Chuig an bpríomhábhar
Fóram an Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh

Na mic léinn taobh thiar de Éiceascór: Is féidir leat tionchar a imirt fiú mura sroicheann tú 1 mhilliún síniú

Arna nuashonrú an: 29/09/2022

Sheol grúpa mac léinn ollscoile an tionscnamh Eorpach ó Éiceascór ó na Saoránaigh agus bhí sé d’aidhm aige lipéad uilíoch éigeantach iontaofa a thabhairt isteach ar fud an Aontais ar na táirgí uile a mhonaraítear nó a dhíoltar ar mhargadh an Aontais Eorpaigh, rud a thugann faisnéis thrédhearcach do thomhaltóirí Eorpacha faoi thionchar comhshaoil na n-earraí atá á ndíol. Creideann na heagraithe go spreagfadh sé sin tomhaltas a chabhraíonn leis an athrú aeráide a chomhrac.

Cé nár éirigh leis an Tionscnamh an líon riachtanach ráiteas tacaíochta a bhailiú, creideann na daoine a sheol agus a rith é gur fiú an iarracht sin; agus go bhfuil an tionchar inmhianaithe bainte amach den chuid is mó cheana féin.

Leis na hagallaimh sin le beirt de na heagraithe óige taobh thiar den Tionscnamh, mínítear cén fáth.

ECI Organiser Antoine

Is Antoine Thill mac léinn 23-bliain d’aois an dlí agus eolaíocht pholaitiúil.

 

CÉ GURBH IAD AVONDALE ROGHA NA COITIANTA THÁINIG BUACHAILLÍ Conas a chuaigh tú i dteagmháil le EcoScore agus cén fáth a gceapann tú go bhfuil an Tionscnamh seo tábhachtach?

Antoine:  I ndáiríre, bhí an chuid is mó againn ag glacadh páirte sna stailceanna aeráide ach ansin ag pointe amháin shíl muid, “Níl, tá sé in am gníomhú, i bhfad níos mó ná labhairt” agus mar sin shocraigh muid rud éigin a dhéanamh an-choincréitiúil a chreid muid go bhféadfadh tionchar a bheith aige, tionchar dearfach ar an gcomhshaol.

Sílim go bhfuil Éiceascór Eorpach an-tábhachtach ar chúiseanna éagsúla: ar an gcéad dul síos, tá sé tábhachtach go bhfaigheann gach tomhaltóir faisnéis an-soiléir faoi na rudaí atá á gceannach acu i ndáiríre, toisc go bhfuil a lán lipéad éagsúil againn anois le go leor modheolaíochtaí agus daoine éagsúla. Tugann ár dtionscadal lipéad éigeantach isteach le litreacha ó A go F a léiríonn an bhfuil an táirge go maith nó go dona don chomhshaol.

Táimid thar a bheith sásta gur fhógair an Coimisiún go bhfuil siad chun comhchuibhiú a dhéanamh ar an mbealach chun lorg comhshaoil táirgí a chur san áireamh. Is céim iontach é seo i ndáiríre, ach tá rud beag á iarraidh againn toisc gur mhaith linn lipéad éigeantach a bheith againn ar gach cineál táirgí a léiríonn faisnéis dhearfach: tá an táirge go maith, ach freisin faisnéis dhiúltach: D’fhéadfadh an táirge a bheith don chomhshaol.

CÉ GURBH IAD AVONDALE ROGHA NA COITIANTA THÁINIG BUACHAILLÍ Conas a tháinig tú ar an smaoineamh chun an Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh a úsáid?

Antoine: Lean mé an cúrsa dlí Eorpach in Ollscoil Saint-Louis sa Bhruiséil agus bhí ollamh agam ann a d’inis dúinn faoin uirlis seo. Is cuimhin liom an méid seo a leanas: "B’fhéidir lá amháin, b’fhéidir, ba bhreá liom rud éigin a sheoladh mar sin agus iarracht a dhéanamh tionchar a imirt ar pholaitíocht na hEorpa!” Creidim go láidir gur cheart go mbeadh cead cainte ag gach saoránach san Aontas Eorpach agus creidim go mór sa daonlathas rannpháirteach.

