Přejít na hlavní obsah
Fórum evropské občanské iniciativy

Gregory Engels, „Freedom to Share“: Pokud uspějeme, musíme být bráni vážně!

Datum aktualizace: 29/09/2021

Gregory Engels je organizátorem evropské občanské iniciativy „Svoboda sdílet“, která bojuje za změny pravidel v oblasti autorského práva, aby bylo umožněno bezplatné sdílení materiálů chráněných autorským právem a zároveň aby autoři byli spravedlivě odměňováni. 

gree

Gregory Engels: Přišla jsme s myšlenkou evropské občanské iniciativy, protože se domníváme, že je zásadní, aby stávající pravidla v oblasti autorského práva bránila tomu, aby lidé využívali kulturu a způsob, jakým lidé internet využívají. V podstatě se domníváme, že pravidla v oblasti autorského práva jsou nesprávná a stará a pocházejí ze starých staletí. Cítili jsme, že jediným způsobem, jak zajistit, aby se pravidla v oblasti autorského práva řídila realitou občanů, by bylo sdílení obsahu na internetu prostřednictvím evropské občanské iniciativy. To by bylo jediný způsob, jak změnit pravidla autorského práva z nejvyšší úrovně, z evropské úrovně, protože se nejedná o vnitrostátní rozhodnutí. Pravidla v oblasti autorského práva jsou sepsána na nadnárodní úrovni, nejedná se o vnitrostátní záležitost. Každá země má malé rozdíly, ale celý rámec pravidel je stanoven na evropské úrovni.

„Domníváme se, že současná pravidla jsou nesprávná. Ve skutečnosti autory nechrání, nechrání spotřebitele, zvýhodňují pouze malou skupinu korporací autorských práv, což není správné“.

V roce 2019 jsme zaznamenali vlnu protestů v celé Evropě, kdy lidé protestovali proti nové evropské směrnici o autorském právu, a zejména proti článku 13, který by platformy nutil k instalaci filtrů ke sledování veškerého materiálu chráněného autorským právem, který je na ně nahráván. Viděli jsme, že ačkoli protesty byly velmi četné, politici se rozhodli je ignorovat, takže jsme se domnívali, že pokud bychom učinili další petici nebo jiné protestní akce, které by zůstaly neslyšeny.

„Vyhledali jsme nástroje, které máme k dispozici, abychom se zabývali právními předpisy v oblasti autorského práva a přímo se obrátili na Evropskou komisi, a jsme si vědomi, že evropská občanská iniciativa je pro to správným nástrojem.“

Prostřednictvím evropské občanské iniciativy se obracíme přímo na Komisi a v případě úspěchu musíme být bráni vážně.

OTÁZKA Č.: Do jaké míry bylo obtížné iniciativu zaregistrovat?

Gregory Engels: Proces registrace evropské občanské iniciativy je dlouhý, ale pro nás, abychom tento tým nalezli, hlavní tým sedmi lidí ze sedmi různých zemí byl nejsnazším dílem, my jsme to dělali v den.

Pro skutečnou registraci oficiálního textu a jeho předložení Evropské komisi to bylo složitější. Zavedení IT bylo poměrně komplikovaný úkol, i když jsme se domnívali, že jsme věděli, co děláme. Rozhodli jsme se vytvořit vlastní platformu pro sběr podpisů, a proto jsme potřebovali její audit, což nás trvalo poměrně dlouho.

Pokud bychom tak měli znovu učinit, učinili bychom to jinak:

„zahájili bychom spíše budování podpůrné sítě a více organizací, než začneme.“

V přípravné fázi již můžete mít něco jako 30–50 organizací z celé Evropy, které by vás podpořily již od samého počátku. Naši evropskou občanskou iniciativu řídí nejen jednotlivci, ale také sdružení a organizace z celé Evropy. Naučili jsme se, že by bylo dobré mít tuto podpůrnou síť organizací před skutečným zahájením iniciativy, takže by bylo dobré, aby tato podpůrná síť měla hned od počátku. Začali jsme ji budovat poměrně pozdě a v podstatě jsme přišli o čas. Bylo by mnohem účinnější, kdybychom měli tuto podpůrnou síť organizací a jednotlivců před registrací evropské občanské iniciativy.

OTÁZKA Č.: Co podle vás nejlépe funguje při vedení kampaně za vaši iniciativu?

