Direct naar de inhoud
Forum voor het Europees burgerinitiatief

Help met jouw Europees burgerinitiatief Idea: Voordeel halen uit vrij advies over juridische kwesties, campagnes en financiering van topdeskundigen op het gebied

Bijgewerkt op: 31/03/2020

Help met jouw Europees burgerinitiatief Idea: Voordeel halen uit vrij advies over juridische kwesties, campagnes en financiering van topdeskundigen op het gebied

 

seek advice

 

Toen de verordening over het Europees burgerinitiatief in 2012 in werking trad, hebben zowel sceptici als aanhangers mogelijk verhuld of de datum, april 1, willekeurig was gekozen.

Vele miljoenen steunbetuigingen en acht jaar later is het duidelijk dat deze kans voor burgers om een rechtstreekse impact te hebben op het EU-beleid geen podium van april is. Er zijn zesennegentig registratieverzoeken voor initiatieven ingediend, 72 zijn geregistreerd en vijf initiatieven hebben elk met succes meer dan één miljoen handtekeningen verzameld.

Om huidige en potentiële organisatoren te ondersteunen, biedt het Forum voor het Europees burgerinitiatief op maat gesneden en onafhankelijk advies op gebieden als juridische kwesties, campagne voeren, fondsenwerving of andere relevante onderwerpen.

In dit artikel beschrijft twee van de deskundigen achter de afdeling „Advies” van dit forum het soort steunorganisatoren waarop de organisatoren kunnen rekenen.

Juridisch advies:

De Commissie kan een initiatief alleen registreren als het betrekking heeft op een gebied waarop zij bevoegd is wetgeving voor te stellen. Misschien hebt u een idee of overweegt u een initiatief tot wijziging van de Europese wetgeving dat u wilt organiseren, maar misschien weet u niet wat de rechtsgrondslag daarvoor zou zijn. U kunt ook weten dat er op dit gebied al enige wetgeving bestaat die voor u van belang is en die u wilt wijzigen.

Hier komen we — het team van juridische adviseurs van de European Citizen Action Service — bijeen om organisatoren van het Europees burgerinitiatief te helpen. Wij kunnen nagaan of wat u voorstelt iets is dat de Commissie eigenlijk kan doen. Wij zullen u vertellen of er een rechtsgrondslag is voor uw initiatief of wij kunnen u ook adviseren hoe u de formulering van uw initiatief kan aanpassen, zodat het meer kans van slagen heeft wat betreft registratie bij de Commissie. Zodra u uw vraag hebt gesteld, zullen wij ook nagaan of er al een initiatief over hetzelfde onderwerp is genomen en of er EU-wetgeving over dit onderwerp bestaat. Dit bespaart u veel tijd. 

Ons advies staat los van de Europese Commissie. Het is gepersonaliseerd en afgestemd op uw behoeften. Hoe concreter uw vraag is, hoe specifieker ons advies zal zijn. 

Uw verzoeken worden met volledige vertrouwelijkheid behandeld. Ze zullen nergens worden verzonden of aan wie dan ook worden getoond. Het is uitsluitend tussen u en de juridische adviseurs.

Ons advies wordt verstrekt in alle Europese talen. U kunt uw vragen stellen en u krijgt uw antwoord in uw taal.  Als uw vraag in het Engels is gesteld, kunnen wij dit advies binnen vijf werkdagen verstrekken, maar als u uw vraag in een andere taal stelt, hebben we tot acht werkdagen nodig.

Campagne voeren

Zodra uw juridische vragen zijn beantwoord, moet u een alomvattende campagnestrategie ontwikkelen, en we helpen hier. Het belangrijkste en meest voorkomende soort advies dat wij aanbieden, is hoe we naar alliantiepartners kunnen zoeken en hoe een doeltreffende communicatiestrategie kan worden ontwikkeld, maar ons advies is afgestemd op uw behoeften en kan betrekking hebben op andere aspecten van uw campagne.

