Přejít na hlavní obsah
Fórum evropské občanské iniciativy

Uložit kosmetika bez krutosti: Zvolili jsme evropskou občanskou iniciativu, protože má smysl a má sílu!

Datum aktualizace: 21/11/2022

Kerry Postlewhite je ředitelem pro veřejné záležitosti v rámci sítě organizací na ochranu zvířat z více než 20 členských států Evropské unie a sousedních zemí Cruelty Free Europe. Jejich posláním je ukončit pokusy na zvířatech v celé Evropě a jsou jedním z hlavních propagátorů evropské občanské iniciativy „Zachraňte kosmetika bez Cruelty/testování na zvířatech“. Iniciativě se podařilo shromáždit 1217916 potvrzených prohlášení o podpoře, čímž překročila prahovou hodnotu 1 milionu podpisů i počet zemí, v nichž byl shromážděn více než požadovaný počet podpisů. Tato iniciativa je v současné době v procesu ověřování.

V tomto rozhovoru paní Postlewhite popisuje cíle iniciativy, důvod pro výběr evropské občanské iniciativy jako nástroje, diskutuje o výzvách a sdílí tipy, jak uspořádat úspěšnou kampaň.

Kerry, Organiser of Save Cruelty Free Cosmetics

Kerry Postlewhite, ředitel pro veřejné záležitosti, Cruelty Free Europe

 

Q: Čeho přesně chce vaše iniciativa dosáhnout?

Kerry Postlewhite: Evropská občanská iniciativa Save Cruelty Free Cosmetics/End Animal Testing má tři návrhy:

Především chceme, aby byly posíleny, chráněny a řádně uplatňovány evropské zákazy testování kosmetických přípravků na zvířatech, které jsou v platnosti od roku 2013. Myslím si, že lidé nevědí, že tyto zákazy jsou v současné době oslabovány žádostmi Evropské agentury pro chemické látky (ECHA) o zkoušky přísad používaných v kosmetických přípravcích.

Všichni se domníváme, že v Evropě neprobíhá testování kosmetických přípravků na zvířatech, což bohužel již není pravda.

První myšlenkou naší evropské občanské iniciativy je zajistit, aby tyto zákazy, o nichž se lidé domnívají, že existují, a aby lidé, kteří o ně pečují a za něž jsou vedeni, byly řádně dodržovány.

Druhým návrhem naší evropské občanské iniciativy je, aby právní předpisy Evropské unie v oblasti chemické bezpečnosti byly založeny na moderní inovativní vědě bez zvířat, a nikoli na zastaralých a krutých pokusech na zvířatech. Evropská unie se v současné době podílí na přezkumu svých právních předpisů týkajících se chemických látek, známých jako REACH, spolu s nařízením CLP a dalšími souvisejícími nařízeními, a chceme, aby byl tento přezkum založen na vědě bez zvířat. Naše evropská občanská iniciativa tak činí tuto výzvu také v klíčovém okamžiku, kdy Komise a členské státy uvažují o tomto legislativním přezkumu.

Třetí a poslední návrh naší evropské občanské iniciativy, která shrnuje celý balíček, je požadavek, aby Komise předložila legislativní návrh s cílem předložit konkrétní opatření k ukončení všech pokusů na zvířatech v Evropě. Víme, že se jedná o něco, co občané velmi silně vnímají, a v loňském roce Evropský parlament v září 2021 téměř jednomyslně schválil usnesení, v němž vyzval Komisi k vypracování akčního plánu s měřitelnými cíli a opatřeními k ukončení pokusů na zvířatech. 

Q: Proč jste se rozhodli využít evropskou občanskou iniciativu jako nástroj k dosažení těchto cílů?

Kerry Postlewhite:

Myslím si, že každý, kdo je zapojen do evropských občanských iniciativ, a každý, kdo se v současné době podílí na evropské občanské iniciativě, ví, jak obtížné je dosáhnout jednoho milionu potvrzených podpisů. Je pochopitelné, že není obdobou žádné jiné petice. Je pevně zakotvena ve Smlouvách Evropské unie a domnívám se, že právě proto jsme zvolili evropskou občanskou iniciativu jako mechanismus.