Agus ansin bliain ina dhiaidh sin nuair a bhí mé ag caint le cara thar caife shíl muid: “Cén fáth nach seolann muid rud éigin?” Ar dtús, rinneamar teagmháil le roinnt cairde ó gach cearn den Bheilg, agus ansin chruthaíomar líonra idirnáisiúnta. Faoi láthair táimid 80 duine óg a bhfuil baint acu le 10 dtír.

 

CÉ GURBH IAD AVONDALE ROGHA NA COITIANTA THÁINIG BUACHAILLÍ Cad iad na deacrachtaí is mó a bhí agat feadh na slí?

Antoine: Sílim go bhfuil dhá phríomhdhúshlán ann. Is é an chéad cheann ná daoine a choinneáil spreagtha san fhadtéarma. Tá sé beagán paradacsa, mar ar thaobh amháin cuileoga ama — tá bliain an-ghearr a bhailiú an oiread sin sínithe — ach ar an láimh eile tá sé chomh fada, agus go háirithe do dhaoine óga cosúil linn, toisc go bhfuil ár saol ag athrú i gcónaí, ó sheimeastar amháin go ceann eile. Is féidir leat dul agus cónaí i gcathair eile, dul chuig Erasmus, nó rud éigin an-difriúil a dhéanamh. Agus, ar ndóigh, is dúshlán an-mhór é aon mhilliún síniú a fháil; agus uaireanta is féidir é a bheith ina beagán demotivating gan a fheiceáil ar an líon seo ag méadú chomh tapa agus is ba mhaith linn grá.

Tá sé an-tábhachtach daoine a nascadh le chéile ó thús do Thionscnaimh, chun foirgnimh foirne a eagrú, chun labhairt lena chéile an oiread agus is féidir; agus más féidir chun freastal ar aghaidh le duine, toisc go ndéanann sé difríocht sna caidrimh a thógann tú le chéile.

Nuair a chuireamar tús leis an Tionscnamh seo, ní raibh a fhios againn go díreach cad a bhíomar páirteach ann, toisc gur tionscadal ollmhór é a éilíonn méid ollmhór ama. Ní hamháin go bhfuil sé ag seoladh smaoineamh agus ansin roinnt ríomhphoist a sheoladh, uimh. Chun dom tá sé níos mó ná 20 uair an chloig in aghaidh na seachtaine chun daoine a chomhordú ag an leibhéal Eorpach, chun teagmháil a dhéanamh le cumainn, chun freagra a thabhairt ar ríomhphoist agus mar sin de, mar sin de a thógann sé go leor ama.

Ach, ár n-acmhainn is mó mar nach bhfuil mic léinn airgead ach spreagadh. Tá an paisean seo againn, creidimid sa tionscadal seo, agus sílim, má tá an spreagadh seo agat, má bhailíonn tú timpeall tú féin daoine spreagtha agus spreagúla, is féidir leis cabhrú leat teacht ar an am fiú i sceideal an-ghnóthach.

ECI Organiser Antoine

moill ar an lódáil, is cosúil. Tá sé deacair uaireanta, ach is fiú é a dhéanamh.

Ar ndóigh, uaireanta caithfidh mé smaoineamh: “Bhuel, níl, cuirfidh mé an tionscnamh seo ar leataobh anois agus díreoidh mé ar mo chuid staidéir”.

Sílim go gcaithfidh tú a bheith ar an eolas faoin méid a bheadh tú in ann a bhaint amach nuair a chuirfidh tú tús le tionscnamh Eorpach ó na saoránaigh. Ar ndóigh, is é an príomhchuspóir a fháil 1 milliún síniú, bhí muid ag díriú freisin ar sin nuair a thosaigh muid, ach go han-luath thuig muid go bhfuil an líon sin thar a bheith deacair, go háirithe nuair nach bhfuil tú ag an airgead, agus nuair nach féidir leat a thiomnú 100 % de do chuid ama ar an tionscadal ar feadh bliana ar fad. Nuair a chuirfidh tú tús le tionscnamh, ar ndóigh, déanfaidh tú iarracht an milliún síniú sin a bhaint amach, ach ba cheart duit cuimhneamh freisin go gcloisfear do smaoineamh ar an mór-roinn ar fad agus go mbeidh tionchar agat fiú mura sroicheann tú an 1 mhilliún síniú.

