Gå direkt till innehållet
Europeiska medborgatinitiativet – Forum

Få hjälp med ditt europeiska medborgarinitiativ Idea: Dra nytta av kostnadsfri rådgivning i rättsliga frågor, kampanjer och finansiering från toppexperter på fältet

Uppdaterades den: 31/03/2020

Få hjälp med ditt europeiska medborgarinitiativ Idea: Dra nytta av kostnadsfri rådgivning i rättsliga frågor, kampanjer och finansiering från toppexperter på fältet

 

seek advice

 

När förordningen om det europeiska medborgarinitiativet trädde i kraft 2012 kan både skeptiker och anhängare ha misstolkat om datumet, april 1, hade valts ut slumpmässigt.

Många miljoner stödförklaringar och åtta år senare är det uppenbart att denna möjlighet för medborgarna att direkt påverka EU:s politik inte är ett spel i april. 96 ansökningar om registrering av initiativ har lämnats in, 72 har registrerats och fem initiativ har framgångsrikt samlat in över en miljon underskrifter vardera.

För att stödja nuvarande och potentiella organisatörer ger forumet skräddarsydd och oberoende rådgivning på områden som rättsliga frågor, kampanjer, insamling av pengar och andra relevanta frågor.

I denna artikel beskriver två av experterna i sektionen för rådgivning i Seek i forumet vilken typ av stödorganisatörer som kan räknas.

Juridisk rådgivning:

Kommissionen kan bara registrera ett initiativ om den befinner sig på ett område där den har befogenhet att föreslå lagstiftning. Du kanske har en idé eller överväger ett initiativ för att ändra EU-lagstiftningen som du vill anordna, men du kanske inte vet vilken rättslig grund det skulle vara. Du kanske också vet att det redan finns viss lagstiftning på det område som är av intresse för dig och som du skulle vilja se en ändring av.

Det är här vi – Europeiska medborgarinsatstjänstens team av juridiska rådgivare – kommer till för att hjälpa organisatörerna av det europeiska medborgarinitiativet. Vi kan undersöka om det du föreslår är något som kommissionen faktiskt har befogenhet att göra. Vi kommer att meddela dig om det finns en rättslig grund för ditt initiativ eller vi kan också ge dig råd om hur du kan anpassa initiativets lydelse så att det får större chanser att bli framgångsrikt när det gäller att registreras hos kommissionen. När du har skickat in din fråga kommer vi också att undersöka om det redan finns ett initiativ i samma ämne och om det finns befintlig EU-lagstiftning på detta område. På så sätt sparar du mycket tid. 

Våra råd är oberoende av Europeiska kommissionen. Det är individanpassat och anpassat till dina behov. Den mer konkreta informationen om de avsikter som din fråga innehåller kommer att vara våra mer specifika råd. 

Dina ansökningar behandlas konfidentiellt. De kommer inte att skickas ut någonstans eller visas upp för någon. Det är enbart mellan dig och de juridiska rådgivarna.

Våra råd ges på alla europeiska språk. Du kan ställa dina frågor och få ditt svar på ditt språk.  Vi kan ge dessa råd inom fem arbetsdagar om din fråga är på engelska, men vi kan behöva upp till åtta arbetsdagar om du ställer din fråga på ett annat språk.

Kampanjarbete

När du har fått svar på dina rättsliga frågor måste du utarbeta en omfattande kampanjstrategi, och vi är här som hjälp. De viktigaste och vanligaste typerna av råd är hur vi söker efter allianspartner och hur man skapar en effektiv kommunikationsstrategi, men våra råd är anpassade till dina behov och kan omfatta alla andra aspekter av din kampanj.

På grundval av den information som du lämnar i din begäran om hjälp kommer vi att bedöma var ditt initiativ för närvarande befinner sig, där det finns utrymme för förbättringar, och vi kommer att informera dig om några viktiga punkter för att skapa en solid grund för din kampanj, bygga upp era nätverk, era volontärplatser och era mänskliga och ekonomiska resurser. Vi kommer också att ge råd om utvecklingen av din kommunikationsstrategi för att hjälpa dig att identifiera målgrupper, potentiella supportrar, sannolika utmaningar, motståndare och risker. Beroende på initiativets ämne kan vi också föreslå potentiella möjligheter till utåtriktad verksamhet på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Vid behov kan du också ge särskild rådgivning om din digitala uppsökande verksamhet. Vi kan till exempel ge dig tips om hur du kan förbättra din närvaro på nätet, kampanjens webbplats eller dina insatser på sociala medier.

Insamling av medel

Ingen kampanjplan är fullständig utan en plan för insamling av medel. Det är varken lätt eller billigt att inleda en EU-omfattande kampanj för att samla in minst 1 miljoner underskrifter. Ett europeiskt medborgarinitiativ kan lanseras med en skakande budget, men resurserna måste användas på bästa möjliga sätt för att planera en budget, identifiera potentiella finansieringskällor och dela den ekonomiska bördan med allianspartner. 

Vi ger råd om hur man på bästa sätt kan utnyttja supportrar och partner, inklusive mänskliga resurser som bidrar till initiativets mål, och hur man hittar små och stora givare, såsom stiftelser, enskilda personer, partnerorganisationer eller gräsrotsfinansiärer. Själva insamlingen av medel omfattar en stark kampanj- och kommunikationsstrategi, och varje initiativs unika karaktär beaktas när du skapar dina skräddarsydda råd.

Vi utformar inte din kampanj för dig, men vi erbjuder dig expertråd, idéer och vägledning med hjälp av våra års erfarenhet av det europeiska medborgarinitiativet. Vi rekommenderar varmt att du får råd innan du lanserar initiativet så att du kan förbereda dig så tidigt som möjligt under din resa med det europeiska medborgarinitiativet. Så tveka inte, kontakta nu!

anna
Daniela

Postare

Anna Nicolaou

Anna Nicolaou är advokat specialiserad på EU-medborgarnas rättigheter. Hon har mer än 10 års erfarenhet av att ge personlig rådgivning direkt till medborgare och små och medelstora företag om deras rättigheter i EU. 

Daniela vAnic är europeisk programledare vid Democracy International, en icke-statlig organisation som främjar ett starkare medborgardeltagande i det politiska beslutsfattandet, med erfarenhet av det europeiska medborgarinitiativet sedan verktyget infördes. Daniela har fyra års erfarenhet av att bygga upp kampanjer och nätverk, och under de senaste tre åren har hon ansvarat för organisationens europeiska kampanjer. Daniela har arbetat intensivt med det europeiska medborgarinitiativet, från att erbjuda kampanjer och samla in råd till organisatörerna, till att förespråka ett starkare genomförande av förordningen om verktyget, till att göra verktyget mer välkänt för medborgarna.

Kommentera

För att kunna kommentera måste du logga in eller registrera dig.

Kommentarer

Felipe Borges | 29/03/2023

Fantastisk artikel!

För att kunna kommentera måste du logga in eller registrera dig.
Ansvarsfriskrivning: De åsikter som uttrycks i forumet för medborgarinitiativet utgör bara författarens synpunkter och kan inte på något sätt anses spegla Europeiska kommissionens eller EU:s ståndpunkt.
Redo att registrera ditt initiativ? Vill du stödja ett initiativ? Vill du veta mer om pågående eller tidigare initiativ?