Gå til hovedindholdet
Forum for det europæiske borgerinitiativ

Få hjælp til dit europæiske borgerinitiativ Idea: Drage fordel af gratis rådgivning om juridiske spørgsmål, kampagner og finansiering fra topeksperter på området

Opdateret den: 31/03/2020

Få hjælp til dit europæiske borgerinitiativ Idea: Drage fordel af gratis rådgivning om juridiske spørgsmål, kampagner og finansiering fra topeksperter på området

 

seek advice

 

Da forordningen om det europæiske borgerinitiativ trådte i kraft i 2012, kan både skeptikere og tilhængere have været vant til, om datoen, april 1, var blevet udvalgt tilfældigt.

Mange millioner støttetilkendegivelser og otte år senere er det indlysende, at denne mulighed for borgerne til at få direkte indflydelse på EU's politikker ikke er et spil i april. Der er indgivet seksogtreds anmodninger om registrering af initiativer, 72 er blevet registreret, og fem initiativer har indsamlet over en million underskrifter hver.

For at støtte nuværende og potentielle initiativtagere yder forummet for det europæiske borgerinitiativ skræddersyet og uafhængig rådgivning på områder som juridiske spørgsmål, kampagner, fundraising eller om andre relevante emner.

I denne artikel beskriver to af eksperterne bag Seek-rådgivningssektionen i dette forum, hvilken type støttearrangører der kan regne med.

Juridisk rådgivning:

Kommissionen kan kun registrere et initiativ, hvis det er på et område, hvor den har beføjelse til at foreslå lovgivning. Du kan have en idé, eller du kan overveje et initiativ til ændring af EU-lovgivningen, som du ønsker at organisere, men du ved måske ikke, hvad retsgrundlaget for dette ville være. Du kan også vide, at der allerede findes lovgivning på det område, der giver anledning til bekymring, og som du gerne ser ændret.

Her kommer vi — den europæiske borgeraktionstjenestes team af juridiske rådgivere — ind for at hjælpe initiativtagerne til det europæiske borgerinitiativ. Vi kan undersøge, om det, De foreslår, er noget, som Kommissionen rent faktisk har beføjelse til at gøre. Vi vil fortælle dig, om der er et retsgrundlag for dit initiativ, eller vi kan også rådgive dig om, hvordan du kan tilpasse dit initiativs ordlyd, så det får større chancer for at blive registreret i Kommissionen. Når du har indsendt dit spørgsmål, vil vi også undersøge, om der allerede har været et initiativ om samme emne, og om der findes EU-lovgivning om dette emne. Det vil spare dig meget tid. 

Vores rådgivning er uafhængig af Europa-Kommissionen. Den er skræddersyet til dine behov. Jo mere konkrete oplysninger om hensigten med din forespørgsel er, jo mere specifik vil vores råd være. 

Deres anmodninger behandles i fuld fortrolighed. De vil ikke blive sendt noget sted eller vist for nogen. Det er udelukkende mellem dig og de juridiske rådgivere.

Vores råd gives på alle europæiske sprog. Du kan stille dine spørgsmål, og du vil få dit svar på dit sprog.  Vi kan give denne rådgivning inden for fem arbejdsdage, hvis dit spørgsmål er på engelsk, men vi kan have brug for op til otte arbejdsdage, hvis du stiller dit spørgsmål på et andet sprog.

Kampagner

Når du har besvaret dine juridiske spørgsmål, er du nødt til at udvikle en omfattende kampagnestrategi, og vi er her for at hjælpe. De vigtigste og mest almindelige former for rådgivning, vi tilbyder, er, hvordan vi søger efter alliancepartnere, og hvordan vi opbygger en effektiv kommunikationsstrategi, men vores rådgivning er skræddersyet til dine behov og kan dække andre aspekter af din kampagne.

