Przejdź do treści głównej
Forum europejskiej inicjatywy obywatelskiej

Pobierz pomoc w ramach Twoja europejskiej inicjatywy obywatelskiej Idea: Korzystanie z bezpłatnej porady na temat kwestii prawnych, kampanii i pozyskiwania funduszy od najlepszych ekspertów w tej dziedzinie

Data aktualizacji: 31/03/2020

Pobierz pomoc w ramach Twoja europejskiej inicjatywy obywatelskiej Idea: Korzystanie z bezpłatnej porady na temat kwestii prawnych, kampanii i pozyskiwania funduszy od najlepszych ekspertów w tej dziedzinie

 

seek advice

 

Kiedy w 2012 r. weszło w życie rozporządzenie w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej, zarówno sceptycy, jak i zwolennicy mogli mówić o tym, czy data 1 kwietnia została wybrana losowo.

Wiele milionów deklaracji poparcia i osiem lat później oczywiste jest, że możliwość wywierania przez obywateli bezpośredniego wpływu na politykę UE nie jest kwietniową grą Fool. Złożono dziewięćdziesiąt sześć wniosków o rejestrację inicjatyw, zarejestrowano siedemdziesiąt dwa, a pięć z powodzeniem zebrało ponad milion podpisów.

Aby wspierać obecnych i potencjalnych organizatorów, forum europejskiej inicjatywy obywatelskiej zapewnia dostosowane do potrzeb i niezależne doradztwo w dziedzinach takich jak kwestie prawne, kampanie, pozyskiwanie funduszy lub wszelkie inne istotne tematy.

W artykule tym dwóch ekspertów odpowiedzialnych za sekcję „Porady Seek Advice” tego forum opisuje rodzaj wsparcia, na który mogą liczyć organizatorzy.

Porada prawna:

Komisja może zarejestrować inicjatywę tylko wtedy, gdy dotyczy dziedziny, w której jest uprawniona do proponowania aktów prawnych. Możesz mieć pomysł lub rozważyć inicjatywę na rzecz zmiany prawodawstwa europejskiego, którą chcesz zorganizować, ale może nie wiedzieć, jaka byłaby podstawa prawna takiej inicjatywy. Możesz również wiedzieć, że istnieją już pewne przepisy w tej dziedzinie, które są dla Ciebie przedmiotem zainteresowania i które chcieliby Państwo zmienić.

W tym miejscu – zespół doradców prawnych Europejskiej Służby Działań Obywatelskich – przychodzimy, aby pomóc organizatorom europejskiej inicjatywy obywatelskiej. Możemy sprawdzić, czy to, co proponuje Pan, jest czymś, do czego Komisja ma faktycznie uprawnienia. Poinformujemy Państwa, czy istnieje podstawa prawna inicjatywy, czy też możemy również polecić, jak dostosować treść inicjatywy, tak aby miała ona większe szanse powodzenia pod względem rejestracji w Komisji. Po przedłożeniu pytania zbadamy również, czy istnieje już inicjatywa w tej samej sprawie i czy istnieją przepisy UE w tej dziedzinie. Pozwoli to zaoszczędzić dużo czasu. 

Nasze porady są niezależne od Komisji Europejskiej. Jest on zindywidualizowany i dostosowany do Twoich potrzeb. Bardziej konkretne informacje na temat zamierzeń zawartych w Państwa zapytaniu są bardziej szczegółowe. 

Państwa wnioski są rozpatrywane z zachowaniem pełnej poufności. Nie zostaną one wysłane nigdzie ani pokazane nikomu. To wyłącznie między Tobą a doradcami prawnymi.

Nasze porady są dostępne we wszystkich językach europejskich. Możesz zadawać pytania i otrzymasz odpowiedź w swoim języku.  Poradę można udzielić w ciągu pięciu dni roboczych, jeżeli pytanie jest w języku angielskim, ale w przypadku pytań w innym języku możemy potrzebować maksymalnie ośmiu dni roboczych.

Prowadzenie kampanii

Po udzieleniu odpowiedzi na pytania prawne będziesz musiał opracować kompleksową strategię kampanii i tu możemy pomóc. Najistotniejsze i najpowszechniejsze rodzaje porad, jakie oferujemy, to jak szukać partnerów sojuszu i jak tworzyć skuteczną strategię komunikacyjną, ale nasze porady są dostosowane do Państwa potrzeb i mogą obejmować wszelkie inne aspekty Państwa kampanii.

