Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Φόρουμ της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών

Πάρτε βοήθεια με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών Idea: Να επωφεληθείτε από τις ελεύθερες συμβουλές για νομικά θέματα, τις εκστρατείες και τη συγκέντρωση κεφαλαίων από κορυφαίους εμπειρογνώμονες στον τομέα

Επικαιροποιήθηκε στις: 31/03/2020

Πάρτε βοήθεια με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών Idea: Να επωφεληθείτε από τις ελεύθερες συμβουλές για νομικά θέματα, τις εκστρατείες και τη συγκέντρωση κεφαλαίων από κορυφαίους εμπειρογνώμονες στον τομέα

 

seek advice

 

Όταν τέθηκε σε ισχύ ο κανονισμός σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών το 2012, τόσο οι σκεπτικιστές όσο και οι υποστηρικτές μπορεί να έβλαψαν εάν η ημερομηνία της 1ης Απριλίου είχε επιλεγεί τυχαία.

Πολλά εκατομμύρια δηλώσεις υποστήριξης και οκτώ χρόνια αργότερα, είναι προφανές ότι αυτή η ευκαιρία για τους πολίτες να έχουν άμεσο αντίκτυπο στις πολιτικές της ΕΕ δεν είναι το παιχνίδι του Fool του Απριλίου. Έχουν υποβληθεί ενενήντα έξι αιτήσεις καταχώρισης πρωτοβουλιών, έχουν καταχωριστεί εβδομήντα δύο και πέντε πρωτοβουλίες έχουν συγκεντρώσει με επιτυχία πάνω από ένα εκατομμύριο υπογραφές η καθεμία.

Για τη στήριξη των σημερινών και δυνητικών διοργανωτών, το φόρουμ της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών παρέχει εξατομικευμένες και ανεξάρτητες συμβουλές σε τομείς όπως νομικά ζητήματα, εκστρατείες, συγκέντρωση κεφαλαίων ή άλλα σχετικά θέματα.

Στο άρθρο αυτό, δύο από τους εμπειρογνώμονες πίσω από το τμήμα παροχής συμβουλών του εν λόγω φόρουμ περιγράφουν το είδος της υποστήριξης στην οποία μπορούν να βασιστούν οι διοργανωτές.

Νομικές συμβουλές:

Η Επιτροπή μπορεί να καταχωρίσει μια πρωτοβουλία μόνον εάν πρόκειται για τομέα στον οποίο έχει την εξουσία να προτείνει νομοθεσία. Μπορεί να έχετε κάποια ιδέα ή να εξετάσετε το ενδεχόμενο πρωτοβουλίας για αλλαγή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας που θέλετε να οργανώσετε, αλλά ενδέχεται να μην γνωρίζετε ποια νομική βάση θα ήταν αυτή. Μπορεί επίσης να γνωρίζετε ότι υπάρχει ήδη κάποια νομοθεσία στον τομέα που σας ενδιαφέρει και την οποία θα θέλατε να αλλάξετε.

Σε αυτό ακριβώς το σημείο προσέρχουμε — η ομάδα νομικών συμβούλων της Υπηρεσίας Δράσης Ευρωπαίων Πολιτών — για να βοηθήσουμε τους διοργανωτές της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών. Μπορούμε να εξετάσουμε αν αυτό που προτείνετε είναι κάτι που η Επιτροπή έχει πράγματι την εξουσία να κάνει. Θα σας ενημερώσουμε αν υπάρχει νομική βάση για την πρωτοβουλία σας ή μπορείτε επίσης να σας ενημερώσουμε σχετικά με τον τρόπο προσαρμογής της διατύπωσης της πρωτοβουλίας σας, ώστε να έχει περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας όσον αφορά την καταχώρισή της στην Επιτροπή. Μόλις υποβάλετε την ερώτησή σας, θα εξετάσουμε επίσης αν έχει ήδη αναληφθεί πρωτοβουλία για το ίδιο θέμα και αν υπάρχει σχετική νομοθεσία της ΕΕ. Αυτό θα σας σώσει πολύ χρόνο. 

