Mur għall-kontenut ewlieni
Forum tal-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej

Ikseb Għajnuna bl-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej Tiegħek Idea: Ibbenefika minn Parir Liberu dwar Kwistjonijiet Legali, Kampanja u Ġbir ta’ Finanzjament mill-Esperti Ewlenin fil-Qasam

Aġġornata fi: 31/03/2020

Ikseb Għajnuna bl-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej Tiegħek Idea: Ibbenefika minn Parir Liberu dwar Kwistjonijiet Legali, Kampanja u Ġbir ta’ Finanzjament mill-Esperti Ewlenin fil-Qasam

 

seek advice

 

Meta r-Regolament dwar l-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej daħal fis-seħħ fl-2012, kemm ix-xettiċi kif ukoll is-sostenituri setgħu kienu qed jagħmlu użu ħażin minn jekk id-data, April 1, kinitx intgħażlet b’mod aleatorju.

Ħafna miljuni ta’ dikjarazzjonijiet ta’ appoġġ u tmien snin wara, huwa ovvju li din l-opportunità għaċ-ċittadini biex ikollhom impatt dirett fuq il-politiki tal-UE mhijiex logħba ta’ April Fool. Tressqu sitta u disgħin talba għal reġistrazzjoni għal inizjattivi, tnejn u sebgħin ġew irreġistrati, u ħames inizjattivi rnexxielhom jiġbru aktar minn miljun firma kull waħda.

Biex jappoġġa lill-organizzaturi attwali u potenzjali, il-Forum tal-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej jipprovdi pariri mfassla apposta u indipendenti f’oqsma bħal mistoqsijiet legali, kampanji, ġbir ta’ fondi jew dwar kwalunkwe suġġett rilevanti ieħor.

F’dan l-artiklu tnejn mill-esperti wara s-Seek Advice Sezzjoni ta’ dan il-Forum jiddeskrivu t-tip ta’ appoġġ li l-organizzaturi jistgħu jistrieħu fuqu.

Parir Legali:

Il-Kummissjoni tista’ tirreġistra inizjattiva biss jekk tkun f’qasam fejn għandha s-setgħa li tipproponi leġiżlazzjoni. Jista’ jkollok idea jew tista’ tkun qed tikkunsidra Inizjattiva għal bidla fil-leġiżlazzjoni Ewropea li tixtieq torganizza, iżda jista’ jkun li ma tkunx taf x’tkun il-bażi legali għal dan. Tista’ tkun taf ukoll li diġà hemm xi leġiżlazzjoni fil-qasam li tikkonċernak, u li tixtieq tara li nbidlet.

Dan huwa fejn aħna — it-tim tas-Servizz ta’ Azzjoni taċ-Ċittadini Ewropej ta’ konsulenti legali — naslu biex ngħinu lill-organizzaturi tal-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej. Nistgħu neżaminaw jekk dak li qed tipproponi huwiex xi ħaġa li l-Kummissjoni fil-fatt għandha s-setgħa li tagħmel. Se ngħidulek jekk hemmx bażi legali għall-inizjattiva tiegħek jew jekk nistgħux nagħtuk parir ukoll dwar kif tadatta l-kliem tal-inizjattiva tiegħek, sabiex ikollha aktar ċans li tirnexxi f’termini ta’ reġistrazzjoni mal-Kummissjoni. Ladarba tkun issottomettejt il-mistoqsija tiegħek, se neżaminaw ukoll jekk diġà kienx hemm inizjattiva dwar l-istess suġġett u jekk hemmx leġiżlazzjoni eżistenti tal-UE dwar dan is-suġġett. Dan se jiffrankalek ħafna ħin. 

Il-parir tagħna huwa indipendenti mill-Kummissjoni Ewropea. Huwa personalizzat u mfassal apposta għall-ħtiġijiet tiegħek. Aktar ma jkun hemm informazzjoni konkreta dwar l-intenzjonijiet li fiha l-mistoqsija tiegħek, aktar se jkun speċifiku l-parir tagħna. 

It-talbiet tiegħek jiġu ttrattati b’kunfidenzjalità sħiħa. Ma jintbagħtux imkien jew jintwerew lil ħadd. Dan huwa purament bejnek u l-konsulenti legali.

Il-parir tagħna jingħata bil-lingwi Ewropej kollha. Tista’ tistaqsi l-mistoqsijiet tiegħek u tirċievi t-tweġiba tiegħek fil-lingwa tiegħek.  Nistgħu nipprovdu dan il-parir fi żmien ħamest ijiem ta’ xogħol jekk il-mistoqsija tiegħek tkun bl-Ingliż, iżda jista’ jkollna bżonn sa tmint ijiem ta’ xogħol jekk tistaqsi l-mistoqsija tiegħek b’lingwa oħra.

Kampanja

Ladarba twieġeb il-mistoqsijiet legali tiegħek, se jkollok bżonn tiżviluppa strateġija komprensiva tal-kampanja, u ninsabu hawn biex ngħinuk. L-aktar tipi importanti u komuni ta’ pariri li noffru huma kif tfittex sħab ta’ alleanza u kif tibni strateġija ta’ komunikazzjoni effettiva, iżda l-parir tagħna huwa mfassal apposta għall-ħtiġijiet tiegħek u jista’ jkopri kwalunkwe aspett ieħor tal-kampanja tiegħek.