Sampla an-mhaith is ea an tionscnamh Eorpach ó na saoránaigh Fairosene, a d’úsáideamar mar inspioráid mar a bhí sé faoi stiúir daoine óga freisin, a bhailigh 60 000 nó 70 000 síniú, (atá insroichte) agus a d’éist an Coimisiún Eorpach! Sílim go bhfuil sé tábhachtach tú féin a spreagadh ó na samplaí sin.

 

CÉ GURBH IAD AVONDALE ROGHA NA COITIANTA THÁINIG BUACHAILLÍ Cén chaoi ar éirigh leat an tionscnamh a reáchtáil le linn ghéarchéim COVID-19?

Antoine: Bhí an dianghlasáil i bhfeidhm againn le roinnt seachtainí anuas agus muid ar fad ag úsáid na teicneolaíochta agus ag cruinnithe ar líne, mar sin cheapamar an méid seo a leanas: “Níl, tá sé in am teagmháil a dhéanamh le daoine go díreach. Rinneamar turas fada rothar ón mBruiséil go Lucsamburg le bheith in ann bualadh le daoine — saoránaigh ar na sráideanna, eagraíochtaí neamhrialtasacha, gnólachtaí, polaiteoirí, etc. Bhí sé thar a bheith spéisiúil dúinn an líonra a thógáil, ach freisin ár gcéad taithí mar fheachtasóirí a bheith againn. Ní raibh aon taithí againn roimhe seo i bhfeachtas, thosaigh muid go léir ó thús. Caithfidh mé a rá go raibh an chéad uair a chuaigh mé ar an tsráid a chur ina luí ar dhaoine a shíniú ár dtionscnamh, bhí sé go leor i gcuimhne, toisc go bhfuil leibhéal difriúil de dul i ngleic.

Is é an dúshlán is mó ná daoine a shíniú. Tá suim ag a lán acu i do thionscadal, tá siad ag éisteacht leat, faighimid a lán focal deas agus spreagadh agus mar sin de ach tá sé ag déanamh an chéim seo den síniú ar bhealach níos deacra, ar an gcéad dul síos toisc go dtógann sé beagán ama.

Ba mhaith liom a rá go bhfuil síniú ar líne éasca go leor don ghlúin níos óige, ach tá sé beagán níos deacra do na glúnta níos sine nó dóibh siúd nach bhfuil eolach ar an bpróiseas. Tá a fhios agam go raibh suim mhór ag a lán cairde de mo thuismitheoirí sa tionscadal, ach thóg sé a lán ama orthu síniú.

 

CÉ GURBH IAD AVONDALE ROGHA NA COITIANTA THÁINIG BUACHAILLÍ Cad é do tuiscint phearsanta mar gheall ar an taithí ar fad?

Antoine: Is cinnte gur uirlis an-spéisiúil é an Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh agus táim thar a bheith sásta ceann a thosú, toisc go gcabhraíonn sé leat an oiread sin teagmhálacha a dhéanamh, cruthaíonn sé fíorchairdeas le daoine i do thírse agus san Eoraip ar fad. Maidir liom féin, ba bhealach an-mhaith é chun fás mar dhuine chomh maith, chun mo rannpháirtíocht mar shaoránach, mar ghníomhaí, a threisiú. Foghlaimíonn tú an oiread sin agus foghlaimíonn tú labhairt le cineálacha éagsúla daoine. Ag brath ar cé acu is eagraíocht neamhrialtasach, nó gnólacht, nó saoránach é, beidh ort labhairt le beagán difriúil. Is uirlis iontach é an Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh freisin chun smaoineamh a chur chun cinn ar an leibhéal Eorpach, chun páirt a ghlacadh mar shaoránach, agus chun foghlaim. Rinne mé go leor cairde an-mhaith.