Má smysl a má sílu a teoreticky znamená, že Komise musí naslouchat a jednat.

V ideálním případě bychom se nemuseli uchýlit k evropské občanské iniciativě. V roce 2015 byla jednou z prvních úspěšných evropských občanských iniciativ „Stop vivisekci“, která dosáhla prahové hodnoty pro podpisy a dosáhla parlamentního slyšení, ale bohužel v reakci na jasné požadavky evropských občanů nebylo učiněno nic.

Ačkoli je evropská občanská iniciativa účinným nástrojem a skvělou demokratickou příležitostí, kterou máme v Evropě jako občané, „chceme, aby tyto právní předpisy byly předloženy, chceme, aby tyto právní předpisy byly provedeny“, ve skutečnosti funguje pouze tehdy, bude-li mechanismus evropské občanské iniciativy skutečně přístupný běžným evropským občanům; a pokud se uspějete k úspěšné evropské občanské iniciativě, pokud na ni Komise jedná a naslouchá přáním občanů, kteří ji podepsali.

Myslím si, že bez této souvislosti hrozí, že oslabíme to, co by jinak mohlo být velmi mocným demokratickým nástrojem.

Kerry, Organiser of Save Cruelty Free Cosmetics

Kerry Postlewhite, organizátor kosmetiky Save Cruelty Free, nabízí tipy, jak vést úspěšnou kampaň

 

Q: Co podle vás vede k úspěšné kampani pro evropskou občanskou iniciativu?

Kerry Postlewhite:

Evropská občanská iniciativa není snadná. Pokud jde o jeden milion potvrzených podpisů, existuje pochopitelně vysoký limit a zkušenosti ukazují, že přiměřený podíl podpisů je po procesu validace v členských státech zamítnut. Jeden milion potvrzených podpisů tedy pravděpodobně znamená, že musíte shromáždit podstatně více než to. Než tedy zahájíte evropskou občanskou iniciativu a zahájíte kampaň, musíte mít k dispozici řadu prvků, které jsou pro úspěšnou evropskou občanskou iniciativu klíčové.

První z nich je návrh vaší evropské občanské iniciativy. Domnívám se, že musíte vědět, zda je váš návrh takový, že evropští občané na severu, jihu, východě a Západu opravdu zajímá a pevně pečují o to, aby Evropská unie jednala. Musíte mít návrh, který shromáždí fanoušky, zapojí lidi, bude motivovat lidi a že lidé budou mít pocit, že jsou schopni se zapojit do změn.

Byli jsme velmi zklamáni tím, že jsme se museli uchýlit k evropské občanské iniciativě, protože máme evropskou občanskou iniciativu Stop vivisekci z roku 2015 a máme konzistentní průzkum a podporu poslanců, kteří stojí za ukončením testování kosmetických přípravků na zvířatech, je však dobré, že tento mechanismus existuje a můžeme jej přehodnotit a že můžeme zdůraznit, kolik lidí v celé Evropě o naše návrhy pečuje.

Druhou věcí, která je klíčem k úspěšné kampani evropské občanské iniciativy, je rozsáhlá síť investovaných partnerů a spojenců. Je to velká překážka a je to dlouhý slog – 12 měsíců.

Ne každá organizace bude moci být v kterémkoli okamžiku 100 % aktivní v souvislosti s evropskou občanskou iniciativou a ne každá organizace má všechny odpovědi a všechny dovednosti. Je velmi důležité, aby se všichni spojili v rámci sítě partnerů a spojenců, a všichni tak mohli využít své síly. Všichni máme v dnešní době skutečně napjatou agendu a my všichni máme všechny další věci. Pokud máte širokou síť, mohou se různí lidé v různých organizacích během dvanáctiměsíční kampaně evropské občanské iniciativy nalézat v různé době.

