Prejsť na hlavný obsah
Fórum európskej iniciatívy občanov

Pomoc s Vašou európskou iniciatívou občanov Idea: Využívať bezplatné poradenstvo o právnych otázkach, kampaniach a získavaní finančných prostriedkov od najvyšších expertov v tejto oblasti

Dátum aktualizácie: 31/03/2020

Pomoc s Vašou európskou iniciatívou občanov Idea: Využívať bezplatné poradenstvo o právnych otázkach, kampaniach a získavaní finančných prostriedkov od najvyšších expertov v tejto oblasti

 

seek advice

 

Keď v roku 2012 nadobudlo účinnosť nariadenie o európskej iniciatíve občanov, tak skeptici, ako aj fanúšikovia mohli utlmiť, či bol dátum, t. j. 1. apríl, vybraný náhodne.

Mnoho miliónov vyhlásení o podpore a osem rokov neskôr je zrejmé, že táto príležitosť občanov mať priamy vplyv na politiky EÚ nie je hra skupiny Fool v apríli. Bolo predložených deväťdesiatšesť žiadostí o registráciu iniciatív, sedemdesiatdva žiadostí o registráciu a päť iniciatív úspešne zozbieralo viac ako jeden milión podpisov.

Na podporu súčasných a potenciálnych organizátorov poskytuje fórum európskej iniciatívy občanov individualizované a nezávislé poradenstvo v oblastiach, ako sú právne otázky, kampane, získavanie finančných prostriedkov alebo akékoľvek iné relevantné témy.

V tomto článku dvaja odborníci, ktorí stoja za sekciou Seek Advice na tomto fóre, opisujú typ organizátorov podpory, s ktorým sa môžu spoľahnúť.

Právne poradenstvo:

Komisia môže iniciatívu zaregistrovať len vtedy, ak sa nachádza v oblasti, v ktorej má právomoc navrhovať právne predpisy. Možno máte nápad alebo uvažujete o iniciatíve na zmenu európskych právnych predpisov, ktorú chcete zorganizovať, ale nemusíte vedieť, aký by bol jej právny základ. Takisto môžete vedieť, že v tejto oblasti už existujú určité právne predpisy, ktoré vás zaujímajú a ktoré by ste chceli zmeniť.

Práve tu prichádzame, tím európskych služieb pre občiansku činnosť zložený z právnych poradcov, aby pomohol organizátorom európskej iniciatívy občanov. Môžeme preskúmať, či to, čo navrhujete, je niečo, čo má Komisia skutočne právomoc urobiť. Budeme Vás informovať, či existuje právny základ pre Vašu iniciatívu, alebo vám môžeme poradiť aj o tom, ako prispôsobiť znenie Vašej iniciatívy, aby mala väčšie šance na úspech, pokiaľ ide o registráciu v Komisii. Po odoslaní Vašej otázky preskúmame aj to, či už existovala iniciatíva týkajúca sa tej istej témy a či existujú právne predpisy EÚ v tejto oblasti. Ušetrí vám to veľa času. 

Naše poradenstvo je nezávislé od Európskej komisie. Je personalizovaná a prispôsobená vašim potrebám. Konkrétnejšie informácie o zámeroch, ktoré obsahuje Vaša otázka, nám poskytnú konkrétnejšie rady. 

Vaše žiadosti sa vybavujú úplne dôverne. Nebudú sa posielať nikde ani nikomu zobrazovať. Je to výlučne medzi vami a právnymi poradcami.

Naše poradenstvo poskytujeme vo všetkých európskych jazykoch. Môžete klásť otázky a odpoveď dostanete vo vašom jazyku.  Túto radu môžeme poskytnúť do piatich pracovných dní, ak je Vaša otázka v angličtine, ale v prípade otázok v inom jazyku možno budeme potrebovať až osem pracovných dní.

Kampaň

Po zodpovedaní vašich právnych otázok budete musieť vypracovať komplexnú stratégiu kampane a my tu môžeme pomôcť. Najdôležitejšie a najbežnejšie druhy poradenstva, ktoré ponúkame, sú to, ako hľadať partnerov aliancie a ako vytvoriť účinnú komunikačnú stratégiu, ale naše poradenstvo je prispôsobené vašim potrebám a môže sa vzťahovať na akýkoľvek iný aspekt vašej kampane.