Οι συμβουλές μας είναι ανεξάρτητες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι εξατομικευμένη και προσαρμοσμένη στις ανάγκες σας. Όσο πιο συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τις προθέσεις του ερωτήματός σας περιλαμβάνονται, τόσο πιο συγκεκριμένες θα είναι οι συμβουλές μας. 

Οι αιτήσεις σας εξετάζονται με πλήρη εμπιστευτικότητα. Δεν θα αποσταλούν πουθενά ούτε θα παρουσιαστούν σε κανέναν. Είναι αποκλειστικά μεταξύ σας και των νομικών συμβούλων.

Οι συμβουλές μας παρέχονται σε όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες. Μπορείτε να υποβάλετε τις ερωτήσεις σας και θα λάβετε την απάντησή σας στη γλώσσα σας.  Μπορείτε να παρέχουμε τις συμβουλές αυτές εντός πέντε εργάσιμων ημερών εάν η ερώτησή σας είναι στα αγγλικά, αλλά μπορεί να χρειαστούμε έως και οκτώ εργάσιμες ημέρες εάν υποβάλετε την ερώτησή σας σε άλλη γλώσσα.

Εκστρατεία

Μόλις απαντήσετε στα νομικά σας ερωτήματα, θα πρέπει να αναπτύξετε μια ολοκληρωμένη στρατηγική εκστρατείας, και βρισκόμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Τα σημαντικότερα και συνηθέστερα είδη συμβουλών που παρέχουμε είναι ο τρόπος αναζήτησης εταίρων της συμμαχίας και ο τρόπος οικοδόμησης μιας αποτελεσματικής επικοινωνιακής στρατηγικής, αλλά οι συμβουλές μας είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας και μπορούν να καλύψουν οποιαδήποτε άλλη πτυχή της εκστρατείας σας.

Με βάση τις πληροφορίες που παρέχετε στο αίτημά σας για βοήθεια, θα αξιολογήσουμε πού βρίσκεται επί του παρόντος η πρωτοβουλία σας, πού υπάρχει περιθώριο βελτίωσης, και θα σας ενημερώσουμε για ορισμένα βασικά σημεία προκειμένου να δημιουργήσετε μια στέρεη βάση για την εκστρατεία σας, να δημιουργήσετε τα δίκτυά σας, τη βάση εθελοντών σας και τους ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους σας. Θα σας συμβουλεύσουμε επίσης κατά την ανάπτυξη της επικοινωνιακής στρατηγικής σας για να σας βοηθήσουμε να εντοπίσετε το κοινό-στόχο, τους δυνητικούς υποστηρικτές, τις πιθανές προκλήσεις, τους αντιπάλους και τους κινδύνους. Ανάλογα με το θέμα της πρωτοβουλίας, μπορούμε επίσης να προτείνουμε δυνατότητες τοπικής, περιφερειακής, εθνικής και διεθνούς προβολής. Θα μπορούσαν επίσης να δοθούν ειδικές συμβουλές σχετικά με την ψηφιακή προβολή σας, εάν χρειαστεί. Για παράδειγμα, μπορούμε να σας δώσουμε συμβουλές σχετικά με το πώς μπορείτε να βελτιώσετε την παρουσία σας στο διαδίκτυο, τον ιστότοπο της εκστρατείας ή τις προσπάθειές σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Συγκέντρωση κεφαλαίων

Κανένα σχέδιο εκστρατείας δεν είναι πλήρες χωρίς σχέδιο συγκέντρωσης κεφαλαίων. Η δρομολόγηση εκστρατείας σε επίπεδο ΕΕ για τη συγκέντρωση τουλάχιστον 1 εκατομμυρίου υπογραφών δεν είναι ούτε εύκολη ούτε φθηνή. Μια Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών μπορεί να δρομολογηθεί με έναν προϋπολογισμό υπό μορφή υποδοχέα, αλλά οι πόροι πρέπει να χρησιμοποιηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τον σχεδιασμό ενός προϋπολογισμού, τον εντοπισμό πιθανών πηγών χρηματοδότησης και τον επιμερισμό του οικονομικού βάρους με τους εταίρους της συμμαχίας. 