Poté, co jste ještě před registrací evropské občanské iniciativy připravili soubor aktiv a nápadů kampaně, je skutečně kritický. 12 měsíců trvá poměrně rychle, musíte udržovat různé publikum angažované, aktivní a motivované. V tomto období musí vidět různé věci, které od vás jako aktivisté evropské občanské iniciativy přicházejí. Proto je skutečně důležité mít plán kampaně. Plán kampaně se může v jednotlivých členských státech lišit, neboť lidé spotřebovávají činnost kampaně a materiály v různých členských státech odlišně. Využili jsme dnů akce. Například v den 11. března, který je osmým výročím zákazu testování kosmetických přípravků na zvířatech, jsme vytvořili různé činnosti; dne 24. dubna jsme uspořádali on-line protest, který je Světovým dnem laboratorních zvířat. V konečném důsledku je tedy důležité mít plán – zkoumat a organizovat své klíčové dny, ale také sledovat zprávy a snažit se zůstat relevantní pro zpravodajskou agendu, neboť je to něco, co lidé každý den spotřebovávají. Podívejte se, jak vaše kampaň evropské občanské iniciativy zapadá do této zpravodajské agendy, abyste ji mohli udržovat v živém životě, uchovat ji v paměti a uchovat ji v radarech lidí.

Podívejte se, jak budete vytvářet příběhy:

  • Můžete se zúčastnit nějakého průzkumu, například za účelem vytvoření příběhu,
  • můžete vytvořit nějaké případové studie k vytvoření příběhu,
  • můžete použít vyšetřování,
  • máte silné vizuální materiály k vytvoření příběhu?

Nikdo pro vás nebude dělat práci na evropské občanské iniciativě, a proto je skutečně důležité jít s tímto úplným souborem materiálů a skutečně komplexním plánem kampaně na 12 měsíců.

Potřebujete pochopit, jaký obsah nejlépe funguje s různými cílovými skupinami – je to video, grafika, nebo byste měli používat dlouhodobější přístup k vyprávění příběhů? Možná se jedná o kombinaci všech tří. Je však třeba neustále analyzovat, jaký obsah – ať už sociální média, fanouškovské e-maily, novinový příběh, televizní nebo rozhlasové zpravodajství nebo veřejné akce – získává nejvíce podpisů a představuje nejlepší využití vašeho času a peněz. Jakmile víte, co vám přináší největší návratnost, zaměřte se na to.

Vytvoření tabulky pro analýzu denních a průběžných součtů má pro nás zásadní význam. Když jsme věděli, kolik podpisů každý den obdržel každý den, nám to pomohlo upozornit na prudký nárůst podpory, který pak můžeme spojit s činností kampaně, abychom zjistili, co nejlépe funguje.

Podle nás se jednalo o placenou reklamu na sociálních médiích, která však také vyžaduje pravidelnou analýzu, aby se zajistilo, že se zaměřujete na správný obsah na správné publikum ve správné zemi, abyste získali co nejnižší náklady na podpis. Na konci kampaně jsme každý den monitorovali a upravovali naše cíle.

Vaše plány oslovit své hlavní publikum – osoby, které již vaši záležitost podporují – se budou lišit od těch, které používáte k oslovení nových lidí. Ve své kampani přijde bod, kde se dostanete do bodu nasycení se svým hlavním publikem a budete muset určit širší cíle, tj. ty, které obecně podporují vaše cíle, ale dosud se nezapojily do konkrétních nápadů nebo vaší organizace. Je možné, že budou potřebovat mírnější, obecnější zprávy než obsah, na který vaši stávající fanoušci reagují.

Využívat sítě a využívat další publikum prostřednictvím partnerských organizací. V posledních měsících jsme zkoumali, kontaktovali a mobilizovali rozsáhlou síť útulků pro zvířata a záchranářských organizací v celé Evropě, které byly životně důležité pro oslovení lidí, kteří jsou milujícími zvířaty, ale nutně nevěděli o problémech spojených s testováním na zvířatech v Evropě.

