Siirry pääsisältöön
EU:n kansalaisaloitefoorumi

EcoScoren takana olevat oppilaat: Voit vaikuttaa, vaikka et saavuttaisikaan miljoona allekirjoitusta

Päivitetty: 29/09/2022

Yliopisto-opiskelijoiden ryhmä käynnisti eurooppalaisen EcoScore-kansalaisaloitteen, jonka tavoitteena on ottaa käyttöön EU:n laajuinen pakollinen ja luotettava yleismaailmallinen merkintä, joka koskee kaikkia Euroopan unionin markkinoilla valmistettuja tai myytäviä tuotteita ja joka antaa eurooppalaisille kuluttajille avointa tietoa myytävien tuotteiden ympäristövaikutuksista. Järjestäjät uskovat, että tämä kannustaisi kuluttamiseen, joka auttaa torjumaan ilmastonmuutosta.

Vaikka aloitteella ei onnistuttu keräämään vaadittua määrää tuenilmauksia, aloitteen alullepanijat ja vetäjät uskovat, että ponnistelut olivat hyödyllisiä. ja että haluttu vaikutus on jo suurelta osin saavutettu.

Aloitteen taustalla olevien kahden nuorisoaloitteen järjestäjän haastattelut auttavat selittämään, miksi.

ECI Organiser Antoine

Antoine Thill on oikeustieteen ja valtiotieteen 23-vuotias opiskelija.

 

KYSYMYS: Miten olet ollut yhteydessä EcoScorean ja miksi tämä aloite on mielestäsi tärkeä?

Antoine:  Itse asiassa suurin osa meistä osallistui ilmastolakkoihin, mutta sitten yhdessä vaiheessa ajattelimme ”ei, on aika toimia, paljon enemmän kuin puhutaan”, joten päätimme tehdä jotain hyvin konkreettista, jonka uskomme voivan vaikuttaa myönteisesti ympäristöön.

Uskon, että eurooppalainen ekotasoluokka on erittäin tärkeä eri syistä: ensinnäkin on tärkeää, että kaikki kuluttajat saavat hyvin selkeää tietoa siitä, mitä he tosiasiallisesti ostavat, koska juuri nyt meillä on paljon erilaisia merkintöjä, joissa on paljon erilaisia menetelmiä, ja ihmiset hämmentyvät. Hankkeessa otetaan käyttöön pakollinen merkintä, jossa on A-F-kirjaimet, joista käy ilmi, onko tuote ympäristön kannalta hyvä vai huono.

Olemme erittäin tyytyväisiä siihen, että komissio on ilmoittanut yhdenmukaistavansa tapaa, jolla tuotteiden ympäristöjalanjälki otetaan huomioon. Tämä on itse asiassa hämmästävä askel, mutta haluamme mennä hieman pidemmälle, koska toivomme, että kaikentyyppisissä tuotteissa olisi oltava myönteinen merkintä: tuote on hyvä, mutta myös kielteinen tieto: tuote voi olla ympäristölle haitallinen.

KYSYMYS: Miten sait tietää ajatuksesta käyttää eurooppalaista kansalaisaloitetta?

Antoine: Seuraan Eurooppa-oikeuden kurssia Saint-Louis Brussels Universityssä, ja minulla oli professori, joka kertoi meille tästä välineestä. Muistan, että ”Oh, levä, ehkä jonakin päivänä, haluaisin mielelläni käynnistää jotain sellaista ja yrittää vaikuttaa EU:n politiikkaan.” Olen vakaasti sitä mieltä, että kaikkien kansalaisten olisi voitava vaikuttaa Euroopan unioniin, ja uskon todella osallistavaan demokratiaan.

Vuosi myöhemmin, kun puhuin kahvin ystävän kanssa, ajattelimme seuraavaa: ”Miksi emme käynnistä jotain?” Ensin ottimme yhteyttä joihinkin ystäviin eri puolilta Belgiaa ja perustimme sitten kansainvälisen verkoston. Olemme nyt mukana 80 nuorta kymmenessä maassa.

 

KYSYMYS: Mitkä olivat suurimmat ongelmat matkallasi?