Op basis van de informatie die u in uw verzoek om bijstand verstrekt, zullen wij beoordelen waar uw initiatief zich momenteel bevindt, waar er ruimte voor verbetering is, en wij zullen u informeren over enkele belangrijke punten om een solide basis te leggen voor uw campagne, uw netwerken, uw basis van vrijwilligers en uw personele en financiële middelen op te bouwen. Wij zullen ook advies geven over de ontwikkeling van uw communicatiestrategie om u te helpen bij het identificeren van doelgroepen, potentiële supporters, waarschijnlijke uitdagingen, tegenstanders en risico’s. Afhankelijk van het onderwerp van het initiatief kunnen we ook mogelijke lokale, regionale, nationale en internationale mogelijkheden voorstellen. Indien nodig kan ook specifiek advies worden gegeven over uw digitale bereik. We kunnen u bijvoorbeeld tips geven over hoe u uw aanwezigheid op het internet, de campagnewebsite of uw socialemedia-inspanningen kan verbeteren.

Fondsenwerving

Geen campagneplan is volledig zonder een fondsenwervingsplan. Het starten van een EU-brede campagne om ten minste 1 miljoen handtekeningen te verzamelen is noch eenvoudig, noch goedkoop. Een Europees burgerinitiatief kan worden gelanceerd met een begroting voor schoenen, maar de middelen moeten zo goed mogelijk worden ingezet om een begroting te plannen, mogelijke financieringsbronnen in kaart te brengen en de financiële lasten te delen met alliantiepartners. 

We geven advies over hoe zij het best gebruik kunnen maken van supporters en partners, met inbegrip van personele middelen die bijdragen aan de doelstellingen van het initiatief, en hoe kleine en grote donoren kunnen worden gevonden, zoals stichtingen, individuen, partnerorganisaties of crowd funders. Fondsenwerving zelf omvat een sterke campagne- en communicatiestrategie en bij het opstellen van uw advies op maat wordt rekening gehouden met het unieke karakter van elk initiatief.

We ontwerpen uw campagne niet voor u, maar we bieden u deskundig advies, ideeën en richtsnoeren op basis van onze jarenlange ervaring met het Europees burgerinitiatief. Wij raden u van harte aan advies te vragen voordat u uw initiatief start, zodat u zo vroeg mogelijk op uw reis in het kader van het Europees burgerinitiatief kunt worden voorbereid. Aarzel dus niet, neem nu contact op!

anna
Daniela

Auteurs

Anna Nicolaou

Anna Nicolaou is een advocaat die gespecialiseerd is in de rechten van EU-burgers. Zij heeft meer dan 10 jaar ervaring met het rechtstreeks verstrekken van persoonlijk advies aan burgers en kmo’s over hun EU-rechten. 

Daniela vAnic is de European Programme Manager van Democracy International, een ngo die de deelname van burgers aan de politieke besluitvorming bevordert, met ervaring met het Europees burgerinitiatief sinds de invoering van het instrument. Daniela heeft vier jaar ervaring met campagne voeren en netwerken, en de laatste drie jaar staat zij in voor de Europese campagnes van Democracy International. Daniela heeft uitgebreid gewerkt aan het Europees burgerinitiatief, gaande van het aanbieden van campagne- en fondsenadvies aan organisatoren, tot het bepleiten van een betere uitvoering van de verordening tot het vergroten van de bekendheid van het instrument bij de burgers.

Reageren

Om een reactie te plaatsen, moet u zich eerst aanmelden of registreren.

Reacties

Felipe Borges | 29/03/2023

Groot artikel!

Om een reactie te plaatsen, moet u zich eerst aanmelden of registreren.
Disclaimer: De op het EBI-forum geventileerde meningen geven uitsluitend het standpunt van de auteurs weer en mogen beslist niet worden beschouwd als het standpunt van de Europese Commissie of van de Europese Unie.
Klaar om uw initiatief te registreren? Wilt u een initiatief steunen? Wilt u meer weten over lopende of eerdere initiatieven?