Mur għall-kontenut ewlieni
Forum tal-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej

Ħwejjeġ Tajbin, Pagi Ġusti: Nitolbu pagi li jiggarantixxu l-għajxien għan-nies li jagħmlu l-ħwejjeġ tagħna

Aġġornata fi: 17/01/2023

Intemmu l-pagi tal-Faqar fl-industrija tal-moda!

Il-moda hija waħda mill-aktar industriji inugwali fuq il-pjaneta. Xi wħud mill-aktar nies sinjuri fid-dinja ammettew ix-xorti tal-biljunarju tagħhom fil-bejgħ bl-imnut tal-moda, b’mod rapidu li jxaqleb lejn il-lussu. Madankollu, miljuni ta’ nies li jagħmlu dawk il-ħwejjeġ — prinċipalment nisa żgħażagħ ta’ kulur — tant jaqilgħu ftit li ma jistgħux jissodisfaw il-ħtiġijiet bażiċi tagħhom. L-inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej tagħna trid ittemm dan.

Il-ħaddiema tal-ħwejjeġ madwar id-dinja jaqbżu l-ikliet, jgħixu fi djar iffullati żżejjed, u ma jkollhomx kura medika meta jkunu morda. Huma foqra fiż-żmien kif ukoll fqar fil-flus. Is-sigħat tax-xogħol li jaqilgħu ħafna, xi drabi aktar minn 80 siegħa fil-ġimgħa, huma meħtieġa biss biex ilaħħqu mal-ħajja.

Il-pagi tal-faqar fl-industrija tal-moda mhumiex inevitabbli — l-industrija ddur fuq EUR 1.6 triljun fis-sena. Minflok, il-pagi tal-faqar fil-moda huma riżultat ta’ rigħi u sfruttament enormi. Skont dokument ippubblikat minn Oxfam, f’erbat ijiem biss, uffiċjal kap eżekuttiv tal-moda jaqla’ dak li ħaddiema tal-ħwejjeġ fil-Bangladexx se taqla’ tul ħajjitha kollha.

Pagi minimi vs. pagi li jiggarantixxu l-għajxien

Miljuni ta’ nies globalment jagħmlu l-ħwejjeġ tagħna. Il-maġġoranza l-kbira jaqilgħu ftit li xejn li jinqabdu fil-faqar. Fi sforz biex jattiraw u jżommu l-ordnijiet tal-moda, ħafna pajjiżi li jipproduċu l-ħwejjeġ isibuha bi tqila li jgħollu r-rati tal-paga minima — anke meta r-rati tal-paga minima jkunu r-rati tal-pagi tal-faqar.

Barra minn hekk, minħabba t-tariffi tar-reklutaġġ, is-sahra mhux imħallsa, is-serq tal-pagi u ksur ieħor tad-drittijiet tax-xogħol, ħafna ħaddiema jispiċċaw jaqilgħu inqas mill-minimu legali. Dan huwa partikolarment minnu għall-ħaddiema vulnerabbli u moħbija fil-ktajjen tal-provvista tal-moda, bħall-ħaddiema tad-dar. F’xi pajjiżi tal-produzzjoni, lanqas biss jeżistu pagi minimi statutorji.

Huwa għalhekk li neħtieġu leġiżlazzjoni dwar il-pagi li jiggarantixxu l-għajxien li tiddependi fuq parametri referenzjarji kredibbli għal paga ġusta li tiftaħ standard tal-għajxien deċenti. Għall-kuntrarju ta’ paga minima, paga li tiggarantixxi l-għajxien hija paga li tippermetti lill-ħaddiema jipprovdu għalihom infushom u għall-ħtiġijiet bażiċi tad-dipendenti tagħhom — inklużi l-ikel, l-akkomodazzjoni, l-edukazzjoni u l-kura tas-saħħa kif ukoll xi introjtu diskrezzjonali għal avvenimenti mhux mistennija. Paga li tiggarantixxi l-għajxien tinqala’ f’xogħol standard ta’ mhux aktar minn 48 siegħa u tinqala’ qabel bonuses, allowances jew sahra, u wara t-taxxi.

Iċ-ċittadini wara l-Ħwejjeġ Tajbin, l-Inizjattiva għal Pagi Ġusti jitolbu bidla fis-sistema. Dan il-grupp huwa magħmul minn ċittadini minn madwar l-UE kollha bi sfondi li jkopru s-soċjetà ċivili, in-negozju, l-akkademja jew il-gvern. B’mod kruċjali, huma kollha magħqudin fil-viżjoni tagħhom għall-ġustizzja tal-ħaddiema tal-ħwejjeġ u paga ġusta fil-ktajjen tal-provvista tal-moda.

Il-faqar fil-moda mhuwiex ġdid. Hija inġustizzja li ilha persistenti — u sejra għall-agħar — għal għexieren ta’ snin. Sakemm il-ktajjen tal-provvista tal-moda jibqgħu mhux regolati, l-abbużi tad-drittijiet tax-xogħol għall-persuni li jagħmlu l-ħwejjeġ tagħna se jippersistu. Huwa inaċċettabbli li l-UE, li skont id-data uffiċjali hija l-akbar importatur tal-ħwejjeġ fid-dinja, mhijiex qed tieħu azzjoni sinifikanti biex tbiddel l-affarijiet.