Další doporučení, které bych poskytl ohledně řízení úspěšné evropské občanské iniciativy, spočívá v mysli o EOI jako o něco podobném jako zajícku a tortozi. Hned na začátku můžete začít velkým spuštěním, skutečně vzrušujícím, podpisy vidíte skutečně rychle, protože je to něco nového, ale dostali jste 12 měsíců, takže nevyužívejte vše, co máte na začátku.

Ujistěte se, že máte dostatek času, abyste mohli pokračovat v chodu po dobu 12 měsíců, abyste získali jeden milion potvrzených podpisů.

Musíte se také ujistit, že nemáte paniku. Může se cítit, jako by se nikdy nechcete dotknout jednoho milionu bodů, ale v posledním týdnu naší kampaně jsme obdrželi více než 175,000 podpisů a v posledním měsíci jsme obdrželi více než 400,000 podpisů. Naléhavost, kterou se cítíte jako organizátor, pocítí i veřejnost. Blížící se lhůta, kterou posílí zejména odpočítávání klíčových milníků v závěrečných fázích, se zaměří na ty, kteří o evropské občanské iniciativě vědí, ale ještě se nepodepsali.

Pokud se cítíte přetíženou a nejste si jisti, co dělat, pokuste se využít stávajících odborných znalostí. Obraťte se na osoby, které se zapojily do podobných úspěšných evropských občanských iniciativ, a zeptejte se, zda se mohou podělit o své zkušenosti. Schopnost hovořit s lidmi, kteří prošli stejným procesem a překonat stejné výzvy, byla pro nás klíčová, abychom věděli, jaké taktiky pro ně fungovaly, a někdy byli ujištěni, že neděláme nic špatného. A konečně zdroje – ať už se jedná o lidi, nebo o finanční prostředky. Kampaně na této úrovni nejsou levné a musíte se předem ujistit, že máte zdroje, které vám pomohou dosáhnout úspěšné evropské občanské iniciativy. Je skvělá myšlenka, že sedm motivovaných jednotlivců, sedm osob, které potřebujete k registraci evropské občanské iniciativy z různých členských států, má pravomoc ovlivňovat právní předpisy – ale k tomu, abyste mohli úspěšně realizovat evropskou občanskou iniciativu, potřebujete zdroje, potřebujete partnery a spojence, potřebujete plán kampaně a potřebujete nápady, jak ji zachovat po celou dobu trvání roku.

 

Q: Jaké byly Vaše největší problémy?

Kerry Postlewhite: 

Je to velká věc zahájit evropskou občanskou iniciativu, ale možná kromě výzev, kterým čelí každý, kdo se účastní evropské občanské iniciativy, s kosmetikou „Save Cruelty Free Cosmetics“, kterou jsme zasáhli na výzvu pandemie COVID-19. 

Když jsme v srpnu 2021 zahájili evropskou občanskou iniciativu, řada členských států stále uplatňovala omezení v souvislosti s pandemií COVID-19 a skutečně jsme doufali, že jsme schopni osobně mobilizovat, je to něco, co jsou naše organizace skutečně dobré, stejně jako naši značkové partneři. Do naší evropské občanské iniciativy jsme zapojeni sdružení Shop, Lush a Dove, které jsou názvy domácností, o nichž jsem si jistý, že si budou všichni vědomi, a my jsme od nich měli úžasnou podporu. Mnoho našich původních plánů kampaně se týkalo prezenční kampaně a vzhledem k přetrvávajícím omezením v souvislosti s pandemií COVID-19 jsme nebyli schopni tak učinit, takže jsme se museli skutečně rychle přizpůsobit. Pokud nemůžeme vést prezenční kampaň, co můžeme místo toho udělat?

Od dalších organizátorů úspěšných evropských občanských iniciativ, zejména od evropské občanské iniciativy „ Konec doby klecové“, jsme věděli, že placená reklama na sociálních médiích je skutečně důležitým prvkem při spojování vašich podpisů evropské občanské iniciativy, a proto jsme investovali mnoho času a hodně přemýšlení do placených sociálních médií, placené digitální reklamy a poté se setkali s výzvou, že Facebook a Instagram a další platformy právě mění svá pravidla pro to, co říká politická reklama.