På grundlag af de oplysninger, du giver i din anmodning om bistand, vil vi vurdere, hvor jeres initiativ befinder sig i processen, hvor der er plads til forbedringer, og vi vil oplyse dig om nogle vigtige punkter med henblik på at opbygge et solidt grundlag for din kampagne, opbygge dine netværk, din base af frivillige og dine menneskelige og økonomiske ressourcer. Vi vil også rådgive om udviklingen af din kommunikationsstrategi for at hjælpe dig med at identificere målgrupper, potentielle tilhængere, sandsynlige udfordringer, modstandere og risici. Afhængigt af initiativets emne kan vi også foreslå potentielle lokale, regionale, nationale og internationale outreachmuligheder. Der kan også gives specifik rådgivning om dit digitale opsøgende arbejde, hvis det er nødvendigt. Vi kan f.eks. give dig tips til, hvordan du kan forbedre din onlinetilstedeværelse, kampagnens websted eller dine bestræbelser på de sociale medier.

Tilvejebringelse af midler

Ingen kampagneplan er afsluttet uden en fundraisingplan. Det er hverken let eller billigt at iværksætte en EU-dækkende kampagne for at indsamle mindst 1 mio. underskrifter. Et europæisk borgerinitiativ kan lanceres på et skyggebudget, men ressourcerne skal anvendes på den bedst mulige måde for at planlægge et budget, identificere potentielle finansieringskilder og dele den finansielle byrde med alliancepartnere. 

Vi tilbyder rådgivning om, hvordan vi bedst udnytter tilhængere og partnere, herunder menneskelige ressourcer, der bidrager til initiativets mål, og hvordan man finder små og store donorer såsom fonde, enkeltpersoner, partnerorganisationer eller crowdfundingfonde. Fundraising omfatter selv en stærk kampagne- og kommunikationsstrategi, og der tages hensyn til hvert enkelt initiativs unikke karakter, når du udarbejder skræddersyet rådgivning.

Vi udformer ikke din kampagne for dig, men vi tilbyder dig ekspertrådgivning, idéer og vejledning ved hjælp af vores års erfaring med det europæiske borgerinitiativ. Vi anbefaler varmt at kontakte dig for at få råd, inden du lancerer dit initiativ, så du kan være så forberedt som muligt på din rejse med det europæiske borgerinitiativ. Så du er ikke tøvet med at komme i kontakt med os nu!

anna
Daniela

Blogartikelforfattere

Anna Nicolaou

Anna Nicolaou er advokat med speciale i EU-borgernes rettigheder. Hun har mere end 10 års erfaring med at yde personlig rådgivning direkte til borgere og SMV'er om deres EU-rettigheder. 

Daniela vAnic er den europæiske programleder ved Democracy International, en NGO, der fremmer større borgerdeltagelse i den politiske beslutningstagning, og som har erfaring med det europæiske borgerinitiativ, siden redskabet blev indført. Daniela har fire års erfaring med kampagner og opbygning af netværk, og i de seneste tre år har hun stået i spidsen for Democracy Internationals europæiske kampagner. Daniela har arbejdet indgående med det europæiske borgerinitiativ, lige fra at tilbyde kampagne- og fundraisingrådgivning til initiativtagerne, til at slå til lyd for en stærkere gennemførelse af forordningen om værktøjet, til at udbrede kendskabet til værktøjet blandt borgerne

Skriv en kommentar

For at tilføje kommentarer, skal du logge ind eller registrere dig.

Kommentarer

Felipe Borges | 29/03/2023

Stor artikel!

For at tilføje kommentarer, skal du logge ind eller registrere dig.
Ansvarsfraskrivelse: De holdninger, der gives udtryk for i forummet for det europæiske borgerinitiativ, er alene udtryk for forfatternes synspunkter og kan ikke på nogen måde anses for at afspejle Europa-Kommissionens eller EU's holdning.
Er du klar til at registrere dit borgerinitiativ? Vil du skrive under på et borgerinitiativ? Vil du gerne vide mere om nuværende eller tidligere borgerinitiativer?