W oparciu o informacje zawarte we wniosku o pomoc ocenimy, gdzie Państwa inicjatywa jest obecnie w toku, gdzie istnieje pole do poprawy, i poinformujemy Państwa o kilku kluczowych kwestiach w celu stworzenia solidnej podstawy dla Państwa kampanii, budowania sieci kontaktów, Państwa bazy wolontariuszy oraz zasobów ludzkich i finansowych. Będziemy również doradzać przy opracowywaniu strategii komunikacyjnej, aby pomóc Państwu w identyfikowaniu docelowych odbiorców, potencjalnych zwolenników, prawdopodobnych wyzwań, przeciwników i zagrożeń. W zależności od tematu inicjatywy możemy również zaproponować potencjalne możliwości działań informacyjnych na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym. W razie potrzeby można również udzielić szczegółowych porad na temat cyfrowych działań informacyjnych. Możemy na przykład udzielić Ci wskazówek na temat tego, jak poprawić Państwa obecność w internecie, stronę internetową kampanii lub działania w mediach społecznościowych.

Pozyskiwanie funduszy

Żaden plan kampanii nie jest kompletny bez planu gromadzenia funduszy. Rozpoczęcie ogólnounijnej kampanii mającej na celu zebranie co najmniej miliona podpisów nie jest ani łatwe, ani tanie. Europejska inicjatywa obywatelska może zostać uruchomiona z wykorzystaniem budżetu, ale należy jak najlepiej wykorzystać zasoby, aby zaplanować budżet, określić potencjalne źródła finansowania i współdzielić obciążenia finansowe z partnerami sojuszu. 

Oferujemy porady, jak najlepiej wykorzystać kibiców i partnerów, w tym zasoby ludzkie, które przyczyniają się do realizacji celów inicjatywy, oraz jak znaleźć małych i dużych darczyńców, takich jak fundacje, osoby fizyczne, organizacje partnerskie lub podmioty finansujące finansowanie społecznościowe. Samo pozyskiwanie funduszy obejmuje solidną strategię kampanii i komunikacji, a przy opracowywaniu porad dostosowanych do indywidualnych potrzeb bierze się pod uwagę unikalność każdej inicjatywy.

Nie przygotowujemy dla Ciebie kampanii, ale oferujemy porady, pomysły i wskazówki ekspertów, korzystając z naszych wieloletnich doświadczeń związanych z europejską inicjatywą obywatelską. Serdecznie zalecamy skontaktowanie się z radą przed rozpoczęciem inicjatywy, tak aby można było jak najwcześniej przygotować się na europejską inicjatywę obywatelską. Dlatego też, nie wahaj się, stykaj się teraz!

anna
Daniela

Autorzy

Anna Nicolaou

Anna Nicolaou jest prawnikiem specjalizującym się w prawach obywateli UE. Ma ponad 10 lat doświadczenia w udzielaniu zindywidualizowanych porad obywatelom i MŚP w zakresie ich praw przysługujących im w UE. 

Daniela vAnic jest kierownikiem europejskiego programu Democracy International, organizacji pozarządowej promującej większy udział obywateli w podejmowaniu decyzji politycznych, z doświadczeniem w europejskiej inicjatywie obywatelskiej od początku istnienia tego narzędzia. Daniela ma cztery lata doświadczenia w budowaniu kampanii i sieci, a od trzech lat prowadzi kampanie europejskie organizowane przez Democracy International. Daniela intensywnie pracowała nad europejską inicjatywą obywatelską, począwszy od oferowania organizatorom kampanii i pozyskiwania środków finansowych, po opowiadanie się za ściślejszym wdrożeniem rozporządzenia w sprawie tego narzędzia, a skończywszy na poprawie znajomości tego narzędzia wśród obywateli.

Napisz komentarz

Aby dodać uwagi, należy się uwierzytelnić lub zarejestrować.

Komentarze

Felipe Borges | 29/03/2023

Wielki artykuł!

Aby dodać uwagi, należy się uwierzytelnić lub zarejestrować.
Zastrzeżenie prawne: Opinie wyrażone na forum europejskiej inicjatywy obywatelskiej odzwierciedlają wyłącznie punkt widzenia ich autorów i w żaden sposób nie mogą być utożsamiane ze stanowiskiem Komisji Europejskiej ani Unii Europejskiej.
Chcesz przystąpić do rejestracji inicjatywy? Zamierzasz poprzeć inicjatywę? Szukasz informacji o trwających lub zakończonych inicjatywach?