Tá sé an-tábhachtach a thuiscint go bhfuil tú mar chuid de rud éigin níos mó ná do thír féin, gur Eorpach thú i gciall uasal.

ECI Organiser Severin

Déanann Séverin Berthet staidéar ar an dlí in KU Leuven agus is cuid d’fhoireann an Tionscnaimh Eorpaigh ó na Saoránaigh é.

CÉ GURBH IAD AVONDALE ROGHA NA COITIANTA THÁINIG BUACHAILLÍ Conas a d’fhoghlaim tú faoin Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh agus conas a chinn tú páirt a ghlacadh ann?

Séverin: Chuala mé faoi sa rang, is mac léinn dlí mé. Déanaim cúrsaí i ndlí na hEorpa. An chéad uair a labhair siad faoi shíl mé: Cé gurbh iad Avondale rogha na coitianta tháinig buachaillí GCM le plean agus chuireadar I bhfeidhm é. Sa rang, luaitear an Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh go han-ghairid, mar atá “tá an deis ann freisin do shaoránaigh milliún síniú a fháil le chéile, ach ní hé sin a úsáidtear go mór”. Is é seo ar a laghad an smaoineamh a fháil againn mar mhic léinn ó na Ollúna. I mo thuairimse, gan mo staidéir dlí ní ba mhaith liom a bheith ar an eolas faoin deis seo ach oiread. Mar sin féin, nuair a théann tú níos doimhne isteach sa tionscadal, isteach sa smaoineamh tús a chur le Tionscnamh, is féidir leat a fheiceáil go bhfuil sé doable go leor.

Theastaigh uaim a bheith páirteach ar bhealach éigin don aeráid. Bhí duine de mo chairde páirteach in Éiceascór Eorpach an Tionscnaimh Eorpaigh ó na Saoránaigh, agus mar sin chinn mé a bheith páirteach ann. Tá súil againn go bhforchuirfidh an Coimisiún lipéad Éiceascór éigeantach i ngach áit san Aontas Eorpach, le haghaidh gach táirge. Bhíomar ag iarraidh freisin go mbeadh modheolaíocht an-soiléir ann don Éiceascór seo, toisc go bhfuil sé an-deacair tionchar éiceolaíoch táirgí a ríomh faoi láthair. Tá a lán brandaí éagsúla ag déanamh a gcuid ríomhaireachta féin agus tá comhchuibhiú á mholadh againn ar an leibhéal Eorpach, rud a bheadh iontach.

 

CÉ GURBH IAD AVONDALE ROGHA NA COITIANTA THÁINIG BUACHAILLÍ Cad is maith leat faoin Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh?

Séverin: Sa lá atá inniu ann, sa Bheilg go cinnte, tá go leor díospóireachta againn faoin daonlathas agus faoin gcaoi ar féidir linn saoránaigh a bheith rannpháirteach sa phróiseas daonlathach agus is bealach iontach iad na Tionscnaimh Eorpacha ó na Saoránaigh chun páirt a ghlacadh sa daonlathas agus chun reachtaíocht a mholadh. Is uirlis mhaith é an Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh toisc gur féidir leat páirt a ghlacadh mar shaoránach gan dul i ngleic le polaiteoirí sa Bheilg, ná le Feisirí de Pharlaimint na hEorpa. Ceapann a lán daoine go bhfuil an tAontas Eorpach scartha uainn, agus go gcinntear gach rud uainn “sa Bhruiséil”, ach anois is féidir linn reachtaíocht a mholadh ach tús a chur le tionscnamh. Tá sé indéanta agus táimid ag déanamh é!

 

CÉ GURBH IAD AVONDALE ROGHA NA COITIANTA THÁINIG BUACHAILLÍ Cad é an dúshlán is mó dar leat?