Παρέχουμε συμβουλές σχετικά με τον καλύτερο τρόπο αξιοποίησης των οπαδών και των εταίρων, συμπεριλαμβανομένων των ανθρώπινων πόρων που συμβάλλουν στους στόχους της πρωτοβουλίας, και σχετικά με τον τρόπο εξεύρεσης μικρών και μεγάλων δωρητών, όπως ιδρύματα, ιδιώτες, οργανώσεις-εταίροι ή χρηματοδότες πληθοπορισμού. Η ίδια η συγκέντρωση κεφαλαίων περιλαμβάνει μια ισχυρή στρατηγική εκστρατειών και επικοινωνίας, και η μοναδικότητα κάθε πρωτοβουλίας λαμβάνεται υπόψη κατά τη δημιουργία εξατομικευμένων συμβουλών.

Δεν σχεδιάζουμε την εκστρατεία σας για εσάς, αλλά σας προσφέρουμε εξειδικευμένες συμβουλές, ιδέες και καθοδήγηση χρησιμοποιώντας τα χρόνια εμπειρίας μας από την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών. Σας συνιστούμε θερμά να απευθυνθείτε για συμβουλές πριν ξεκινήσετε την πρωτοβουλία σας, ώστε να είστε σε θέση να είστε όσο το δυνατόν πιο προετοιμασμένοι για το ταξίδι σας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών. Μην διστάσετε λοιπόν να έρθετε σε επαφή τώρα!

anna
Daniela

Συντελεστές

Άννα Νικολάου

Η Άννα Νικολάου είναι δικηγόρος που ειδικεύεται στα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ. Διαθέτει πάνω από 10 έτη εμπειρίας στην παροχή εξατομικευμένων συμβουλών απευθείας στους πολίτες και τις ΜΜΕ σχετικά με τα δικαιώματά τους στην ΕΕ. 

Η Daniela vAnic είναι η Διαχειρίστρια Ευρωπαϊκού Προγράμματος στη Democracy International, μια ΜΚΟ που προωθεί την ισχυρότερη συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία λήψης πολιτικών αποφάσεων, με εμπειρία στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών από τη δημιουργία του εργαλείου. Η Daniela διαθέτει τετραετή εμπειρία στη διοργάνωση εκστρατειών και στη δικτύωση, ενώ τα τελευταία τρία χρόνια διεξάγει τις ευρωπαϊκές εκστρατείες της Democracy International. Η Daniela έχει εργαστεί εκτενώς για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών, από την παροχή συμβουλών στους διοργανωτές σχετικά με τη διοργάνωση εκστρατειών και τη συγκέντρωση κεφαλαίων, έως την υποστήριξη της ισχυρότερης εφαρμογής του κανονισμού για το εργαλείο, έως τη διάδοση του εργαλείου στους πολίτες

Αφήστε ένα σχόλιο

Για να προσθέσετε τα σχόλιά σας, πρέπει να γίνει η ταυτοποίησή σας ή να εγγραφείτε.

Σχόλια

Felipe Borges | 29/03/2023

Μεγάλο άρθρο!

Για να προσθέσετε τα σχόλιά σας, πρέπει να γίνει η ταυτοποίησή σας ή να εγγραφείτε.
Δήλωση αποποίησης ευθύνης: Τα σχόλια που διατυπώνονται στο φόρουμ της ΕΠΠ αντανακλούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ότι αντανακλούν τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Είστε έτοιμοι να καταχωρίσετε την πρωτοβουλία σας; Θέλετε να υποστηρίξετε μια πρωτοβουλία; Θέλετε να μάθετε περισσότερα για τρέχουσες ή παλαιότερες πρωτοβουλίες;