus besloot ik mee te doen. Wij hopen dat de Commissie voor elk product overal in de Europese Unie een verplicht EcoScore label zal opleggen. We vroegen ook om een zeer duidelijke methodologie voor deze EcoScore, omdat het momenteel zeer moeilijk is om de ecologische impact van producten te berekenen. Veel verschillende merken maken hun eigen berekeningen en we stellen een grote harmonisatie op Europees niveau voor.

 

Q: Wat vindt u van het Europees burgerinitiatief?

Séverin: Vandaag hebben we, zeker in België, veel debat over democratie en hoe we burgers kunnen betrekken bij het democratisch proces en de Europese burgerinitiatieven zijn voor de burgers een geweldige manier om deel te nemen aan de democratie en wetgeving voor te stellen. Het Europees burgerinitiatief is een goed instrument omdat je als burger kunt deelnemen zonder contact te hoeven opnemen met politici in België of met uw leden van het Europees Parlement. Veel mensen denken dat de Europese Unie van ons is gedistantieerd en dat alles ver van ons „in Brussel” wordt beslist, maar nu kunnen we zelf wetgeving voorstellen door een initiatief te starten. Het is mogelijk en we doen dat!

 

Q: Wat is volgens u de grootste uitdaging?

Séverin: De grootste uitdaging is om mensen online te laten ondertekenen. Het is soms moeilijk om het vertrouwen van de mensen te hebben wanneer zij het Europees burgerinitiatief online ondertekenen, omdat zij zeer persoonlijke informatie moeten verstrekken, en zelfs als ze klaar zijn om te ondertekenen, wanneer zij zien dat zij persoonlijke informatie moeten verstrekken die zij niet meer willen ondertekenen. Je moet hen vertrouwen geven, en dat kan moeilijk zijn. Je moet heel overtuigend zijn. Werken met jongeren is vrij eenvoudig, omdat zij minder terughoudend zijn om hun informatie te delen dan bijvoorbeeld mijn ouders. De beste manier om het vertrouwen van de mensen te winnen, is om met hen te tekenen tijdens hun ondertekening en om te zeggen: „Eerst zet je je land, dan doe je dat op die manier of op die manier, maar u kunt uw eID gebruiken; en u helpt hen alleen door het proces, u licht elke stap in het proces toe en die echt werkt. Als je er bent en ze vragen kunnen stellen, zoals "Oh, ik moet dat identificatienummer geven?” en u kunt zeggen „Yeah, maar het is niet erg veilig, het is gewoon om zeker te zijn dat het de eigenlijke persoon is die het heeft ondertekend, en niet iemand anders!”

ECI Organiser Severin

Europese EcoScore Organisator Séverin.

Q: Woord van advies aan andere organisatoren?

Séverin: Ja, als student is het zeker mogelijk om een Europees burgerinitiatief te starten. Het is haalbaar, en ik ben het bewijs van leven!

 

Bekijk de volledige video met Antoine en Séverin hier:

European Ecoscore Interview

 

Meer artikelen over jongeren en het Europees burgerinitiatief:

Aan alle potentiële organisatoren: Ga er naar toe, want het is echt de moeite waard en je kunt veel leren!

Maak het bekend, Make it Fun, Show Them the Impact!

Het studenteninitiatief dat het tot de Green Deal heeft gemaakt: „Gevechten die gevechten waard zijn, worden bijna nooit met geld gewonnen”

„EBI-model”: Hoe studenten leren werken aan actieve Europese burgers in de praktijk

Jonge Italianen testen het Europees burgerinitiatief als een instrument om te mobiliseren voor het klimaat

Sinead O’Keeffe, „Voters Without Borders”: Het instrument van het Europees burgerinitiatief is het beste instrument voor jongeren om rechtstreeks betrokken te raken bij de beleidsvorming van de EU

Het betrekken van studenten in het hoger onderwijs bij het Europees burgerinitiatief

Reageren

Om een reactie te plaatsen, moet u zich eerst aanmelden of registreren.
Disclaimer: De op het EBI-forum geventileerde meningen geven uitsluitend het standpunt van de auteurs weer en mogen beslist niet worden beschouwd als het standpunt van de Europese Commissie of van de Europese Unie.
Klaar om uw initiatief te registreren? Wilt u een initiatief steunen? Wilt u meer weten over lopende of eerdere initiatieven?