Přejít na hlavní obsah
Fórum evropské občanské iniciativy

Složky úspěchu: Uvažte strategicky, Zveřejněte své zprávy a vytrvale

Datum aktualizace: 18/06/2021

Evropská občanská iniciativa „Politika soudržnosti pro rovnost regionů a udržitelnost regionálních kultur“ získala více než 1,4 milionu podpisů a má velmi dobrou šanci stát se 7. úspěšnou evropskou občanskou iniciativou v historii tohoto stále relativně nového právního nástroje. Jako zástupce (náhradní) zástupce organizujícího výboru občanů v rámci této evropské občanské iniciativy doufám, že se v tomto článku podělím o některé z mých názorů na předpoklady pro uspořádání úspěšné evropské občanské iniciativy.

nation

Strategické myšlení: Zásadní význam má strategické myšlení. Musíte být dobře organizováni, zamyslet se před námi a vypracovat pohotovostní plány pro různé výsledky. Pokud to situace vyžaduje, musíte vybudovat síť fanoušků, získat finanční prostředky a být schopni přepracovat a přemýšlet z rámečku.  Zkontrolujte své potenciální fanoušky předem (v dostatečném předstihu před zahájením jednoletého období sběru podpisů) a vytvořte víceúrovňovou strategii pro jejich oslovení. Určete své cílové země/komunity a zaměříte se na ně. Zároveň se vyhýbejte využívání jakýchkoli zdrojů v oblastech, kde pro vás neexistuje „trh“.

Naše kampaň měla tři základní pilíře (z nichž první dva jsou geograficky dobře definovány):

Maďarské komunity Karpatské oblasti, jakož i maďarské komunity diaspory: Každá úspěšná evropská občanská iniciativa potřebuje „základní tábor“, odkud přijde převážná většina podpisů. V našem případě vychází myšlenka evropské občanské iniciativy z Národní rady ve Szekleru, která se nachází ve Szeklerlandu (Transylvania/Rumunsko). Bylo zřejmé, že naším základním táborem budou maďarské komunity žijící v Rumunsku, na Slovensku, v menší míře ty, které žijí v Chorvatsku a Slovinsku, jakož i občané Maďarska; a konečně maďarská diaspora žijící v západoevropských zemích.

Obyvatelé vnitrostátních regionů v celé EU: Pojem „národní region“ je nový, který vypracovali organizátoři. Jedním z úspěchů, kterých se nám podařilo dosáhnout, bylo vložit toto nové funkční období do práva Společenství v důsledku šestiletého právního boje, který jsme museli projít před Soudním dvorem EU, aby byla evropská občanská iniciativa zaregistrována Evropskou komisí. Tento pojem se vztahuje na regiony, které mají odlišné národní, etnické, kulturní nebo jazykové charakteristiky od okolních regionů, např. Jižní Tyrolsko, Katalánsko, Baskicko, Szeklerland, Bretagne, Flandry atd. Je naším cílem již od samého počátku bylo vybudovat hnutí zaměřené na zájmy a společné cíle národních regionů, které by mělo společně s našimi spojenci a partnery ovlivňovat veřejné debaty, zvyšovat jejich informovanost a lobbovat za ně. Tato neformální síť fanoušků, kterou budujeme od roku 2013, kdy jsme evropskou občanskou iniciativu předložili k registraci, zahrnuje nevládní organizace, politické strany, obce a zastřešující organizace. Je důležité mít na paměti, že právní nástroj evropské občanské iniciativy se dosud neosvědčil jako účinný nástroj při zařazování některých otázek do legislativního programu rozhodovacích orgánů EU. Ukázalo se však, že se jedná o účinný prostředek ke zvyšování povědomí o některých otázkách, kterým se v EU dostává jen malé nebo žádné pozornosti.

Ti jednotlivci, kteří nejsou přímo dotčeni (tj. nežijí v národním regionu), ale soucitují s našimi záležitostmi na základě svých názorů na svět: V průběhu kampaně jsme chtěli úředníkům a organizacím napříč politickým spektrem vysvětlit, proč podpora této evropské občanské iniciativy představuje jejich zájem (včetně konzervativců, zeleně, sociálních demokratů, liberálů atd.). Zkuste vždy hledat vlastní zájem! Solidarita může být účinná, ale je pravděpodobnější, že lidé budou podporovat příčinu, která může mít pozitivní dopad na jejich životy nebo životy komunit, s nimiž se ztotožňují.

cover

Členy Vašeho výboru občanů (skupiny organizátorů) vyberte uvážlivě. Je třeba mít na paměti, že každý člen výboru občanů by měl být v ideálním případě prvním zastáncem evropské občanské iniciativy ve svých zemích.