Antoine: Mielestäni on kaksi pääasiallista haastetta. Ensimmäinen tavoite on pitää ihmiset motivoituneina pitkällä aikavälillä. Se on hieman paradoksaalia, koska aika – vuosi on hyvin lyhyt aikaa kerätä niin monta allekirjoitusta – on hyvin lyhyt, mutta toisaalta se on niin pitkä, erityisesti nuorille, kuten meille, koska elämämme vaihtuu jatkuvasti puolivuotiskaudesta toiseen. Voit mennä toiseen kaupunkiin ja asua toisessa kaupungissa, mennä Erasmus-ohjelmaan tai tehdä jotain hyvin erilaista. Toteaa myös, että miljoonan allekirjoituksen saaminen on tietenkin erittäin suuri haaste; joskus voi olla hieman vähemmän motivaatiota, ettei tämä määrä kasva niin nopeasti kuin rakastaisimme.

On erittäin tärkeää yhdistää ihmiset yhteen aloitteen alusta lähtien, järjestää tiimirakennuksia ja keskustella keskenään mahdollisimman paljon. ja mahdollisuuksien mukaan tavata kasvokkain, koska se vaikuttaa yhdessä muodostuviin suhteisiin.

Aloitteen käynnistämisen yhteydessä emme tarkkaan ottaen tienneet, mihin osallistuimme, koska kyseessä on massiivinen hanke, joka vaatii valtavan ajan. Kyse ei ole pelkästään idean käynnistämisestä ja sen jälkeen sähköpostiviestien lähettämisestä. Minulla on yli 20 tuntia viikossa aikaa koordinoida ihmisiä Euroopan tasolla, ottaa yhteyttä järjestöihin, vastata sähköpostiviesteihin jne.

Tärkein resurssimme opiskelijoina ei kuitenkaan ole raha vaan motivaatio. Meillä on tämä intohimo, uskomme tähän hankkeeseen, ja uskon, että jos sinulla on tällainen motivaatio, se voi auttaa sinua löytämään ajan jopa erittäin kiireellä, jos kokoonnutte motivoituneita ja inspiroivia ihmisiä.

ECI Organiser Antoine

Antione Till: Joskus se on vaikeaa, mutta silti kannattaa tehdä.

Joskus minun on tietysti ajateltava: ”Hyvin, ei, minä pidän tätä aloitetta nyt irrallaan ja keskityn opintoihini.”

Mielestäni eurooppalaisen kansalaisaloitteen käynnistämisen yhteydessä sinun on oltava tietoinen siitä, mitä voitte saavuttaa. Tärkein tavoite on tietenkin saada miljoona allekirjoitusta. Olemme myös pyrkineet siihen, kun toiminta käynnistyi, mutta huomasimme hyvin pian, että tämän määrän saavuttaminen on erittäin vaikeaa erityisesti silloin, kun teillä ei ole varoja ja kun ette pysty käyttämään 100:aa prosenttia ajastasi hankkeeseen yhden kokonaisen vuoden ajaksi. Aloitteen käynnistämisen yhteydessä yrität tietysti saavuttaa miljoona allekirjoitusta, mutta muista myös, että ideasi kuullaan koko maanosassa ja että sillä voi olla vaikutusta, vaikka et saavuttaisikaan miljoona allekirjoitusta.

Erittäin hyvä esimerkki on eurooppalainen kansalaisaloite Fairosene, jota hyödynsimme innoituksena myös nuorten johdolla. Se keräsi 60000 tai 70000 allekirjoitusta (mikä on saavutettavissa), ja Euroopan komissio kuuli sitä! Pidän tärkeänä innoitusta näistä esimerkeistä.

 

KYSYMYS: Miten onnistuit toteuttamaan aloitteen covid-19-kriisin aikana?

Antoine: Olimme sulkutoimien kohteena niin monen viikon ajan, että meille kaikille annettiin tietoa teknologian käytöstä ja verkkokokouksista, joten ajattelimme seuraavaa: ”Ei, on aika olla suoraan yhteydessä ihmisiin. Teimme pitkiä matkoja Brysselistä Luxemburgiin, jotta pystyimme tavata kasvokkain ihmisiä – kansalaisia kaduilla, kansalaisjärjestöissä, liike-elämässä, poliitikoissa jne. Olimme erittäin mielenkiintoista rakentaa verkostoa mutta myös saada ensimmäisiä kokemuksiamme kampanjoina. Yhdelläkään meistä ei ollut aiempaa kokemusta kampanjoinnista, vaan olemme kaikki alkaneet alusta. Minun on todettava, että kun menin ensimmäistä kertaa kadulle vakuuttaakseni kansalaiset allekirjoittamaan aloitteen, se oli varsin muistoista, koska se on eritasoista sitoutua.