Séverin: Is é an dúshlán is mó ná daoine a chur ag síniú ar líne. Bíonn sé deacair uaireanta muinín na ndaoine a bheith acu agus iad ag síniú an Tionscnaimh Eorpaigh ó na Saoránaigh ar líne toisc go gcaithfidh siad roinnt faisnéise pearsanta a thabhairt, agus fiú má tá siad réidh le síniú, nuair a fheiceann siad go gcaithfidh siad faisnéis phearsanta a thabhairt nach mian leo síniú a thuilleadh. Tá tú chun iad a fháil chun muinín agat, agus is féidir é seo a bheith deacair. Caithfidh tú a bheith an-dearfach. Tá sé éasca go leor a bheith ag obair le daoine óga, toisc nach bhfuil drogall orthu a gcuid faisnéise a roinnt ná mo thuismitheoirí, mar shampla. Is é an bealach is fearr chun muinín daoine a fháil ná síniú leo, a bheith leo agus iad ag síniú agus a rá: “Ar dtús chuir tú do thír, ansin déanann tú é ar an mbealach seo nó ar an mbealach sin, ach is féidir leat d’eID a úsáid; agus cabhrú leat ach iad tríd an bpróiseas, mínigh tú gach céim den phróiseas agus go n-oibríonn i ndáiríre. Má tá tú ann agus is féidir leo ceisteanna a chur, cosúil le "Ó, caithfidh mé an uimhir aitheantais sin a thabhairt?" agus is féidir leat a rá "Yeah, ach ná bíodh imní ort go bhfuil sé an-sábháilte, tá sé ach a bheith cinnte go bhfuil sé an duine iarbhír a shínigh, ní duine éigin eile!”

ECI Organiser Severin

Eagraíocht Eorpach Éiceascór Séverin.

CÉ GURBH IAD AVONDALE ROGHA NA COITIANTA THÁINIG BUACHAILLÍ Focal comhairle d’eagraithe eile amuigh ansin?

Séverin: Is cinnte gur féidir, mar mhac léinn, Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh a thosú. Tá sé indéanta, agus tá mé an cruthúnas ina gcónaí air!

 

Féach ar an bhfíseán iomlán le Antoine agus Séverin anseo:

European Ecoscore Interview

 

Faigh tuilleadh alt faoi dhaoine óga agus faoin Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh:

Do gach duine a d’fhéadfadh a bheith ina n-eagraithe amuigh ansin: Téigh chun é, toisc go bhfuil sé i ndáiríre fiú é agus is féidir leat a fhoghlaim go leor!

Déan a fhios aige, Déan Spraoi é, Taispeáin An Tionchar!

An tionscnamh mac léinn a chuir faoi bhráid an Chomhaontaithe Ghlais é: “Ní fiú cathanna atá ag troid ar son beagnach riamh a bhuaigh le hairgead”

‘Samhail ECI’: Conas is féidir le mic léinn a bheith Gníomhach ina Saoránach Eorpach i gCleachtas

Tástáil an Tionscnaimh Eorpaigh ó na Saoránaigh mar uirlis chun bogadh ar son na haeráide

Sinead O’Keeffe, “Voters without Borders”: Is í uirlis an Tionscnaimh Eorpaigh ó na Saoránaigh an uirlis is fearr do dhaoine óga chun páirt dhíreach a ghlacadh i gceapadh beartas an Aontais

Mic léinn ardoideachais a mhealladh leis an Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh

Fág do thuairim

Le go mbeidh tú in ann nótaí tráchta a fhágáil, ní mór duit fíordheimhniúclárú.
Séanadh: Na tuairimí atá curtha in iúl ar Fhóram an Tionscnaimh Eorpaigh ó na Saoránaigh, is é dearcadh a n-údar amháin a léiríonn siad agus ní féidir a thuiscint in aon chor go léiríonn siad seasamh an Choimisiúin Eorpaigh nó an Aontais Eorpaigh.
Réidh le do thionscnamh a chlárú? Ag iarraidh tacú le tionscnamh? Tuilleadh eolais ag teastáil uait faoi thionscnaimh reatha nó faoi thionscnaimh a bhí ann cheana?