Můžete říci, že je to ironická – nejedná se o politickou reklamu, nástroj k mobilizaci občanů, který je pevně zakotven ve Smlouvách o Evropské unii, ale tvrdíte, že pro nás to byla skutečně skutečná výzva, k níž došlo v reálném čase. Facebook a Instagram a další platformy změnily svá pravidla tím, že jsme přešli od osobních kampaní k placeným online kampaním, a pokuste se tyto překážky překonat tak, jak to bylo možné, takže jsme opět museli velmi rychle myslet na naše nohy: osobní kampaň je omezena, placené digitální vysílání je omezeno, co můžeme místo toho udělat? Museli jsme tedy skutečně zajistit, aby naše organická digitální technologie, naše ekologická přítomnost v sociálních médiích pro nás fungovala.

Musela mít dosah a musela mít dopad. Příkladem, který uvádím, je virální video Svoboda zvířat (v českém jazyce) v Česku, které bylo jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout, a je to něco, co jsme i nadále velmi spoléhali a na co se i nadále hodně zamyslíme, jak můžeme zajistit, aby naše organická digitální nebo organická přítomnost v sociálních médiích byla skutečně silná. 

Třetí výzvou, kterou jsme jako organizátoři evropské občanské iniciativy měli, je tragédie, která se odehrává na Ukrajině po ruské invazi a vše, co každý den vidíme na našich zprávách. V naší koalici evropské občanské iniciativy máme organizace na ochranu zvířat, které přeorientovaly své zaměření, velmi pochopitelně a velmi správně, na skutečnou záchranu zvířat na hranicích s Ukrajinou, takže jejich zaměření se muselo přesunout od evropské občanské iniciativy k tomu, aby zvířata oživila a opustila Ukrajinu. Je rovněž velmi pochopitelné, že pozornost lidí je v tíživé situaci ukrajinského lidu a že je obtížné přemýšlet o tom, jak upravit četnost, tón a povahu vaší kampaně za evropskou občanskou iniciativu.

Celkově lze říci, že v souvislosti s pandemií COVID-19, se změnami pravidel pro platformy sociálních médií a bohužel s Ukrajinou je lekce pro organizátory evropské občanské iniciativy následující:

Ano, mít konkrétní plán s dostatečným předstihem, ale také být připraven, aby se cokoli mohlo stát a rychle se přizpůsobit, přizpůsobit se a zajistit, abyste neustále komunikovali mezi všemi lidmi, kteří se podílejí na vaší evropské občanské iniciativě, a umožnili vám tak učinit a rychle reagovat.

 

Q: Co byste na tomto místě doporučili potenciálním budoucím organizátorům?

Kerry Postlewhite:

Pokud přemýšlíte o realizaci evropské občanské iniciativy, myslíte si, že je obtížné, ale pamatujte si, že je pro občany v celé Evropské unii skutečně velkou příležitostí, jak dosáhnout změny, kterou chtějí vidět!

Více informací o iniciativě naleznete zde.

Připojit komentář

Chcete-li vkládat připomínky, musíte provést ověření identity nebo se zaregistrovat.

Komentáře

ann jenkins | 30/01/2023

V tomto zpravodaji uvádíte testování na zvířatech, a nikoli testování na zvířatech

Chcete-li vkládat připomínky, musíte provést ověření identity nebo se zaregistrovat.
Prohlášení o vyloučení odpovědnosti: Vyjádření uvedená na Fóru evropské občanské iniciativy odrážejí pouze názory jejich autorů a nelze je v žádném případě považovat za vyslovení postoje Evropské komise nebo Evropské unie.
Jste připraveni zaregistrovat vlastní iniciativu? Chcete některou z iniciativ podpořit? Potřebujete více informací o probíhajících nebo uzavřených iniciativách?