Suurin haaste on saada ihmiset viitoittamaan. Monet heistä ovat kiinnostuneita hankkeestanne, kuuntelevat sinua, saamme paljon urheita sanoja ja kannustusta ja niin edelleen, mutta tämä allekirjoitusvaihe on tietysti vaikeampi ennen kaikkea siksi, että se vie jonkin verran aikaa.

Sanoisin, että sähköinen allekirjoitus on melko helppoa nuoremmalle sukupolvelle, mutta se on hieman vaikeampaa vanhemmille sukupolville tai niille, jotka eivät tunne prosessia. Tiedän, että monet vanhempieni ystävät olivat todella kiinnostuneita hankkeesta, mutta niiden allekirjoittamiseen kului paljon aikaa.

 

KYSYMYS: Mikä on henkilökohtainen vaikutelmasi koko kokemuksesta?

Antoine: Eurooppalainen kansalaisaloite on varmasti erittäin mielenkiintoinen väline, ja olen erittäin iloinen siitä, että se on käynnistetty, sillä se auttaa sinua tekemään niin paljon yhteyksiä ja luo todellisia ystävyyksiä ihmisiin maassasi ja kaikkialla Euroopassa. Minulle oli erittäin hyvä tapa kasvaa myös henkilökohtaisesti ja vahvistaa osallistumistani kansalaisena aktivistina. Opit niin paljon ja opit puhumaan erityyppisille ihmisille. Sen mukaan, onko kyseessä kansalaisjärjestö vai yritys vai kansalainen, sinun on puhuttava hieman eri tavalla. Eurooppalainen kansalaisaloite on myös erittäin suuri väline, jonka avulla voidaan edistää ajatusta Euroopan tasolla, osallistua kansalaistoimintaan ja oppia. Olen saanut monia erittäin hyviä ystäviä.

On erittäin tärkeää ymmärtää, että olet osa jotain muutakin kuin vain omaa maatasi ja että olet eurooppalainen jalokuvassa.

ECI Organiser Severin

Séverin Berthet opiskelee oikeutta KU Leuvenissa ja on osa EcoScore-kansalaisaloitteen tiimiä.

KYSYMYS: Miten sait tietää eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta ja miten päätit osallistua siihen?

Séverin: Kuulin siitä luokassa, olen oikeustieteen opiskelija. Osallistun eurooppaoikeuden kursseihin. Kun he puhuivat siitä ensimmäistä kertaa, ajattelin seuraavaa: ”WOW, se on mahdotonta, se vaikuttaa kauas.” Luokassa eurooppalainen kansalaisaloite mainitaan hyvin lyhyesti, kuten ”kansalaisilla on myös tämä mahdollisuus saada yhteen miljoona allekirjoitusta, mutta sitä ei juurikaan käytetä”. Tämä on ainakin ajatus, jonka saamme oppilaiksi professoreista. Uskon, että ilman oikeustieteellisiä tutkimuksia en olisi tietoinen myöskään tästä tilaisuudesta. Kun ajaudut syvemmälle hankkeeseen ja aloitteen käynnistämiseen, voit kuitenkin nähdä, että aloite on todella totuudenmukainen.

Halusin osallistua jollain tavalla ilmastoon. Yksi ystävistäni oli mukana eurooppalaisessa kansalaisaloitteessa European EcoScore, joten päätin liittyä siihen. Toivomme, että komissio ottaa käyttöön pakollisen ekoScore-merkin kaikkialla Euroopan unionissa jokaisen tuotteen osalta. Pyysimme myös hyvin selkeää menetelmää tälle EcoScore-järjestelmälle, koska tällä hetkellä on hyvin vaikeaa laskea tuotteiden ekologiset vaikutukset. Monet eri tuotemerkit tekevät omia laskelmiaan, ja ehdotamme yhdenmukaistamista Euroopan tasolla, mikä olisi suurta.

 

KYSYMYS: Mikä on sinun mielipiteesi eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta?