Na základe informácií, ktoré uvádzate vo svojej žiadosti o pomoc, posúdime, kde sa vaša iniciatíva v súčasnosti nachádza v procese, kde existuje priestor na zlepšenie, a budeme Vás informovať o niekoľkých kľúčových bodoch s cieľom vybudovať pevný základ pre vašu kampaň, vybudovať vaše siete, základňu dobrovoľníkov a vaše ľudské a finančné zdroje. Takisto vám poskytneme poradenstvo v súvislosti s vypracovaním vašej komunikačnej stratégie, ktorá vám pomôže identifikovať cieľové skupiny, potenciálnych fanúšikov, pravdepodobné výzvy, oponentov a riziká. V závislosti od témy iniciatívy môžeme navrhnúť aj potenciálne miestne, regionálne, vnútroštátne a medzinárodné možnosti osvety. V prípade potreby by sa mohlo poskytnúť aj osobitné poradenstvo o vašom digitálnom dosahu. Môžeme vám napríklad poskytnúť tipy, ako zlepšiť vašu prítomnosť na internete, webové sídlo kampane alebo vaše úsilie v sociálnych médiách.

Získavanie finančných prostriedkov

Žiadny plán kampane nie je dokončený bez plánu na získanie finančných prostriedkov. Spustenie celoeurópskej kampane na zozbieranie aspoň 1 milióna podpisov nie je jednoduché, ani lacné. Európska iniciatíva občanov sa môže začať na základe čo najväčšieho rozpočtu, ale zdroje sa musia využívať čo najlepším spôsobom na plánovanie rozpočtu, identifikáciu potenciálnych zdrojov financovania a spoločné znášanie finančného zaťaženia s partnermi aliancie. 

Ponúkame poradenstvo o tom, ako čo najlepšie využiť fanúšikov a partnerov vrátane ľudských zdrojov, ktoré prispievajú k cieľom iniciatívy, a o tom, ako nájsť malých a veľkých darcov, ako sú nadácie, jednotlivci, partnerské organizácie alebo organizácie kolektívneho financovania. Samotné získavanie finančných prostriedkov zahŕňa silnú stratégiu kampane a komunikácie a jedinečnosť každej iniciatívy sa zohľadňuje pri vytváraní individuálneho poradenstva.

Netvoríme pre vás kampaň, ale ponúkame vám odborné poradenstvo, nápady a usmernenia na základe našich dlhoročných skúseností s európskou iniciatívou občanov. Srdečne odporúčame, aby ste sa pred začatím iniciatívy oslovili so žiadosťou o radu, aby ste sa mohli čo najskôr pripraviť na Vašu cestu v rámci európskej iniciatívy občanov. Takže neváhajte, skontaktujte sa teraz!

anna
Daniela

Prispievatelia

Anna Nicolaouová

Anna Nicolaou je právnička, ktorá sa špecializuje na práva občanov EÚ. Má viac ako 10 rokov skúseností s poskytovaním personalizovaného poradenstva priamo občanom a MSP o ich právach v EÚ. 

Daniela vAnic je európska programová manažérka organizácie Democracy International, mimovládnej organizácie, ktorá podporuje silnejšiu účasť občanov na politickom rozhodovaní so skúsenosťami s európskou iniciatívou občanov od jej vzniku. Daniela má štvorročné skúsenosti s budovaním kampaní a sietí a posledné tri roky uskutočňuje európske kampane organizácie Democracy International. Daniela intenzívne pracovala na európskej iniciatíve občanov, od poskytovania kampaní a získavania finančných prostriedkov organizátorom až po podporu dôraznejšieho vykonávania nariadenia o nástroji až po zvýšenie informovanosti občanov o tomto nástroji.

Odoslať komentár

Aby ste mohli pridávať poznámky, musíte sa prihlásiť alebo zaregistrovať.
Vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti: Názory vyjadrené na Fóre európskej iniciatívy občanov odrážajú výlučne stanovisko ich autorov a v žiadnom prípade ich nemožno považovať za názory odrážajúce stanovisko Európskej komisie alebo Európskej únie.
Ste pripravení zaregistrovať svoju iniciatívu? Chcete niektorú z iniciatív podporiť? Potrebujete viac informácií o súčasných alebo minulých iniciatívach?