Huwa għalhekk li l-koalizzjoni tal-Ħwejjeġ Tajbin, il-Koalizzjoni tal-Pagi Ġusti ngħaqdet biex tifforma inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej biex tistieden lill-Kummissjoni tal-UE tintroduċi leġiżlazzjoni dwar il-pagi li jiggarantixxu l-għajxien fis-settur tal-ħwejjeġ, tat-tessuti u taż-żraben. Qed nagħmlu kampanja biex nimmobilizzaw 1 miljun firma sa Lulju 2023 miċ-ċittadini tal-UE biex nistinkaw għal leġiżlazzjoni li tirrikjedi li l-kumpaniji jwettqu diliġenza dovuta tal-paga li tiggarantixxi l-għajxien fil-ktajjen tal-provvista tagħhom. S’issa, ġbarna aktar minn 100,000 firma. Dan huwa bidu tajjeb, iżda għad fadal ħafna xi jsir.

Bħala kotmexxija tal-kampanja tal-firma tal-Ħwejjeġ Tajbin, Fair Pay, jien personalment grat lejn il-komunità tal-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej talli kont tant ġeneruż b’pariri u għarfien. Abbażi tal-konverżazzjonijiet li kellna ma’ kampanji oħra tal-ECI, tal-imgħoddi u tal-preżent, qasam wieħed ta’ fokus għalina huwa l-posta ddedikata peress li smajna kemm dawn huma kritiċi biex jintlaħaq il-limitu ta’ 1 miljun +. Bħala l-akbar moviment ta’ attiviżmu tal-moda fid-dinja, ir-Rivoluzzjoni ta’ Fashion kienet fortunata li diġà għandha pjattaforma u komunità impenjata biex tgħinna. Madankollu, peress li l-akbar komunità tagħna hija bbażata fir-Renju Unit, u għalhekk ma tistax tiffirma, posta ddedikata liċ-ċittadini tal-UE hija verament importanti fil-mobilizzazzjoni tal-firem li neħtieġu.

Pagi li jiggarantixxu l-għajxien bħala dritt abilitanti

Il-proposta leġiżlattiva tagħna, jekk tgħaddi, se tippermetti lil miljuni ta’ ħaddiema tal-ħwejjeġ joħorġu lilhom infushom, lill-familji tagħhom u anke lil komunitajiet sħaħ mill-faqar. It-taffija tal-faqar hija trasformattiva fiha nnifisha. Iżda huwa ta’ ispirazzjoni inkredibbli li jitqiesu l-impatti pożittivi usa’ li l-pagi li jiggarantixxu l-għajxien se jkollhom fuq in-nies li jagħmlu l-ħwejjeġ tagħna. Il-pagi li jiggarantixxu l-għajxien itaffu l-faqar fil-ħin li miljuni ta’ ħaddiema tal-ħwejjeġ jiffaċċjaw bħalissa, li jfisser li m’għadhomx imġiegħla jaħdmu sigħat twal ħafna biex ilaħħqu mal-ħajja. Il-faqar huwa kawża ewlenija tat-tħaddim tat-tfal u tal-vjolenza abbażi tal-ġeneru, u għalhekk il-pagi li jiggarantixxu l-għajxien se jagħtu s-setgħa lin-nisa biex jgħixu ħajja sikura u sigura, u se jżidu l-probabbiltà li t-tfal jispiċċaw l-iskola.

Barra minn hekk, nafu li l-ħlas lill-persuni li jagħmlu l-pagi tagħna li jiggarantixxu l-għajxien huwa wieħed mill-aktar modi effettivi biex titnaqqas ir-ritmu tal-industrija tal-moda u titnaqqas il-produzzjoni żejda u l-ħela eċċessiva li l-industrija tal-moda tiġġenera bħalissa. Il-ġustizzja tal-ħaddiema hija l-ġustizzja klimatika.

Ħu azzjoni issa!

Jekk int ċittadin tal-UE, jekk jogħġbok mur fuq goodclothesfairpay.eu u ffirma ismek. Jekk m’intix ċittadin tal-UE, jekk jogħġbok għinna nxerrdu l-kelma billi taqsam il-kampanja fuq il-midja soċjali u ma’ ħbiebek u familtek tal-UE.

 

Żur is-sit web tal-inizjattiva hawnhekk: www.goodclothesfairpay.eu

Żur il-paġna uffiċjali tal-inizjattiva hawnhekk: https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2022/000004_en

 

Author of Blog Post - Ciara Barry

Kontributuri

Ciara Barry

Ciara Barry huwa l-Maniġer tal-Politika u l-Kampanji fir-Rivoluzzjoni tal-Fashion, l-akbar moviment ta’ attiviżmu tal-moda fid-dinja. Hija qed tmexxi b’mod konġunt il-kampanja ta’ ffirmar għal Ħwejjeġ Tajbin, Pagi Ġusti, u hija wkoll awtur u riċerkatur ewlieni għall-Global Fashion Transparency Index annwali. Hija tassew passiva dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi u t-tisħiħ tal-pożizzjoni tan-nisa fil-ktajjen tal-provvista tal-moda, li huma impjegatur ewlieni tan-nisa globalment.

Ħalli kummment

Biex tkun tista’ żżid il-kummenti, għandek bżonn tawtentika jew tirreġistra.
Dikjarazzjoni ta’ ċaħda ta’ responsabbiltà: L-opinjonijiet espressi dwar il-Forum tal-ECI jirriflettu biss il-fehma tal-awturi tagħhom u bl-ebda mod ma jistgħu jitqiesu li jirriflettu l-pożizzjoni tal-Kummissjoni Ewropea jew tal-Unjoni Ewropea.
Lest biex tirreġistra l-inizjattiva tiegħek? Trid tappoġġja inizjattiva? Għandek bżonn tkun taf aktar dwar inizjattivi attwali jew passati?