Séverin: Tänään, varmasti Belgiassa, käymme paljon keskustelua demokratiasta ja siitä, miten kansalaiset voivat osallistua demokraattiseen prosessiin, ja eurooppalaiset kansalaisaloitteet ovat hyvä tapa osallistua demokratiaan ja ehdottaa lainsäädäntöä. Eurooppalainen kansalaisaloite on hyvä väline, koska voit osallistua kansalaistoimintaan ilman, että sinun tarvitsee olla tekemisissä Belgian poliitikkojen tai Euroopan parlamentin jäsenten kanssa. Monet ovat sitä mieltä, että Euroopan unioni on kaukana meistä ja että kaikesta päätetään kaukana ”Brysselissä”, mutta nyt voimme ehdottaa lainsäädäntöä vain käynnistämällä aloitteen. Se on mahdollista, ja teemme sen!

 

KYSYMYS: Mikä on mielestäsi suurin haaste?

Séverin: Suurin haaste on saada ihmiset allekirjoittamaan verkossa. Kansalaisten on toisinaan vaikea luottaa siihen, että he allekirjoittavat eurooppalaisen kansalaisaloitteen verkossa, koska heidän on annettava hyvin henkilökohtaisia tietoja ja vaikka he olisivatkin valmiita allekirjoittamaan, kun he huomaavat, että heidän on annettava henkilötietoja, jotka eivät enää halua allekirjoittaa. Sinun on saatava heidät luottamaan, ja tämä voi olla vaikeaa. Sinun on oltava erittäin vakuuttava. Työskentely nuorten kanssa on melko helppoa, koska he ovat haluttomampia jakamaan tietojaan esimerkiksi vanhempieni kanssa. Paras tapa saada ihmiset luottamaan on allekirjoittaa heidän kanssaan, olla heidän kanssaan allekirjoituksen aikana ja sanoa: ”Ensin syötät oman maasi, sitten niin tai niin, mutta voit käyttää sähköistä henkilökorttiasi. voit vain auttaa heitä prosessin kaikissa vaiheissa ja selittää, että se todella toimii. Jos olet paikalla ja he voivat esittää kysymyksiä, kuten ”Oh, minun on annettava kyseinen tunnistenumero?”, ja voit sanoa, että ”Yeah, mutta ei huolena siitä, että se on erittäin turvallinen, on vain varma, että se on itse allekirjoittanut henkilö, ei kukaan muu!”

ECI Organiser Severin

European EcoScore Organiser Séverin.

KYSYMYS: Voitko antaa neuvoja muille järjestäjille?

Séverin: Kyllä, opiskelijana on ehdottomasti mahdollista käynnistää eurooppalainen kansalaisaloite. Se on toteutettavissa, ja olen elämässäni!

 

Katso koko video Antoinen ja Séverinin kanssa täältä:

European Ecoscore Interview

 

Lisää artikkeleita nuorista ja eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta:

Kaikille mahdollisille järjestäjille: Mene siihen, koska se on todella arvokasta ja voit oppia paljon!

Tee its Known, Make it Fun, Show Them the Impact!

Opiskelija-aloite, joka toi sen vihreän kehityksen ohjelmaan: ”Taistelun arvoisia taisteluja ei lähes koskaan voiteta rahalla”

’ECI-mallilla’ Miten opiskelijat oppivat toimimaan aktiivisina EU-kansalaisina käytännössä?

Italialaiset nuoret testaavat eurooppalaista kansalaisaloitetta välineenä ilmaston edistämiseksi

Sinead O’Keeffe, ”Äänestäjät ilman rajoja”: Eurooppalainen kansalaisaloite on paras väline, jonka avulla nuoret voivat osallistua suoraan EU:n päätöksentekoon.

Korkeakouluopiskelijoiden osallistuminen eurooppalaiseen kansalaisaloitteeseen

Lisää kommentti

Jos haluat lisätä kommentteja, kirjaudu sisään tai rekisteröidy.
Vastuuvapauslauseke: EU:n kansalaisaloitefoorumissa esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajien omia. Ne eivät millään tapaa edusta Euroopan komission tai Euroopan unionin kantaa.
Onko kansalaisaloitteesi valmis rekisteröitäväksi? Haluatko allekirjoittaa kansalaisaloitteen? Haluatko lisätietoja muista kansalaisaloitteista?