Abbażi tal-informazzjoni li tipprovdi fit-talba tiegħek għall-assistenza, aħna se nivvalutaw fejn tinsab fil-proċess l-inizjattiva tiegħek, fejn hemm lok għal titjib, u se ninfurmawk dwar xi punti ewlenin sabiex nibnu pedament sod għall-kampanja tiegħek, nibnu n-networks tiegħek, il-bażi tal-voluntiera tiegħek u r-riżorsi umani u finanzjarji tiegħek. Se nagħtu pariri wkoll bl-iżvilupp tal-istrateġija ta’ komunikazzjoni tiegħek biex ngħinuk tidentifika udjenzi fil-mira, sostenituri potenzjali, sfidi probabbli, avversarji u riskji. Skont is-suġġett tal-inizjattiva, nistgħu nissuġġerixxu wkoll possibbiltajiet potenzjali ta’ sensibilizzazzjoni lokali, reġjonali, nazzjonali u internazzjonali. Jista’ jingħata wkoll parir speċifiku dwar is-sensibilizzazzjoni diġitali tiegħek, jekk ikun meħtieġ. Pereżempju, nistgħu nipprovdulek pariri dwar kif tista’ ttejjeb il-preżenza online tiegħek, is-sit web tal-kampanja jew l-isforzi tal-midja soċjali tiegħek.

Ġbir ta’ fondi

L-ebda pjan ta’ kampanja mhu komplut mingħajr pjan ta’ ġbir ta’ fondi. It-tnedija ta’ kampanja madwar l-UE kollha biex jinġabru mill-inqas 1 miljun firma la hija faċli u lanqas irħisa. Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej tista’ titnieda fuq baġit li jagħti daqqa t’għajn, iżda jeħtieġ li r-riżorsi jintużaw bl-aħjar mod possibbli sabiex jiġi ppjanat baġit, jiġu identifikati sorsi potenzjali ta’ finanzjament, u jiġi kondiviż il-piż finanzjarju mas-sħab tal-alleanza. 

Aħna noffru pariri dwar kif l-aħjar isir użu mill-partitarji u s-sħab, inklużi r-riżorsi umani li jikkontribwixxu għall-għanijiet tal-inizjattiva, u kif jinstabu donaturi żgħar u kbar, bħal fondazzjonijiet, individwi, organizzazzjonijiet sħab, jew crowd funders. Il-ġbir ta’ fondi fih innifsu jinkludi strateġija b’saħħitha ta’ kampanji u komunikazzjoni, u l-uniċità ta’ kull inizjattiva titqies meta jinħoloq il-parir tiegħek imfassal apposta.

Aħna ma nfasslux il-kampanja tiegħek għalik, iżda noffrulek pariri esperti, ideat, u gwida billi nużaw is-snin ta’ esperjenza tagħna mal-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej. Nirrakkomandaw bil-qalb li tilħaq parir qabel ma tniedi l-inizjattiva tiegħek sabiex tkun tista’ tkun ippreparat kemm jista’ jkun kmieni fil-vjaġġ tiegħek tal-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej. Għalhekk, toqgħodx lura, ikkuntattja issa!

anna
Daniela

Kontributuri

Anna Nicolaou

Anna Nicolaou hija avukat li tispeċjalizza fid-drittijiet taċ-ċittadini tal-UE. Għandha aktar minn 10 sena esperjenza fl-għoti ta’ pariri personalizzati direttament liċ-ċittadini u lill-SMEs dwar id-drittijiet tagħhom fl-UE. 

Daniela vAnic hija l-Maniġer tal-Programm Ewropew f’Democracy International, NGO li tippromwovi parteċipazzjoni aktar b’saħħitha taċ-ċittadini fit-teħid ta’ deċiżjonijiet politiċi, b’esperjenza fl-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej sa mill-bidu tal-għodda. Daniela għandha erba’ snin esperjenza fil-bini ta’ kampanji u networks, u għal dawn l-aħħar tliet snin, hija kienet qed twettaq il-kampanji Ewropej ta’ Democracy International. Daniela ħadmet b’mod estensiv fuq l-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej, mill-għoti ta’ pariri dwar il-kampanji u l-ġbir ta’ fondi lill-organizzaturi, sa promozzjoni ta’ implimentazzjoni aktar b’saħħitha tar-regolament tal-għodda, sa ma l-għodda ssir aktar magħrufa miċ-ċittadini

Ħalli kummment

Biex tkun tista’ żżid il-kummenti, għandek bżonn tawtentika jew tirreġistra.

Kummenti

Felipe Borges | 29/03/2023

Artiklu kbir!

Biex tkun tista’ żżid il-kummenti, għandek bżonn tawtentika jew tirreġistra.
Dikjarazzjoni ta’ ċaħda ta’ responsabbiltà: L-opinjonijiet espressi dwar il-Forum tal-ECI jirriflettu biss il-fehma tal-awturi tagħhom u bl-ebda mod ma jistgħu jitqiesu li jirriflettu l-pożizzjoni tal-Kummissjoni Ewropea jew tal-Unjoni Ewropea.
Lest biex tirreġistra l-inizjattiva tiegħek? Trid tappoġġja inizjattiva? Għandek bżonn tkun taf aktar dwar inizjattivi attwali jew passati?