Gregory Engels: Měli jsme velké plány na loňskou kampaň – navštívit hudební festivaly a hovořit s lidmi, kteří čekají, a informovat je o evropské občanské iniciativě a o tom, proč je důležité změnit pravidla v oblasti autorského práva, podporovat umělce a podporovat kulturu a shromažďovat podpisy od lidí během čekání, protože mají čas, a jsou zde pro kulturu. To byl skvělý plán, který kvůli pandemii COVID-19 nefungoval... Náš přístup jsme radikálně změnili, a proto

„to, co jsme našli nejlépe, je v současné době zapojením více organizací“

a požádat je, aby šířili slovo, informovali své jednotlivé členy o evropské občanské iniciativě, pozvali lidi z našeho týmu, aby hovořili na svých akcích, abychom mohli toto slovo šířit. K tomu potřebujeme velký počet podpůrných organizací a jsme závislí spíše na existenci těchto partnerů než na individuálních dobrovolnících. Nepotřebujeme jednotliví dobrovolníci, kteří by shromažďovali podpisy, což je mnoho teď.

OTÁZKA Č.: Jak motivujete své partnery?

Gregory Engels: Používáme platformu s otevřeným zdrojovým kódem pro sběr podpisů, kterou lze souběžně nainstalovat na více internetových stránkách. V zásadě dáváme každému jednotlivému partnerovi svůj vlastní rukojmí, aby mohli shromažďovat podpisy ve svém vlastním internetovém prostoru, a vypadá to, že systém sběru podpisů je na jejich internetových stránkách původní, aby mohli také získat větší dav a zvýšit počet diváků, s nimiž mohou hovořit. Díky tomu, že shromažďují podpisy pro své vlastní informační bulletiny, shromažďují také podpisy pro evropské občanské iniciativy; a to je situace výhodná pro partnery i pro nás.

f

 

OTÁZKA Č.: Jaké je vaše poradenství ostatním organizátorům iniciativy ohledně sběru podpisů?

Gregory Engels: Mým doporučením organizátorům jiných evropských občanských iniciativ je získat podpůrnou síť organizací v zemích, na které se zaměřujete, ale i v jiných zemích, aby se mohli zapojit osoby, které by pro vás shromažďovaly podpisy. To je v zásadě doporučení, protože nemůžete dělat vše, co děláte sami, pouze sedm lidí – organizátorů – a je třeba poměrně mnoho práce na shromáždění jednoho milionu podpisů v celé Evropě.

OTÁZKA Č.: Jaké byly Vaše zkušenosti s Fórem evropské občanské iniciativy a které prvky byly pro vás nejužitečnější?

Gregory Engels: Fórum evropské občanské iniciativy je místem, kde se můžete obrátit s případnými dotazy. Osobně jsem přečetl mnoho dalších otázek a odpovědí na ně a překvapivě mě překvapilo, že vše je skutečně přeloženo do 22 úředních evropských jazyků!

K dispozici jsou videa a záznamy z minulých událostí, na nichž lidé diskutovali o různých prvcích. Hodně těchto videí jsem prohlédla, a i když jsem se svým materiálem aktivně nepřispívala, domnívám se, že toto fórum je velmi užitečné. Existuje velké množství informací a je to velmi cenné, protože se přímo zaměřuje na organizaci evropské občanské iniciativy.

Poslední doporučení, které bych mohl poskytnout: oslovte jiné osoby, které v této době evropskou občanskou iniciativu realizují nebo ji již v minulosti realizovaly, protože se můžete skutečně vzájemně podporovat. Z této zkušenosti můžete také těžit a učit se a také se obávat! Všichni jsme ve stejné lodi!

Podívejte se na „organizátory iniciativy Meet-And-Greet“ s Gregory Engelsem

Přispěvatelé

Gregory Engels

Gregory Engels je organizátorem evropské občanské iniciativy „Svoboda sdílet“, která bojuje za změny pravidel v oblasti autorského práva, aby bylo umožněno bezplatné sdílení materiálů chráněných autorským právem a zároveň aby autoři byli spravedlivě odměňováni. 

Připojit komentář

Chcete-li vkládat připomínky, musíte provést ověření identity nebo se zaregistrovat.

Komentáře

James Kay | 21/02/2023

Souhlasím s Vámi.

Chcete-li vkládat připomínky, musíte provést ověření identity nebo se zaregistrovat.
Prohlášení o vyloučení odpovědnosti: Vyjádření uvedená na Fóru evropské občanské iniciativy odrážejí pouze názory jejich autorů a nelze je v žádném případě považovat za vyslovení postoje Evropské komise nebo Evropské unie.
Jste připraveni zaregistrovat vlastní iniciativu? Chcete některou z iniciativ podpořit? Potřebujete více informací o probíhajících nebo uzavřených iniciativách?