Sdělení šitá na míru prostřednictvím kanálů sociálních médií: Zásadní význam má schopnost vyprávění příběhů a schopnost mezilidských kontaktů. Musíte být schopni vysvětlit své argumenty lidem s nejrozmanitějším sociálním, kulturním, politickým a historickým zázemím, a proto potřebujete autentická a individuálně uzpůsobená sdělení, která odpovídají konkrétní „cílové“ komunitě, a musíte být schopni zprostředkovávat tato sdělení v jazyce této komunity. Využít sociálních médií k maximálnímu dopadu při oslovování svých cílových skupin. Z 1,4 milionu prohlášení o podpoře, které jsme obdrželi, bylo 1 167 571 shromážděno online pomocí nástrojů sociálních médií. Naše zkušenost spočívala v tom, že pokud můžete se svými mezinárodními partnery vypracovat správné poselství a mít lokálně respektované a autentické lidi (politiky, celebrity, influencery atd.), abyste s těmito sděleními vyprávěli svým vlastním sledovatelům, pak mohou velké sociální sítě dělat zázraky s počtem podpisů. Například poprvé, když širší katalánská veřejnost obdržela informace o naší evropské občanské iniciativě, se jednalo o rozhovor, který s mnou vyvolal jeden z nejpopulárnějších zpravodajských portálů VilaWeb. Tento článek byl poté šířen prostřednictvím sociálních médií VilaWeb, což zdvojnásobilo počet podpisů, které jsme měli ze Španělska až do té doby. Do 48 hodin jsme shromáždili více než 2 500 podpisů.

Perzistence: Zažíváte mnoho vzestupů a poklesů. Můžete se setkat s protivníky, kteří nemají zájem o váš úspěch, a k překonání těchto jevů musíte mít určitou míru odhodlání. Podpisy se navíc nenacházejí rovnoměrně. Jsou měsíce, kdy je prakticky nemožné mobilizovat lidi k jakékoli sbírce podpisů, zejména srpen a prosinec. Kromě toho jsou nejzásadnějšími dny kampaně poslední dny kampaně. Vzhledem k nepříznivým dopadům pandemie COVID-19 na evropské občanské iniciativy jsme provedli tři po sobě jdoucí prodloužení našeho období sběru podpisů. To znamenalo, že jsme měli 4 vlny kampaní, z nichž čtyři předcházely termínu kampaně, přičemž každá z nich přispěla k překročení jak kvantitativních (alespoň jeden milion podpisů), tak geografických překážek (překračujících minimální vnitrostátní práh v nejméně sedmi členských státech EU). Například v poslední den první vlny 7. května 2020 jsme na internetu shromáždili přes 170 000 podpisů z Maďarska.

reg

Prostřednictvím tohoto stručného a nevyčerpávajícího přehledu jsem chtěl poskytnout informace o praktickém fungování celounijní kampaně na shromažďování podpisů a doufám, že budoucí organizátoři evropské občanské iniciativy budou informováni o některých klíčových faktorech, které musí zvážit, pokud chtějí uspořádat úspěšnou evropskou občanskou iniciativu. Bylo by možné přidat mnohem více aspektů, které jsou pro každou kampaň evropské občanské iniciativy klíčové. Tímto příspěvkem na blogu se doufá, že podnítí další diskusi na toto téma.

 

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti: Vyjádření uvedená na Fóru evropské občanské iniciativy odrážejí pouze názory jejich autorů a nelze je v žádném případě považovat za vyslovení postoje Evropské komise nebo Evropské unie.

attila

Přispěvatelé

Attila Dabis

Dr. Attila Dabisová je politologka a veřejný činitel se sídlem v Budapešti v Maďarsku. Od roku 2012 působí jako komisař pro zahraniční věci Szeklerské národní rady. Od roku 2016 je mezinárodním koordinátorem Institutu pro ochranu práv menšin. Od roku 2019 je spoluzakladatelem a šéfredaktorem vědeckého časopisu Kisebbségvédelem/Minority Protection. K tomuto fóru přispěl jako zástupce (náhradní) zástupce evropské občanské iniciativy nazvané „Politika soudržnosti pro rovnost regionů a udržitelnost regionálních kultur“.

Categories
Sběr podpisů

Připojit komentář

Chcete-li vkládat připomínky, musíte provést ověření identity nebo se zaregistrovat.
Prohlášení o vyloučení odpovědnosti: Vyjádření uvedená na Fóru evropské občanské iniciativy odrážejí pouze názory jejich autorů a nelze je v žádném případě považovat za vyslovení postoje Evropské komise nebo Evropské unie.
Jste připraveni zaregistrovat vlastní iniciativu? Chcete některou z iniciativ podpořit? Potřebujete více informací o probíhajících nebo uzavřených iniciativách?